Opustíš-li mne, zahyneš

zobrazeno 325×

Vložil(a): dáša, 30. 3. 2016 17.42

Byl jednou jeden hajný a ten šel jednoho dne do lesa na lov. Když tam přišel, uslyšel nářek nějakého dítěte, a tak se za tím hlasem vydal, až přišel k vysokému buku, na kterém seděl malý chlapec. To bylo tak. Jeho unavená matka usnula pod stromem a on jí ležel v klíně. Když tu kolem letěla hladová harpyje, dítě uviděla, popadla ho do zobáku a odnesla do hlubokého lesa do hnízda, které měla na tomto stromě. Hajný neváhal, vylezl na strom a chlapečka snesl dolů: 
„Vezmu Tě domů a budu Tě vychovávat se svoji dcerkou.“ A tak ho přinesl domů a vychovával obě děti pospolu, a protože chlapce nalezl na buku, začali mu říkat Budníček. Děti se měly tak rády, že když jedno druhé nevidělo, rázem posmutnělo. 
Ten hajný měl starou kuchařku, babici zlou a nepřející. Ta jednoho večera šla, vzala dvě vědra a začala nosit vodu ze studny. Dívenka to viděla a ptala se: 
„Proč nosíš tolik vody?“ 
„Když to žádnému z lidí nepovíš, řeknu Ti to.“ řekla kuchařka. Dívenka slíbila, že to živáčkovi nepoví, a tak kuchařka pravila: 
„Brzy ráno, až bude otec v lese na lovu, naliji tu vodu do kotle, rozdělám oheň a jak se bude vařit, hodím do ní Budníčka a uvařím ho.“ Inu, podivné to zvyky mají kuchařky! 
Když hajný za svítání vstal a šel na lov, ležely děti ještě v posteli. Tu dívenka řekla Budníčkovi: 
„Neopustíš-li mne, já Tě také neopustím.“ Budníček pravil: 
„Já Tě nikdy neopustím!“ Tak pokračovala: 
„Musím Ti něco říci. Ptala jsem se včera kuchařky, proč nosí tolik věder vody. Odpověděla mi, že mi to poví, když jí slíbím, že to nikomu na světě neřeknu. A já jí to slíbila a ona mi pravila, že až bude otec na lovu, dá vařit plný kotel vody a až ta voda bude vřít, hodí Tě dovnitř a uvaří Tě. Musíme rychle vstát a utéci pryč!“ Tak děti vstaly, oblékly se a utíkaly pryč. 
Když voda v kotli vařila, šla babice do komůrky, aby hocha přinesla a hodila ho do vody. Ale obě děti byly pryč, tu se hrozně polekala a zamumlala: 
„Co řeknu, až se fořt vrátí z lesa domů? Rychle za nimi, musím je dopadnout!“ Tak za dětmi poslala tři pacholky, kteří je měli přivést zpět. Děti ale seděly u lesa a z dálky pacholky viděly, tu dívenka Budníčkovi řekla: 
„Neopustíš-li mne, já Tě také neopustím.“ Hoch pravil: 
„Já Tě nikdy neopustím!“ Dívenka zvolala: 
„Staň se růžovým keřem a já růžičkou na něm!“ 
Když pacholci přiběhli k lesu, nebylo tam nic než růžový keř a na něm jedna jediná růžička, ale děti nikde. Tu si řekli: 
„Tady už nic nenaděláme!“ Vrátili se domů a řekli kuchařce, že nic v lese neviděli, byl tam jen růžový keř a na něm růže. Tu se jala stará láteřit: 
„Vy ťulpasové, měli jste ten keř rozlomit a tu růžičku mi přinést. Utíkejte zpět a udělejte, jak jsem Vám pravila!“ Pacholci museli zase ven a hledat děti. Ale děti je viděly přicházet už z dálky a dívenka se zase obrátila k Budníčkovi: 
„Neopustíš-li mne, já Tě také neopustím.“ Budníček pravil: 
„Já Tě nikdy neopustím!“ Dívka zvolala: 
„Staň se kapličkou a já trnovou korunu v ní!“ Když tam pacholci přiběhli, nenašli nic než kapličku a uvnitř trnovou korunu. 
„Tady už nic nenaděláme!“ řekli si pacholci „Nechme toho a jdeme domů!“ 
Když přišli domů, ptala se kuchařka, jestli nic nenašli. Tu jí odvětili:
„Ne, nic tam nebylo, jen kaplička a uvnitř ležela trnová koruna.“ 
„Vy hlupáci,“ láteřila kuchařka „proč jste tu kapličku nerozbořili a tu korunu mi nepřinesli?“ 
Tak se zvedla, že půjde děti hledat s nimi. Ale děti je zase viděly už z dálky přicházet, napřed ty pacholky a za nimi se belhala i kuchařka. Tu dívenka řekla: 
„Neopustíš-li mne, já Tě také neopustím.“ Budníček pravil: 
„Já Tě nikdy neopustím!“ Dívenka zvolala: 
„Staň se rybníčkem a já kachničkou na něm!“ Když tam babice přišla a spatřila rybníček s kachničkou, lehla si k němu a chtěla ho vypít. Ale tu k ní kachnička připlavala, popadla ji zobákem a stáhla do vody. Tak se ta čarodějnice bídně utopila. 
Pak šly obě děti domů a měly se ze srdce rády a pokud nezemřely, žijí dodnes. 

Zdroj: www.abatar.cz

Máte i Vy oblíbenou pohádku, o kterou se chcete podělit? Přidejte ji.

Sdílejte:   | 
0

Diskuze k této stránce (0 příspěvků)

Pro přidání příspěvku je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.

Zatím zde není žádný příspěvek.

© 2013 - 2024 ProMaminky.cz | design and code by Werner Dweight Solutions

Spravovat souhlas s nastavením osobních údajů