Nurofen pro děti 125mg 10 čípků

zobrazeno 1683×

Vloženo: 3. 9. 2014 10.48

Výrobce:
Reckitt Benckiser
Doporučená maloobchodní cena:
59 Kč
Web:
http://bolesti-hlavy.heureka.cz/nurofen-pro-deti-125-mg-10-cipku/
Hodnoceno:
14×
Celkové hodnocení:

Přípravek Nurofen pro děti čípky 125 mg obsahuje léčivou látku ibuprofen, která tlumí bolest, snižuje horečku a působí protizánětlivě (nesteroidní antiflogistikum/analgetikum).

Kdy se lék používá?

Přípravek Nurofen pro děti čípky 125 mg se používá: - ke zmírnění mírných až středně silných bolestí jako jsou bolesti hlavy, bolesti zubů, bolesti uší, bolesti v krku, bolesti při prořezávání zubů, pooperační bolesti a bolesti při zranění měkkých tkání;

 • při horečkách, včetně horečnatého stavu po očkování;
 • při bolestech a horečkách doprovázejících nachlazení a chřipku.

Podávání přípravku Nurofen pro děti čípky 125 mg se doporučuje v případě, že lék nelze podávat ústy nebo pokud pacient zvrací.

Přípravek je určen dětem 2-6 let. Z důvodů bezpečnosti však následující text obsahuje i údaje týkající se užívání dospělými pacienty.

Kdy byste neměli lék užívat

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nurofen pro děti čípky 125 mg používat?

Přípravek Nurofen pro děti čípky 125 mg nepodávejte dětem: - jestliže je Vaše dítě přecitlivělé (alergické) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku Nurofen pro děti čípky 125 mg; -jestliže je Vaše dítě přecitlivělé na jinou nesteroidní protizánětlivou léčivou látku; - jestliže se u Vašeho dítěte v současné době nebo i v minulosti objevila reakce na kyselinu acetylsalicylovou nebo na jinou nesteroidní protizánětlivou léčivou látku projevující se jako zúžení průdušek, astma, otoky nosní sliznice nebo kožní reakce (kopřivka); - v případě aktivního či v minulosti prodělaného vředového onemocnění trávicího traktu či krvácení z trávicího traktu; - při závažné poruše funkce jater, ledvin nebo závažném nekontrolovatelném onemocnění srdce;

 • při systémovém lupus erythematodes (onemocnění imunitního systému);
 • od počátku 6. měsíce těhotenství.

Nežádoucí účinky

Možné nežádoucí účinky

Následující přehled obsahuje pouze ty nežádoucí účinky, které se objevují v souvislosti s krátkodobou léčbou mírných až středně silných bolestí nebo horečky. Při léčbě jiných indikací, než jsou stanoveny pro Nurofen pro děti čípky 125 mg, nebo při dlouhodobé léčbě mohou nastat ještě jiné nežádoucí účinky.

Ohodnocení nežádoucích účinků je uvedeno na základě následujících údajů četnosti:

 • Velmi časté: více než 1 z 10 ošetřovaných.
 • Časté: méně než 1 z 10, ale více než 1 ze 100 ošetřovaných.
 • Méně časté: méně než 1 ze 100, ale více než 1 z 1 000 ošetřovaných.
 • Vzácné: méně než 1 z 1 000, ale více než 1 z 10 000 ošetřovaných.
 • Velmi vzácné: méně než 1 z 10 000 ošetřovaných, včetně jednotlivých

případů.

Trávicí ústrojí

 • Méně časté: bolesti břicha, poruchy trávení (dyspepsie), nevolnost.
 • Vzácné: průjem, zvracení, nadýmání a zácpa.
 • Velmi vzácné: vřed v oblasti žaludku a střeva; může se vyskytnout i

krvácení do trávicího traktu a perforace trávicího traktu. Pokud se vyskytnou silné bolesti v horní části břicha, krvavé zvracení, krev ve stolici nebo černé zabarvení stolice, ukončete léčbu a neprodleně vyhledejte svého lékaře.

Nervový systém

Méně časté: bolesti hlavy.

