ABC nošení

zobrazeno 2529×

Vložil(a): Adrianita, 2. 5. 2021 14.18  (aktualizováno 10. 5. 2021 13.25)

Nošení dětí v šátku je velké téma. A někdy není pro maminky, které začínají nosit, jednoduché se v tom zorientovat. Máme pro vás abecedu nošení, ve zkratce všechno důležité, co potřebujete vědět.

A

Abdukčně-flekční pozice nožiček

Abdukčně-flekční pozice nožiček je u novorozenců přirozené přitažení nožiček k tělu vleže na zádíčkách, kolínka jsou výše než zadeček. Kyčelní klouby jsou ve vnější rotaci.Rodičům dětí postižených dysplazií kyčelního kloubu se doporučuje vyhledat stanovisko několika odborníků, neboť nošení v šátku může být zde dobrou pomocí.

Hlavice stehenní kosti tlačí přímo do středu pánevní jamky, a ne do horní nebo zadní části ještě chrupavčitých a měkkých pánevních stěn.

Z hlediska příznivců nošení umožňuje tato pozice nejen ideální orientaci kyčelních kloubů, ale navíc takto při nošení dostávají při každém kroku a nebo pohybu dítěte dosud chrupavčité struktury lehké POHYBOVÉ podněty, které podporují PROKRVENÍ a tím zdravé DOZRÁVÁNÍ těchto oblastí.

Flexe = ohnutí, zde kyčliček a kolínek
Abdukce = roztažení od těla
Rodičům dětí postižených dysplazií kyčelního kloubu se doporučuje vyhledat stanovisko několika odborníků, neboť nošení v šátku může být zde dobrou pomocí.

B

Bonding

Bonding označuje vazbu mezi matkou, resp. rodičem, a dítětem (angl. bond = vazba). Již během těhotenství si matka vytváří spojení s dítětem. Po porodu se toto spojení prohlubuje. Také otec dítě poznává čím dál více. Rodiče a dítě si jsou čím dál bližší, rodina srůstá. Dostatek společného času od prvních hodin života dítěte podporuje bonding." (Zdroj: Miminka v rovnováze – nošení podle poznatků fyzioterapie)

Nerušený a nepřetržitý bonding na neonatologických klinikách bývá prvním krokem k zavedení nošení v šátku přímo na oddělení a poskytnout tak předčasně narozeným potřebné donošení. Jednotlivé kliniky (zatím vím jen o zahraničních) určují pravidla nošení pro rodiče a také, které miminko je dostatečně na nošení stabilizované.

C

Císařský řez a nošení v šátku

Po císařském řezu (CS) je možné nosit podle toho, jak se maminka cítí. Doporučují se zpevňující úvazy se šátkem (kříž s kapsou uvnitř). Poslouchejme své tělo a nosme podle potřeby.

D

Doba

Jak dlouho může být miminko v šátku? Nosíme podle potřeby. Pokud je miminko ve správné pozici, úvaz je pohodlný – není omezení. Výzkumy neprokázaly souvislost mezi dlouhodobým nošením (10-12 hodin denně v prvních třech měsících) a ortopedickými vadami v předškolním věku. Neexistuje exaktní doba, po kterou může být miminko v šátku. Některé miminko se nosí pohodlně pár chvilek, jiné tráví mnohahodinové spánky v šátku. Důležitá je kvalita ne kvantita nošení. Doporučuje se také střídat úvazy, nosítka a poskytnout dítěti dostatečný prostor i na podložce - miminko tak získává různorodé podněty.

E

Ergonomické nosítko

Ergonomické nošení vychází z faktu, že se šátek/nosítko přizpůsobuje tělu matky a dítěte. Správné nosítko podporuje a drží Vaše miminko stejně, jako byste ho drželi rukama - pevně a dost vysoko, měli byste moci dát pusu na hlavičku dítěte.
Ve společném pohybu s Vámi drží nosítko Vaše miminko v přirozené poloze, tedy musí umožnit:

  • abdukčně-flekční pozici nožiček
  • těsnou oporu zádíček
  • tepelné propojení mezi Vámi a dítětem
  • pohodlí oběma


Správné nosítko podporuje miminko rovnoměrně přes celá zádíčka - miminko se může uvolnit a současně přijímat veškeré pohybové podněty, tím se podporuje rozvíjející se páteř a všechny tělesné struktury. Správné nosítko či dobře navázaný šátek podporuje vzpřímené držení těla a tím i zotavení.

