Sinecod sirup 200ML/300MG

zobrazeno 895×

Vloženo: 3. 9. 2014 10.48

Výrobce:
Novartis
Doporučená maloobchodní cena:
121 Kč
Web:
http://kasel.heureka.cz/sinecod-200ml-300mg/
Hodnoceno:
20×
Celkové hodnocení:

Prosím, přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás  důležité informace. 

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Sinecod musíte  užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.  - Ponechte si tuto příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst  znovu. 

 • Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů (u dětí mladších 12 let do 3 dnů), neprodleně navštivte lékaře.   

V této příbalové informaci naleznete:  1. Co je Sinecod a k čemu se užívá  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sinecod užívat  3. Jak se Sinecod užívá  4. Možné nežádoucí účinky  5. Jak přípravek Sinecod uchovávat  6. Další informace     

1. Co je Sinecod a k čemu se užívá   

Sinecod obsahuje látku, která tlumí kašel (butamirát citrát). 

Sinecod se používá k léčbě suchého, dráždivého kašle různého původu. 

Bez porady s lékařem se přípravek užívá ke krátkodobé léčbě akutního kašle, např. při  akutních infekcích horních a dolních cest dýchacích, průdušnice a průdušek. 

U chronických onemocnění dýchacích cest provázených kašlem se přípravek užívá pouze na  doporučení lékaře.   

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sinecod užívat   

Neužívejte Sinecod: 

Pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na jakoukoliv složku tohoto  přípravku.   

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Sinecod je zapotřebí:  - jestliže současně užíváte léky jiné léky na léčbu kašle (viz informace níže).   

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:   

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste  užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

Neužívejte současně jiné léky na léčbu kašle, zejména léky podporující vykašlávání (tzv.  expektorancia), neboť to může vést k hromadění hlenu ve Vašich plících.   

Těhotenství a kojení: 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, tak se stejně jako u jiných léčivých přípravků se před použitím  tohoto přípravku poraďte s Vaším lékařem, který rozhodne, zda je u Vás léčba tímto  přípravkem vhodná.   

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Sinecod může způsobit ospalost. Pokud se u Vás vyskytne ospalost, měli byste být opatrní,  pokud řídíte nebo obsluhujete stroje.   

Důležité informace o některých složkách přípravku 

Přípravek Sinecod sirup obsahuje sorbitol. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé  cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat. 

Tento léčivý přípravek rovněž obsahuje malé množství alkoholu, méně než 100 mg v jedné  dávce.   

3. Jak se Sinecod užívá 

Vždy užívejte přípravek Sinecod přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. 

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.   

Bez porady s lékařem se přípravek užívá ke krátkodobé léčbě akutního kašle (viz bod 1). 

Obvyklé dávkování je následující:   

Dávkování pro děti: 

Sinecod kapky 

 • Děti od 2 měsíců do jednoho roku: 10 kapek 4krát denně 
 • Děti 1-3 roky: 15 kapek 4krát denně 
 • Děti starší než 3 roky: 25 kapek 4krát denně 

 

Děti do 2 let mohou Sinecod kapky užívat pouze po poradě s lékařem.   

Sinecod sirup (s odměrkou) 

 • Děti 3-6 let: 5ml 3krát denně 
 • Děti 6-12 let: 10ml 3krát denně 

Po každém použití a mezi jednotlivými uživateli umyjte a vysušte odměrku.   

Dávkování pro dospělé a mladistvé od 12 let:   

Sinecod sirup 

 • Mladiství: 15 ml 3krát denně 
 • Dospělí: 15 ml 4krát denně 

Po každém použití a mezi jednotlivými uživateli umyjte a vysušte odměrku.   

Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů (u dětí mladších 12 let 3 dny),  navštivte lékaře.   

Jestliže potíže přetrvávají déle než 1 týden, onemocnění je doprovázeno horečkou, nebo  pokud se objeví jakékoliv jiné obtíže, poraďte se s lékařem.   

Jestliže jste užil(a) více přípravku Sinecod, než jste měl(a): 

V případě předávkování konzultujte Vašeho lékaře.   

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Sinecod 

Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku, vezměte si ji, jakmile si  vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.   

4. Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky, může mít i Sinecod nežádoucí účinky, které se ale nemusí  vyskytnout u každého.   

Vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 z 1 000 pacientů): ospalost, kožní vyrážka,  nevolnost a průjem. 

Tyto nežádoucí účinky by měly odeznít po snížení dávky nebo ukončení léčby. Pokud tyto  účinky přetrvávají, přestaňte užívat Sinecod a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.   