Ledviny

Velmi vzácné: - Snížení vylučování moči a hromadění vody v těle. Tyto příznaky mohou být znamením onemocnění ledvin až selhání ledvin. Pokud se vyskytnou uvedené potíže musíte podávání přípravku Nurofen pro děti čípky 125 mg ukončit a neprodleně kontaktovat svého lékaře. - Poškození tkáně ledvin (nekróza papil), obzvláště při dlouhodobé terapii. - Zvýšená koncentrace močoviny v krvi.

Játra

Velmi vzácné: poškození jater, obzvláště při dlouhodobé terapii.

Krev

Velmi vzácné: poruchy tvorby krve. Prvními příznaky jsou: horečka, bolesti v krku, povrchové rány v ústech, potíže podobné jako při chřipce, častá tvorba podlitin, krvácení z nosu a kožní krvácení. V těchto případech je nutno okamžitě léčbu ukončit a vyhledat lékaře. Příznaky podobné chřipce nesmíte léčit sami použitím léků, které snižují horečku a potlačují bolest.

Pokožka

Velmi vzácné: silné kožní reakce, jako je kožní vyrážka se zarudnutím a tvorbou puchýřů (např. erythema multiforme). Ve výjimečných případech může v souvislosti s těžkým průběhem onemocnění planými neštovicemi dojít k vážným onemocněním kůže a měkkých tkání.

Imunitní systém

Velmi vzácné: u pacientů se stávajícími poruchami imunitního systému (systémový lupus erythematodes, smíšená kolagenóza) byly během léčení ibuprofenem v jednotlivých případech pozorovány příznaky určitého druhu zánětu mozkových blan (aseptická meningitis), jako jsou ztuhlost šíje, bolesti hlavy, nevolnost, zvracení, horečka nebo poruchy orientační schopnosti.

Alergické reakce

Méně časté: alergické reakce s kožní vyrážkou a svěděním kůže.

Velmi vzácné: - Těžší alergické reakce. Příznaky toho mohou být: otoky obličeje, jazyka a hrtanu, dušnost, zrychlená činnost srdeční (tachykardie), pokles krevního tlaku nebo těžký šok. Při výskytu některého z příznaků, které mohou nastat již při prvním užití, je nutná okamžitá lékařská pomoc. - Zhoršení astmatu.

Léky jako je Nurofen pro děti čípky 125 mg mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod.

Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jak mohou jiné léky ovlivnit léčbu?

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vaše dítě užívá nebo užívalo v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Přípravky snižující srážlivost krve v kombinaci s ibuprofenem zvyšují riziko krvácení.

Kyselina acetylsalicylová a jiné protizánětlivé léky a kortikoidy zvyšují riziko výskytu nežádoucích účinků ibuprofenu v oblasti zažívacího ústrojí včetně krvácení a vzniku žaludečního vředu.

Ibuprofen může snižovat účinek močopudných léků a léků používaných k léčení vysokého krevního tlaku. Proto musíte dbát na to, aby Vaše dítě přijímalo dostatečné množství tekutin.

Podávání ibuprofenu s přípravky obsahující lithium (léčivá látka užívaná k léčbě psychických onemocnění) může zesílit jeho účinky. Současné podávání s přípravky obsahujícími methotrexat (léčivá látka užívaná k léčbě rakovinných onemocnění resp. některých revmatických onemocnění) může posílit jeho nežádoucí účinky.

Současné podávání ibuprofenu s přípravky obsahujícími tacrolimus a cyklosporin (léčiva potlačující imunitní reakce) zvyšuje riziko výskytu závažných onemocnění ledvin.

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. V první a druhé třetině těhotenství může být přípravek

Nurofen pro děti čípky 125 mg používán jenom po domluvě s lékařem.

Ve třetí třetině těhotenství nesmí být přípravek Nurofen pro děti čípky 125 mg užíván.

Kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Při krátkodobém užívání doporučené dávky v případě mírných až středně velkých bolestí nebo při horečce není nutné přerušit kojení.

Dávkování

Jak se přípravek Nurofen pro děti čípky 125 mg používá?