"Nosítko správně nastavené v šířce poznáte podle toho, že jsou nohy a chodidla v přirozené, lehce vtočené pozici (supinace). Podporuje to přirozené tělesné napětí a možnost seberegulace. V případě příliš široké pozice by se kolínko zrotovalo dovnitř a bérce by byly roztažené." (Zdroj: Miminka v rovnováze – nošení podle poznatků fyzioterapie)

Nejlepší nosítko je to, které splňuje výše uvedené, líbí se Vám a jste s ním spokojení! Nosítko, které je top pro jednoho, může být druhému krajně nepohodlné a naopak.

F

Finishes – zajímavá ukončení úvazu

Fancy finishes jsou rafinovaná zamotání konců šátků do různých útvarů versus zakončení prostým uzlem. Zakončit úvaz lze i za pomoci speciálních kroužků, kupují se jako doplňky k šátkûm.
Fancy finishes mají různé názvy např. "Annes finish", "Salt water" "Fresh water" a nabízejí změnu tahu a tlaku úvazu, což může být vítaným zpestřením nošení.

I zde platí, co vyhovuje jednomu, nemusí vyhovovat druhému, každý má svou vlastní cestu - neopakovatelnou...

G

Gramáž šátku

Dnes výrobci u každého šátku uvádějí gramáž. Podle tabulek jsou tenčí šátky do 210 g/m2, středně těžké od 240 g/m2 a těžké od 280 g/m2. Zároveň je to však jen číslo a u některých šátků může být vysoká gramáž a přesto bude pocitově lehký.

Tenčí šátky zpravidla vyžadují preciznější rovnoměrné dotažení, aby se nezařezávaly a také aby kvalitně držely miminko, odměnou pak je oboustranné pohodlí a opora. Tlusté šátky někdy dovolí i sem tam nedotažení. Středně těžké šátky jsou zpravidla univerzální - zlatá střední cesta.

Pro vypočítání gramáže (čili hutnosti, hustoty, tlousťky) Vašeho šátku použijte vzoreček na výpočet hustoty, takže změřte a zvažte váš šátek a poté vydělte hmotnost v gramech počtem metrů čtverečníchů, mělo by vám vyjít číslo mezi 190-250. Pak si můžete vyhodnotit, zda hutnost odpovídá nebo zda je gramáž skutečně jen číslo. Odpovídá Váš šátek tabulkovým hodnotám? Praním a používám se gramáž může změnit.

H

Hlavička v šátku

 

Pozici hlavičky miminka v šátku či v nosítku musíme sledovat celostně v souvislosti celkovou pozicí miminka, zkontrolujeme tedy základní pravidla nošení:

  • jsou nožičky v abdukčně flekční pozici?
  • je úvaz dostatečně pevný?
  • funguje tepelné propojení, tzn. je mezi námi málo vrstev oblečení tak, aby miminko mohlo přijímat tělesné teplo nosící osoby?
  • je úvaz oběma pohodlný?

Pokud jsou tato pravidla splněna, vycházíme z toho, že miminko má od narození schopnost hlavičkou do určité míry pohybovat a najít si tak pro sebe pohodlnou pozici. Zdravé miminko si našlo pro sebe zdravou pozici. Někdy si položí hlavičku obličejem stranou, jindy je obličejem "zabořené" do těla maminky. V tom případě fungují pro dýchání podobné principy jako při kojení, různé průduchy v kůži. Při nejistotě, zda miminko může volně dýchat, můžeme uvolnit vzduchovou cestu k nosánku tak, že se mírně předkloníme a hlavičkou jemně pohneme obličejem ke straně - a nos už je uvolněný.

CH

Chrupavky v šátku

Když se miminko narodí, některé části jeho kostry tvoří chrupavky, ze kterých se ještě nevytvořily kosti. Kostnatění, osifikace, je proces, který trvá celé roky a je ukončen teprve v dospělosti. Čím je dítě mladší, tím je důležitější při nošení podporovat přirozený tvar celých zad. Záda by se zároveň neměla tlačit do výrazně zakulacenějšího nebo protaženějšího držení, než přirozeně mají, protože to může poškodit jejich vývoj. I větší děti potřebují odpovídající oporu, když v nosítku usnou a svaly se uvolní."  (Zdroj: Miminka v rovnováze – nošení podle poznatků fyzioterapie)

