Sinecod kapky roztok 20 ml

zobrazeno 2570×

Vloženo: 3. 9. 2014 10.48

Výrobce:
Novartis
Doporučená maloobchodní cena:
93 Kč
Web:
https://leky-volne-prodejne.heureka.cz/sinecod-por-gtt-sol-20ml/
Hodnoceno:
20×
Celkové hodnocení:

Sinecod se používá na symptomatickou léčbu kašle různého původu.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Sinecod musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. - Ponechte si tuto příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

 • Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů (u dětí mladších 12 let do 3 dnů), neprodleně navštivte lékaře.

Zde naleznete: 1. Co je Sinecod a k čemu se užívá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sinecod užívat 3. Jak se Sinecod užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Sinecod uchovávat 6. Další informace

1. Co je Sinecod a k čemu se užívá

Sinecod obsahuje látku, která tlumí kašel (butamirát citrát).

Sinecod se používá k léčbě suchého, dráždivého kašle různého původu.

Bez porady s lékařem se přípravek užívá ke krátkodobé léčbě akutního kašle, např. při akutních infekcích horních a dolních cest dýchacích, průdušnice a průdušek.

U chronických onemocnění dýchacích cest provázených kašlem se přípravek užívá pouze na doporučení lékaře.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sinecod užívat

Neužívejte Sinecod:

Pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na jakoukoliv složku tohoto přípravku.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Sinecod je zapotřebí: - jestliže současně užíváte léky jiné léky na léčbu kašle (viz informace níže).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky: 2/4

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Neužívejte současně jiné léky na léčbu kašle, zejména léky podporující vykašlávání (tzv. expektorancia), neboť to může vést k hromadění hlenu ve Vašich plících.

Těhotenství a kojení:

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, tak se stejně jako u jiných léčivých přípravků se před použitím tohoto přípravku poraďte s Vaším lékařem, který rozhodne, zda je u Vás léčba tímto přípravkem vhodná.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Sinecod může způsobit ospalost. Pokud se u Vás vyskytne ospalost, měli byste být opatrní, pokud řídíte nebo obsluhujete stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku

Přípravek Sinecod sirup obsahuje sorbitol. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek rovněž obsahuje malé množství alkoholu, méně než 100 mg v jedné dávce.

3. Jak se Sinecod užívá

Vždy užívejte přípravek Sinecod přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Bez porady s lékařem se přípravek užívá ke krátkodobé léčbě akutního kašle (viz bod 1).

Obvyklé dávkování je následující:

Dávkování pro děti:

Sinecod kapky

 • Děti od 2 měsíců do jednoho roku: 10 kapek 4krát denně
 • Děti 1-3 roky: 15 kapek 4krát denně
 • Děti starší než 3 roky: 25 kapek 4krát denně

Děti do 2 let mohou Sinecod kapky užívat pouze po poradě s lékařem.

Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů (u dětí mladších 12 let 3 dny), navštivte lékaře. 3/4

Jestliže potíže přetrvávají déle než 1 týden, onemocnění je doprovázeno horečkou, nebo pokud se objeví jakékoliv jiné obtíže, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Sinecod, než jste měl(a):

V případě předávkování konzultujte Vašeho lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Sinecod

Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Sinecod nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 z 1 000 pacientů): ospalost, kožní vyrážka, nevolnost a průjem.

Tyto nežádoucí účinky by měly odeznít po snížení dávky nebo ukončení léčby. Pokud tyto účinky přetrvávají, přestaňte užívat Sinecod a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak přípravek Sinecod 50 mg uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Sinecod obsahuje

Sinecod, kapky

Léčivou látkou je butamirati dihydrogenocitras 5 mg v 1ml.

Pomocné látky: Sorbitol 70%, glycerol 85%, dihydrát sodné soli sacharinu, vanilin, kyselina benzoová, ethanol 95%, roztok hydroxidu sodného 300g/l, čištěná voda

Sinecod, sirup

Léčivou látkou je butamirati dihydrogenocitras 15 mg v 10 ml.

Pomocné látky: Krystalizující sorbitol 70%, glycerol 85%, sodná sůl sacharinu, vanilin, kyselina benzoová, ethanol 95%, roztok hydroxidu sodného 300 g/l, čištěná voda.

Jak Sinecod vypadá

Sinecod, kapky

Čirý, bezbarvý roztok s vůní po vanilce

Hnědá lékovka s plastickým šroubovacím uzávěrem s kapací vložkou, krabička.

Velikost balení: 20 ml, 50 ml

 

Držitel rozhodnutí o registraci

Novartis s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce

Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 14.10.2013

Produkt není dostupný na uvedené www adrese? Nechte nás to spravit.

Dílčí hodnocení: (průměr ze 20 hodnocení)

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

Pro přidání vlastního hodnocení se musíte přihlásit nebo zaregistrovat

Parametry:

Na lékařský předpis
ne
Volně prodejné
ano
Pevné složení (tablety, pastilky, pilulky, bonbóny)
ne
Tekuté složení (roztok, suspense, sirup, kapky, spray)
ano
Mast
ne
Gel
ne
Obsahuje cukr
ano
100% přírodní výrobek
ne

Objevili jste chybu ve vlastnostech nebo parametrech? Upozorněte nás na ni.

Nenašli jste produkt, který jste hledali? Přidejte ho

Hodnocení (20)

ladka1984, 9. 11. 2022, 21.14

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

.

Klady:

 • .

Zápory:

 • .

nancy, 14. 4. 2021, 21.37

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

.

Klady:

 • .

Zápory:

 • .

evinaevina, 21. 2. 2021, 17.57

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

.

Klady:

 • .

Zápory:

 • .

ppss, 2. 11. 2019, 13.28

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

.

Klady:

 • .

Zápory:

 • .

Cherrynka, 15. 7. 2018, 16.30

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

zabírá

Klady:

 • účinnost

Zápory:

 • nic
pouzarovaj

pouzarovaj, 12. 6. 2017, 21.33

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

doporučuji na suchý kašel

Klady:

 • rychle zabírá
 • pohodlná aplikace
 • cena

Zápory:

 • nic

louskacek2, 19. 11. 2015, 12.50

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

lazna, 3. 11. 2015, 17.55

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

hellova, 22. 5. 2015, 18.38

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

Vzdy pomohly.

Zuzka Mikušková, 19. 2. 2015, 10.08

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

© 2013 - 2024 ProMaminky.cz | design and code by Werner Dweight Solutions

Spravovat souhlas s nastavením osobních údajů