katerizační ablace

zobrazeno 3842×

Vložil(a): Adrianita, 7. 1. 2019 23.55

Katetrizační ablace je název léčebné metody, která umožňuje vyléčit celou řadu poruch srdečního rytmu, při nichž srdce bije rychle (tzv. tachyarytmií), pomocí katétrů zavedených do srdce cévami. Nejde tedy o klasickou operaci, ale o katetrizační výkon s napíchnutím cév jehlou přes kůži.

Co je katétr V širším slova smyslu jsou katétry tenké, ohebné trubičky, které se zavádějí do srdce po napíchnutí cév v třísle nebo na krku a slouží k diagnostice nebo léčbě celé řady onemocnění. Některé katétry se používají k vstříknutí kontrastní látky do srdečních cév, nebo zavedení kovové výztuhy do zúžené cévy (tzv. stentu). Při katetrizační ablaci se používají katétry, které mají řiditelný konec a přenášejí elektrické signály ze srdce a umožňují aplikaci radiofrekvenčního proudu do srdce, v důsledku čehož dojde ke zničení malého okrsku srdeční tkáně, která zodpovídá za vznik arytmie. Co je ablace Ablace je pojem pocházející z latiny, kterým se označuje „snesení“ nemocné tkáně. V medicíně se tento termín používá například k označení odstranění prsu v důsledku rakoviny. Stejný termín se tedy používá k popisu odstranění části srdeční tkáně, která zodpovídá za vznik a šíření různých srdečních arytmií.

Tento pojem se vyskytuje v těchto článcích:

© 2013 - 2024 ProMaminky.cz | design and code by Werner Dweight Solutions

Spravovat souhlas s nastavením osobních údajů