Setkáváme se však i s názory, že jakékoli vertikální/vzpřímené nošení způsobuje přílišný tlak na chrupavčité struktury a může negativně ovlivnit pozdější vývoj dítěte. Na každý jev existuje celá škála názorů a každý z nás si musí vybrat ten, který mu dává smysl. Jedna skupina odborníků má výzkum, že nošení prospívá správnému procesu osifikace chrupavek, druhá skupina říká, že má důkazy o pravém opaku. Osobně věřím, že v medicíně neexistuje objektivní pravda, každý odborník má jiné zkušenosti, jiné znalosti, myslí jiným směrem, každému dává smysl něco jiného. Milióny let nebylo třeba žádných důkazů, že nošení je zdravé, prostě se všechna miminka bez výjimky nosila, až v posledních 50 letech jsme na nošení zcela zapomněli a znovuobjevujeme jeho účinky.

Mýtus přílišný tlak na chrupavčité struktury není vědecky podložen. Nošení podporuje všechny fyziologické procesy v těle, tedy i dozrávání kostních struktur.

I

Intuice

Mateřská intuice, tichá síla, která nám přirozeně napovídá, jak se máme o miminko starat, je velmi křehká, lehce nabouratelná vnějšími obavami a strachy. 

J

Jedotka v pohybu

Při nošení jsou matka a dítě jednotka - vztahová, energetická, pohybová. Podporuje se vzájemné naladění, pěstuje se kvalitní vztah na celý život. Pohodlí obou zde vyjadřuje pohodu, mír, bezpečí, jistotu, sebevědomí. Taková pohoda je úrodnou půdou k tomu, aby se mohly zaktivovat nejen fyziologické procesy, ale současně také sebevědomí dítěte a rodičovská intuice. Ve stresu, v obavách - zda nesu správně, zda dítěti neublížím - je to nemožné, protože tyto přinášejí napětí, strnulost, zastavení pohybu. Tyto negativní citové projevy se pak projevují v tělesné rovině, ať už u rodiče nebo u miminka. Naopak prožívání vyrovnanosti, radosti a lásky působí na oba povzbudivě.

Správně navázaný šátek nebo nosítko je pohodlný matce i dítěti, dostatečně pevně obepíná miminko, takže dítě s matkou tvoří pohybovou jednotku, ani matka a především ani dítě nemusí balancovat a vyrovnávat své těžiště.

K

Kojení v šátku

Kojení jako pomalé jídlo a nošení jako pomalý pohyb jsou prostředky zpomalení v dnešní závratné době." Zpravidla si ke kojení sedneme či lehneme a užíváme klidu, někdy je také potřeba kojit v pohybu - v šátku, či nosítku.

Jak na kojení v šátku? Úvaz musíme povolit, snížit na našem těle, aby se miminko mohlo přisát, a takto snížený úvaz zpevníme. Prso vytáhneme k pusince miminka, máme oblečení, které je kojící či má odpovídající výstřih, a už se krmí.

U malých miminek v úvazu kříž s kapsou uvnitř nemusí být vůbec pro okolí vidět, že se kojí, tvář je chráněna bočním pruhem, v případě potřeby zakryjeme také druhou stranu například plínkou. A kojení je diskrétní. Při krmení je důležité, aby miminko mělo dostatečnou oporu celých zádíček, pokud je úvaz příliš povolený, držíme zádíčka svýma rukama, dbáme na to speciálně u miminek do tří měsíců.

L

Lem šátku

Dobře dotažený horní lem je základ - chrání hlavičku před nekontrolovatelnými záklony. V prvních měsících má také miminko v horní části části zad a u hlavičky těžiště, takže zde potřebuje opravdu dobrou oporu.

Nejčastěji používanou délkou šátku je 4,6m, a abychom se do něho nezamotali a dobře orientovali, pomáhá, když držíme při navazování právě jen horní lem, a až když ten jen dotažený, postupně dotahujeme celou šíři šátku tak, aby ve výsledku byl šátek přes celé miminko rovnoměrně těsně dotažený. To platí u všech úvazů v šátku.

Rodiče se přirozeně zpočátku zdráhají dotáhnout celý šátek opravdu pevně, vše chce svůj čas, postupně zjišťují, že kvalitně dotažený horní lem a s ním celý šátek je mnohem pohodlnější a nošení tak funguje správně.

