Nadání dětí Eviných osudy rozličnými

zobrazeno 346×

Vložil(a): jitkamety, 11. 3. 2016 13.53

Když byli Adam a Eva vyhnání z ráje, museli si na neúrodné zemi postavit dům a v potu tváře svůj chléb jísti. Adam okopával pole, Eva předla vlnu. Eva každý rok porodila dítě, však každé z nich bylo jiné, některé krásné, jiné ošklivé. Když uplynul dlouhý čas, poslal Bůh k těm dvěma anděla s přikázáním, že on Bůh jejich příbytek navštíví. Tu se Eva zaradovala, že Bůh k nim tak milostiv bude, uklidila celý dům, vyzdobila jej květinami a udusanou podlahu vystlala čerstvou ostřicí.
Pak zavolala dovnitř děti, ale jen ty krásné. Umyla je a vykoupala, učesala jim vlasy a oblékla čisté šaty a takto je nabádala, aby se v přítomnosti Boží slušně a mravně chovaly, aby se před ním uctivě poklonily, ruce mu podaly a skromně a rozumně na jeho otázky odpovídaly.
Ale ty ošklivé děti neměl Pán ani okem zahlédnout. První ukryla do sena, druhé pod střechu, třetí do slámy, čtvrté do pece, páté do sklepa, šesté pod káď, sedmé pod vinný sud, osmé pod starou kožešinu, deváté a desáté pod sukno, ze které oděvy šila, jedenácté a dvanácté pod kůži, ze které jim šili boty.
Zrovna když byla hotova, někdo zaklepal na domovní dveře. Adam nahlédl škvírou ven a uviděl, že je to Pán. Uctivě ty dveře otevřel a nebeský otec vešel dovnitř. Tu stály před ním děti v řadě, klaněly se mu, líbaly mu ruce a poklekaly na kolena. A Bůh jim začal takto žehnat, pokládaje na ně ruce řka, že jeden bude králem, knížetem, rytířem až všem dětem požehnal ke stavům vznešeným.
Když to Eva slyšela, velmi se zarmoutila, že ty druhé děti ukryla, mohly být taky takto požehnány a rychle pro ně běžela, aby je z úkrytu přivedla. Tak tu stál pojednou před Pánem zástup dětí neuhlazených, špinavých, prašivých a nepokojných. Tu se pán začal usmívat a i těmto dětem požehnal, však požehnal jim stavem prostým jako Ty budeš rybářem, Ty rolníkem, Ty kovářem, Ty kárkařem, Ty tkalcem, Ty ševcem, Ty krejčím, Ty hrnčířem, Ty koželuhem, Ty lodníkem, Ty poslíčkem a Ty podomkem po celý svůj život.
Tu se Eva zasmušila a Pána se otázala, proč mezi jejími dětmi tak velké rozdíly činí, jsou to všechny její děti. Však Bůh ji pokáral, že děti patří jemu, jsou tvory božími, a že tak jak bylo rozhodnuto, tak bude i po právu, že kdyby všechny děti byly stavu vznešeného, kdo by pak obdělával pole, kosil obilí, mlátil, pekl chleba. Každému z jejích děti byl osud takový přičiněn, aby ony žili ve svornosti, jako údy jednoho těla.
Tu Eva prohlédla svůj omyl a za svou unáhlenost se Pánu omluvila a tak pravila, ať se děje vůle Páně na jejich dětech. A tak je tomu navěky, od věky věkův .....

Máte i Vy oblíbenou pohádku, o kterou se chcete podělit? Přidejte ji.

Sdílejte:   | 
0

Diskuze k této stránce (0 příspěvků)

Pro přidání příspěvku je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.

Zatím zde není žádný příspěvek.

© 2013 - 2024 ProMaminky.cz | design and code by Werner Dweight Solutions

Spravovat souhlas s nastavením osobních údajů