PhDr. Jana Schaeferová: Poradny

Nejnovější dotazy na tohoto odborníka: (8)

Nejnovější dotazy do poradny vložené uživatelem: (0)

Nejnovější příspěvky do poradny: (3)

Syn 2,5 roku "nemluví", 19. 11. 2019, 16.28

Dobrý den, pokud dítě nezačne "mluvit" do konce TŘETÍHO roku života, nemusí se jednat o vývojovou poruchu řeči. Pokud není postižen sluch, intelekt motorika ani řečové orgány a dítě je přiměřeně stimulováno, adekvátně reaguje na podněty, může jít o prodlouženou FYZIOLOGICKOU nemluvnost s možností dosažení normy. Nicméně bych začala hledat odborníky pro komplexní vyšetření. Pokud nemáte jako rodič podezření na výše zmíněné (špatný sluch, nepřiměřená motorika, atd.)...a přesto se řeč syna nezmění/nezlepší do cca 3. roku, objednejte se na foniatrii a klinickou logopedii, kde provedou komplexní vyšetření, poradí s dalším postupem a navrhnou terapeutický plán. Pokud máte pochyby objednejte se raději před dosažením 3 let. S pozdravem Jana Schaeferová

Dobrý den, retní uzdička je slizniční řasa uprostřed horní ústní předsíně, tj. prostoru v ústech mezi horním rtem a horním čelistním výběžkem. Na jedné straně je tedy přirostlá k hornímu rtu, na druhé k horní čelisti. Běžně retní uzdička neomezuje pohyby horního rtu potřebné pro mluvení, pro příjem potravy a pro mimiku úst, retní uzdička tedy snahu dítěte mluvit neovlivní. Jen opravdu výjimečně může být uzdička zkrácená a zesílená tak, že působí omezení pohybu nebo zkrácení horního rtu a to by mohlo mít vliv na horší výslovnost. To byste, ale již dávno vypozorovali. Špatnou výslovnost může někdy působit, častěji než retní, krátká podjazyková uzdička. Zkrácená podjazyková uzdička (frenulum linguae breve) je vrozená anomálie v dutině ústní, kdy vlivem pevnosti uzdičky, dochází k ovlivnění pohyblivosti jazyka. Stav podjazykové uzdičky vyšetří nejčastěji zubní lékař. Snížená pohyblivost jazyka se v některých případech vyřeší například rozcvičením nebo naučením se používat ústa při daných úkonech jinak. Mezi chirurgická, radikálnější řešení ankyloglosie patří prostřihnutí neboli frenulotomie a plastika jinak řečeno frenulektomie. Krátká uzdička může mít vliv na výslovnost vibrant R a Ř Nejprve bych se nicméně snažila jazyk "rozcvičit" než přistoupíte na chirurgický zákrok. Nevím, ale zda jste cvičení již podstoupili a bez úspěchu. Nácvik sykavek může být naopak ztížen při sluchových obtížích. Co se týká dýchání : Dýchání ústy je označováno jako nesprávné a nepřirozené. Dýchání ústy pozorujeme hlavně u dětí jako znesnadnění dýchání nosem a mělo by nám napovědět o problému s horními cestami dýchacími. Dýchání nosem je nejen přirozenější, ale pro organismus i bezpečnější, jelikož se na cestě horními cestami dýchacími nachází více mechanických i imunitních bariér proti případným infekčním částicím. Dýchání ústy také ovlivňuje negativně koncentraci, což může vést ke školním obtížím, ale také anatomii a držení těla Pokud u vás byla již odstraněna příčina , opravdu může jít jen o habitus, tedy zvyk. Během dne se snažte s dcerou nacvičovat vědomé dýchání nosem a pokuste se tento zvyk prolomit. Snažte se, aby ústa byla po celou dobu zavřená a dbejte také na správné držení těla. Pokud chcete naučit dýchat nosem děti, může vám k tomu pomoci řada pomůcek a hravých cvičení, třeba bonbon, špageta i papír lehce přidržovaný mezi rty. Délka nácviku až k úplné automatizaci je individuální. Záleží na příčině, době vzniku, délky trvání "zlozvyku", četnosti cvičení... Více a hlavně individuálně by vám měl poradit váš klinický logoped. PhDr. Jana Schaeferová

Zadrhávání, 7. 5. 2019, 13.56

Dobrý den, tento typ řečových obtíží vzniká obvykle mezi třetím a sedmým rokem. Může se jednat jen o tzv. vývojovou neplynulost (objevuje se u 2 až 4 letých dětí), ale také o závažnější problém - narušenou komunikační schopnost. Včasné zahájení terapie pak hraje významnou roli a ovlivňuje prognózu. Vývojová neplynulost se koktavosti podobá (dítě opakuje části slov, opravuje se, mluví rychlejším tempem...), ale obvykle netrvá déle než 3 měsíce a je většinou způsobena překotným rozvojem řeči - slovní zásoby, gramatické stavby, vývojem artikulace i vlastní osobnosti dítěte. Pokud je dítě vhodně usměrňováno a podporováno rodiči a svým okolím, jsou tyto problémy pouze přechodné a po nějaké době samy vymizí. Postupy pro práci v domácím prostředí je lepší nastavit dítěti a rodině, po osobní konzultaci, na míru (obecné rady jsou např.: neupozorňovat, mluvit pomalu, nevystavovat stresům, a to i pozitivním, atd...) Vyhledejte pomoc odborníka-klinického logopeda. Klinický logoped je oprávněn samostatně zajišťovat specializovanou péči o děti a dospělé s poruchami a vadami komunikačního procesu, klinický pracovník má zákonem určenou plnou právní odpovědnost za svou pracovní činnost a je specialista jako zdravotník nelékař. Speciální pedagog se specializací logopedie se zaměřuje na oblast pedagogickou. Jeho logopedická činnost je výchovně vzdělávací proces, z toho vyplývá, že se zapojuje se do výchovně vzdělávacího procesu, ne do terapeuticky-léčebného procesu. S pozdravem PhDr. Jana Schaeferová

© 2013 - 2022 ProMaminky.cz | design and code by Werner Dweight Solutions

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. v pořádku více informací