M

Nožičky do M

Písmeno M je obrazné vyjádření postavení nožiček v šátku. Kolínka jsou mírně výše než zadeček a pozorováno zvnějšku skutečně tvoří pomyslné písmeno M. Pokud se na tuto pozici podíváme detailněji, jedná se trojzvuk ABDUKCE–FLEXE–VNĚJŠÍ ROTACE. Této ideální pozice pro správné dozrávání kyčelních kloubů a pohodlí při nošení lze dosáhnout v čase, kdy je miminko uvolněné a klidné. Někdy chvíli trvá, než si miminko najde v šátku své pohodlí a uvolní se, do té doby nožičky často propíná. Zde pomáhá, když se maminka pohybuje, jde k oknu, ke světlu, nebo ven, ve společném pohybu se miminko lépe srovná samo v sobě a tělesně se uvolní, pak mu můžeme bez problémů nožičky upravit do abdukčně–flekční pozice s vnější rotací.

N

Nosítko nebo šátek?

Někomu jsou sympatické sponky "cvak cvak" - nosítko, jiný má rád "druhou kůži ", tedy šátek. Co se komu líbí, co chce mít na sobě. Může si pořídit nosítko i šátek a nosit na střídačku. Nosítko i šátek totiž poskytují miminku kvalitní oporu pro zdravý vývoj.

O

ONBUHIMO

Nosítko O N B U H I M O, určené pro nošení na zádech, je tradiční japonské nosítko. Nosí se v něm převážně větší děti, dá se stáhnout hodně vysoko na záda. Dá se používat i na břiše, ale na zádech je mnohem pohodlnější.

V původní, tradiční podobě nemá sponky, konce se zavazovali, vepředu na hrudi křížily, vedly dozadu pod nožičkama překřížené a vedené dopředu na uzel. V dnešní době jsou popruhy spojeny sponkami nebo kroužky.

Díky absenci bederního pásu v něm nosí těhotné a maminky větších dětí na poponášení.Nosítko onbuhimo je bez bederního pásu pro nošení na zádech. Pochází z Japonska.

P

Pozice miminka

Správná pozice miminka v šáku je vertikální, s podporou zádíček, přístupu vzduchu k nosánku. Celý úvaz je dostatečně vysoko a těsně na Vašem těle. Nožičky v abdukčně-flekční pozici.

Vertikální, vzpřímené nošení odpovídá biologickému zařazení našich dětí mezi nošence.

R

Ring Sling

Ring sling je krátký šátek velikosti 2 s našitými kroužky, dá se v něm nosit od narození, i když to není častá volba, novorozenci se v něm dají nosit na břiše, větší děti nejčastěji na boku a občas je možné vidět i dítě v RS i na zádech.

Při nošení na boku dosahují kyčličky miminka ideální úhly pro dozrávání a že němečtí ortopedi Buschelberger a Fettweis zavedli krátké šátky pro nošení na boku jako terapii pro dozrávání kyčliček. Považovali nošení na boku za prevenci a léčbu. Na tomto místě do sebe matka s dítětem zapadají jako zámek s klíčem.

"V kulturách, v nichž se děti často nosí na boku, je luxace dětských kyčlí téměř neznámá, je nasnadě, že existuje souvislost mezi nošením dětí a adekvátním dozráváním kyčelního kloubu." Na boku a na zádech se miminka nosila od pradávna. Nošení na boku je tedy tradiční způsob nošení, "dovoluje lehce spirálovité a tím pádem odlehčené držení a dítěti rozšiřuje výhled." Nošení na boku často začínají používat maminky pro děti kolem 3. a 4. měsíce, v době, kdy už začínají ovládat hlavičku a chtějí více vidět. "Nemělo by se však jednat o výhradní způsob nošení. Ideální pro dítě i nosící osobu je používat celé spektrum úvazů a metod." (Zdroj: Miminka v rovnováze – nošení podle poznatků fyzioterapie)

S

Sed v šátku

Sed v šátku je velmi kontroverzní téma. Miminko v šátku už od pánve dobře sedí, chodidla ukazují ideální postavení kyčlí, záda jsou dobře podepřena a v dobrém postavení. Děti se v úvazech mohou dobře regulovat a tím pádem i uvolněně usnout.

T

Tandemové nošení

Jedna osoba nese dvě děti a přitom má tolik potřebné volné ruce. Nosí se dvojčata nebo věkově blízcí sourozenci. Maminky, které takto nosí, vypovídají často, že tandem vypadá velice náročné, ale že ve skutečnosti to tak není, že je toto nošení snadné, pohodlné a prospěšné.

