Hamilton

zobrazeno 5058×

Vložil(a): NikolaJ, 15. 3. 2016 11.00

Hammiltonův hmat je lékařský úkon prováděný v konečném stádiu těhotenství pro vyvolání porodních kontrakcí. Často dokáže nahradit různé tabletky a jim podobné prostředky pro umělé vyvolání porodu. Ovšem není to pravidlo, ne vždy a ne každé ženě zabere. Často bývá celkem nepříjemný, ale není bolestivý. Jde o nepřirozený zákrok, kdy dojde k mechanickému odloupnutí vaku blan, které jinak nastává v ten pravý čas samovolně. K Hamiltonu by měla dát žena svolení.

Hammiltonův hmat je lékařský úkon prováděný v konečném stádiu těhotenství pro vyvolání porodních kontrakcí. Často dokáže nahradit různé tabletky a jim podobné prostředky pro umělé vyvolání porodu. Ovšem není to pravidlo, ne vždy a ne každé ženě zabere. Často bývá celkem nepříjemný, ale není bolestivý. Hamiltonův hmat se provádí v případě, že se těhotná žena nachází již po prvním termínu po porodu a děťátku se stále nechce na svět.

Celý proces probíhá tak, že lékař vsune prst jedné ruky co nejhlouběji do vagíny, zatímco druhou tlačí na stěnu břišní a krouživým pohybem uvnitř středu čípku odloupne vak blan od děložní stěny. Následně dojde k vyplavení prostaglandinů (tkáňových působků), které mají pozitivní vliv na spouštěcí mechanismus porodu. Tento úkon není nijak zvlášť bolestivý, ale příjemný samozřejmě také příliš není a každá žena na něj reaguje jinak. Některé ženy hovoří o drobném pálení a štípání, ale jsou samozřejmě ženy, které zákrok vyloženě bolí.

Vždy samozřejmě záleží na zkušenostech a šikovnosti praktikujícího lékaře, ten by však měl v každém případě ženu na Hamiltonův hmat předem upozornit a vyžádat si její souhlas. Bohužel v praxi se nezřídka stává, že se jeho provedení žena dozví až následně. Hamiltonův hmat obvykle nezpůsobí porod ihned, ale pokud je proveden správně, do několika hodin by mělo dítě přijít na svět.

Tato metoda ovšem nefunguje na 100%, proto není výjimkou, že je vyvolání porodu doprovázeno i dalšími podpůrnými aktivitami. Základní podmínkou pro provádění Hamiltonova hmatu je, aby měla žena alespoň částečně prostupné hrdlo.

Hamiltonův hmat se většinou v lékařských studiích popisuje jako téměř bezbolestná a bezpečná metoda, ale popravdě řečeno i zde však určité riziko existuje. Lékař může do dělohy tímto způsobem zanést infekci a případně protrhnout vak blan. Hamiltonův hmat v každém případě nepatří k běžně prováděným zákrokům a mnoho lékařů jej vyloženě nedoporučuje a staví se k němu přinejmenším rezervovaně.

Jde o nepřirozený pokus urychlit porod a v podstatě se tímto lékař snaží popohánět přírodu, což nemusí být vždy zrovna optimálním řešením. Jestliže chce žena porodit přirozenou cestou, nejspíš se této variantě vyhne. Hamiltonův hmat s sebou tedy přináší svá rizika a rozhodně nepatří do běžné výbavy v oblasti „uspíšení porodu“. Je na zvážení lékaře a jeho pacientky, jestli se do něho pouštět. Přes všechna pro a proti, se však na druhou stranu nedá označit za zcela alternativní metodu s nejistým výsledkem. Své výsledky rozhodně má a průměrný lékař s delší praxí jej jistě použil mnohokrát. Konečně rozhodnutí by však vždy mělo být na pacientce, to je bez diskuze. Hamiltonův hmat je nepřirozeným zákrokem, mechanickým odloupnutím vaku blan, ke kterému jinak dojde v ten pravý čas samovolně. Pokud tedy není vážný důvod k urychlení porodu, velmi dobře zvažte, zda k Hamiltonu dáte svolení.

Tento pojem se vyskytuje v těchto článcích:

© 2013 - 2023 ProMaminky.cz | design and code by Werner Dweight Solutions