Používejte přípravek Nurofen pro děti čípky 125 mg vždy přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. V případě nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud není lékařem předepsáno jinak, je dávkování následující:

Maximální denní dávka ibuprofenu činí 20-30 mg/kg t.hm. Podává se rozděleně do 3-4 jednotlivých dávek. To znamená pro: - Děti s tělesnou hmotností 12,5-17,0 kg (přibližně 2-4 roky) na začátku léčení 1 čípek. Další čípek může být, pokud je to nutné, podán nejdříve po 6-8 hodinách. Nepodávejte během 24 hodin více než 3 čípky. - Děti s tělesnou hmotností 17-20,5 kg (přibližně 4-6 let) na začátku léčení 1 čípek. Další čípek může být, pokud je to nutné, podán nejdříve po 6 hodinách. Nepodávejte během 24 hodin více než 4 čípky.

Přípravek Nurofen pro děti čípky 125 mg není vhodný pro děti s tělesnou hmotností nižší než 12,5 kg (přibližně 2 roky). K léčbě mladších dětí se užívají čípky s nižším obsahem léčivé látky.

Nepodávejte přípravek Nurofen pro děti čípky 125 mg déle než 3 dny.

Pokud potíže Vašeho dítěte po 3 dnech neustoupí, nebo se dokonce zhorší, musíte vyhledat lékaře.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Nurofen pro děti čípky 125 mg je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Použití

Způsob užívání:

Čípky zaveďte, pokud možno po stolici, hluboko do konečníku. Pro zlepšení klouzavosti můžete čípky chvíli zahřívat v ruce nebo na krátkou dobu ponořit do teplé vody.

Předávkování

Pokud Vaše dítě užilo větší množství přípravku Nurofen pro děti čípky 125 mg než mělo:

V případě podezření na předávkování neprodleně informujte lékaře.

Upozornění

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Krátkodobé užívání doporučených dávek přípravku Nurofen pro děti čípky 125 mg nemá vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 st. C.  

Produkt není dostupný na uvedené www adrese? Nechte nás to spravit.

Dílčí hodnocení: (průměr ze 14 hodnocení)

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

Pro přidání vlastního hodnocení se musíte přihlásit nebo zaregistrovat

Parametry:

Na lékařský předpis
ne
Volně prodejné
ano
Pevné složení (tablety, pastilky, pilulky, bonbóny)
ano
Tekuté složení (roztok, suspense, sirup, kapky, spray)
ne
Mast
ne
Gel
ne
Obsahuje cukr
ne
100% přírodní výrobek
ne

Objevili jste chybu ve vlastnostech nebo parametrech? Upozorněte nás na ni.

Nenašli jste produkt, který jste hledali? Přidejte ho

Hodnocení (14)

nancy, 15. 4. 2021, 21.57

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

.

Klady:

 • .

Zápory:

 • .

evinaevina, 21. 2. 2021, 18.37

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

.

Klady:

 • .

Zápory:

 • ..

ppss, 2. 11. 2019, 13.08

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

.

Klady:

 • .

Zápory:

 • .

Cherrynka, 16. 7. 2018, 21.02

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

doporučuji

Klady:

 • cena

Zápory:

 • nic
Lenka245

Lenka245, 12. 3. 2018, 20.51

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

Čípky jsou účinné, dobře snášeny.

Klady:

 • účinnost

Zápory:

 • žádné

dadinkamaminka, 17. 4. 2017, 17.04

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

Pomáhají. Doporucuji

Klady:

 • Účinné

Zápory:

 • ...

vequi, 13. 2. 2016, 22.17

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

Zabírají do půl hodiny, dobře a rychle se aplikují.

Klady:

 • účinné
 • aplikace

Zápory:

 • žádné

louskacek2, 19. 11. 2015, 12.55

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace
Mkk

Mkk, 12. 11. 2015, 5.50

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

Verisek29, 14. 10. 2015, 12.14

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

© 2013 - 2024 ProMaminky.cz | design and code by Werner Dweight Solutions

Spravovat souhlas s nastavením osobních údajů