Ú

Úvazy a uzle

Miminko do šátku můžeme na těle nosící osoby uvázat na břicho, na bok, nebo na záda. Novorozenci se nejčastěji nosína břiše. Zde je nejčastějším a nejoblíbenějším kříž s kapsou uvnitř, tento úvaz je univerzální, lze v něm nosit i větší děti. na boku se často nosí v tzv. ring slingu, či ve smyčce z krátkého šátku. na zádech je nejčastější úvaz dvojitý hammock a batoh.

Úvazy jsou zakončené uzly:

  • uzel ambulantní je přehledný, netlačí, dobře se dotahuje i rozvazuje, oceníme ho hlavně u hutnějších šátků. U tenčích šátků často stačí obyčejný dvojitý uzel a funguje také dobře
  • u pokročilých úvazů můžeme použít také posuvný uzel, ve kterém můžeme úvaz postupně dotahovat, např. v úvaze s krátkým šátkem na boku

Místo uzlů můžeme na zakončení úvazu použít také kroužky.

V

Vertikální pozice v šátku

Milióny let se miminka nosila na těle matky vertikálně, vzpřímeně od narození, původně se držela srsti, postupně srst zmizela a dětem zůstaly úchopové a objímací reflexy a schopnost být při nošení aktivní. V tělíčku miminka je stále zakódováno, že nejbezpečněji je na těle matky. Ve vertikální/vzpřímené pozici sedí dítě těsně přilnuté na těle matky. V pevném držení šátku se zapojují svaly, které podpírají horní část těla, vzniká opěrná reakce, která dává dětskému tělu impuls ke vzpřímení nahoru.

X

X - křížení šátku

Všechny úvazy můžeme rozdělit na dvě skupiny podle toho, jestli sedí miminko v jednom pruhu šátku, který vede přes jedno rameno nosící osoby, nebo šátek vede přes naše obě ramena a dítě pak sedí v kříži z pruhů a na našich zádech je šátek překřížený.

Nejoblíbenější úvaz od narození se jmenuje Kříž s kapsou uvnitř. Kříž se dostal do názvů i dalších úvazů: jednoduchý a dvojitý kříž,
kříž s kapsou ven (pro elastické šátky).

Z

Zádíčka v šátku

Páteř novorozence obsahuje všechna zakřivení jako bude mít po celý život. Její tvar se přizpůsobuje podložce, v šátku zaujmou zádíčka jinou pozici, na podložce zase jinou. 

 

 

Máte nápad na téma, o kterém bychom měli napsat? Pošlete nám ho.

Sdílejte:   | 
1

Diskuze k této stránce (8 příspěvků)

Pro přidání příspěvku je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.

Fuga

Fuga, 10. 12. 2022, 9.27

to je velmi hezky zpracované téma, opravdu od A až do Z a k nošení je vždy spousta otázek

Andrea Poliaková, 29. 5. 2022, 14.10

Super článek, děkuji! Nosila jsem v šátku a také v nosítku od Rischino obě děti a byla jsem moc spokojená. Rozdíl byl mezi nimi 2 roky a 2 měsíce, bez nosítka by to bylo o hodně naročnější.

zoink, 31. 1. 2022, 14.06

Tenhle článek krásně vystihuje všechny zásady nošení. Když jsem začala nosit svou starší dcerku v nosítku, měla jsem velký strach, ale běžte do toho, nejen, že máte obě ruce volné, ale i ten bonding je nádherný pocit. V počátečním rozhodování mi velmi pomohl i tento článek - https://www.mimikov.cz/magazin/co-je-detske-nositko/ , třeba pomůže i některé z vás

krásně napsáno na bonding se už moc těším,naštěstí jsem si vybrala porodnici,kde ho dělají i po císařském řezu ♥

jitka46

jitka46, 6. 6. 2021, 23.10

Bonding maminka dítě je super. A celé je to moc hezky shrnuto.

Teryk92, 1. 6. 2021, 19.46

Hezky sepsané, já ale stále váhám u té vzpřímené polohy.

Úča, 11. 5. 2021, 21.12

Skvěle perfektně sepsané .

patricia077

patricia077, 10. 5. 2021, 17.26

Pěkně sepsané

© 2013 - 2023 ProMaminky.cz | design and code by Werner Dweight Solutions

Spravovat souhlas s nastavením osobních údajů