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete  jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,  sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.   

5. Jak přípravek Sinecod 50 mg uchovávat   

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

Uchovávejte při teplotě do 30°C. 

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti  se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se  svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření  pomáhají chránit životní prostředí.   

6. DALŠÍ INFORMACE   

Co Sinecod obsahuje   

Sinecod, kapky 

Léčivou látkou je butamirati dihydrogenocitras 5 mg v 1ml. 

Pomocné látky: Sorbitol 70%, glycerol 85%, dihydrát sodné soli sacharinu, vanilin, kyselina  benzoová, ethanol 95%, roztok hydroxidu sodného 300g/l, čištěná voda   

Sinecod, sirup 

Léčivou látkou je butamirati dihydrogenocitras 15 mg v 10 ml. 

Pomocné látky: Krystalizující sorbitol 70%, glycerol 85%, sodná sůl sacharinu, vanilin,  kyselina benzoová, ethanol 95%, roztok hydroxidu sodného 300 g/l, čištěná voda.   

Jak Sinecod vypadá a co obsahuje toto balení   

Sinecod, kapky 

Čirý, bezbarvý roztok s vůní po vanilce 

Hnědá lékovka s plastickým šroubovacím uzávěrem s kapací vložkou, krabička. 

Velikost balení: 20 ml, 50 ml   

Sinecod, sirup 

Čirý, bezbarvý roztok 

Lékovka z hnědého skla s HDPE vložkou a pojistným uzávěrem, odměrka, krabička. 

Velikost balení: 100 ml, 200 ml   

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce   

Novartis s.r.o., Praha, Česká republika.   

Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 16.2.2011

Produkt není dostupný na uvedené www adrese? Nechte nás to spravit.

Dílčí hodnocení: (průměr ze 20 hodnocení)

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

Pro přidání vlastního hodnocení se musíte přihlásit nebo zaregistrovat

Parametry:

Na lékařský předpis
ne
Volně prodejné
ano
Pevné složení (tablety, pastilky, pilulky, bonbóny)
ne
Tekuté složení (roztok, suspense, sirup, kapky, spray)
ano
Mast
ne
Gel
ne
Obsahuje cukr
ano
100% přírodní výrobek
ne

Objevili jste chybu ve vlastnostech nebo parametrech? Upozorněte nás na ni.

Nenašli jste produkt, který jste hledali? Přidejte ho

Hodnocení (20)

ladka1984, 9. 11. 2022, 18.43

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

.

Klady:

 • .

Zápory:

 • .

ladousek20, 17. 10. 2021, 19.10

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

doporucuji

Klady:

 • rychle zabíra

Zápory:

 • nic
Katka

Katka, 11. 6. 2021, 13.35

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

Funguje.

Klady:

 • Dobrá chuť, tlumí kašel.

Zápory:

 • Nic.

nancy, 14. 4. 2021, 21.26

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

.

Klady:

 • .

Zápory:

 • .

evinaevina, 21. 2. 2021, 17.48

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

.

Klady:

 • .

Zápory:

 • .

ppss, 2. 11. 2019, 13.28

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

.

Klady:

 • .

Zápory:

 • .

Zdeňka S., 24. 10. 2018, 8.09

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

Pomohl nám i silném dráždivém kašli, má celkem příjemnou chuť, takže ani s polykáním nebyl žádný problém.

Klady:

 • Účinnost
 • Dobrá chuť

Zápory:

 • ...

martinka361, 21. 9. 2018, 21.04

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

Ma celkom dobru chut pre deti.Dcera mala dlhodobo kasel a po niekolkych liekoch jej pomohol jedine tento sirup.

Klady:

 • Ucinok

Zápory:

 • Niesu

Eliška Kozlova, 23. 7. 2018, 23.29

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

Sirup mi doporučil lékař, dcera trpěla na Laringitidy a suchý drazdivy kašel, s tím jsem moc zkušenosti neměla (v rodině máme spíš Bronchitidy) Za me nejlepší co jsme vyzkoušeli.

Klady:

 • Nejlepší sirup na drazdivy kašel
 • Vhodný při léčbě Laringitidy

Zápory:

 • cena

Cherrynka, 16. 7. 2018, 19.13

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

za mě super

Klady:

 • účinnost

Zápory:

 • nic

© 2013 - 2024 ProMaminky.cz | design and code by Werner Dweight Solutions

Spravovat souhlas s nastavením osobních údajů