Čertí rodinka - Čertí rodinka na cestách

zobrazeno 50×

Vložil(a): vendy.z, 2. 7. 2016 17.06

Jak pochodeň jela v sobotu k sestře na Moravu

V sobotu brzo ráno už začínalo svítat. Pochodeň se probudila, ustlala si postel a potom se koukla z okna, aby zjistila, jaké je venku počasí. Viděla, že už pomalu začíná roztávat sníh a je vidět cesta. Pak šla do kuchyně postavit na čaj. Když přišla do kuchyně, uviděla Ohníčka jak sedí u stolu a chystá pro Pochodeň, Hnědulku a Uhlíka snídani. Pochodeň a Ohníček se pozdravili a Pochodeň se zeptala, jestli nechce Ohníček s něčím pomoci. Ohníček řekl Pochodni „Ne, já pomoci nepotřebuji“ a poprosil Pochodeň, aby šla Hnědulku a Uhlíka probudit. Pochodeň otevřela dveře od pokoje, kde Hnědulka a Uhlík spinkali, přistoupila k postýlce, pohladila děti po vlasech a popřála jim dobré ráno. Děti se pomalu probouzely, otevíraly pomaličku očička a maminka je začala pozvolna odkrývat. Když je odkryla, podívala se, jestli nejsou mokré, dala jim čisté pleny a oblékla je do teplého oblečení. Pak odnesla Hnědulku a Uhlíka do kuchyně, kde je posadila do jejich sedačky. Dala jim bryndáčky a začala je krmit vločkovou kaší. 
Když se všichni nasnídali, maminka utřela dětem pusy a poprosila Ohníčka, aby je, než ona umyje nádobí, oblékl na ven. Když Pochodeň domyla nádobí, děti už byly oblečené. Pochodeň s Ohníčkem se také oblékli a vzali si každý jedno dítě, tatínek si vzal ještě do druhé ruky tašku a maminka malý batůžek na záda. Potom zamkli svůj byt a vydali se na dlouhou cestu. Došli na Masarykovo nádraží odkud jim jel vlak k tetě na Moravu. Když vlak přijel, bylo devět hodin. Pochodeň s Ohníčkem a dětmi nastoupili do vlaku, který měl veliká okna. Vlak se rozjel a tatínek a maminka si sedli na sedadla. Tatínek měl na klíně Hnědulku a maminka Uhlíka. Celou dobu, co jeli vlakem, se obě děti dívaly z okna a moc se jim to líbilo. 
Cesta k tetě na Moravu trvala tři hodiny. Když vlak dojel na Břizovské nádraží a otevřely se dveře od vlaku, čekala tam už teta, která se jmenovala Briketa. Když uviděla svoji sestru Pochodeň, Ohníčka a jejich dvě děti, Hnědulku a Uhlíka, měla z toho velkou radost. Hnědulku a Uhlíka pohladila po vlasech, pozdravila se s oběma rodiči a potom si je s radostí odváděla domů. Cestou si povídala s Pochodní a Ohníčkem jaká byla cesta. Pochodeň řekla, že cesta byla dobrá a Ohníček řekl, že děti byly ve vlaku hodné, že se celou cestu dívaly z okna vlaku, jak to venku vypadá. 
Briketa byla ráda, že její sestra Pochodeň a její manžel Ohníček mají tak hodné děti. Moc jim to teta Briketa přála. Briketa měla radost, že se její sestře Pochodni a Ohníčkovi povedlo mít děti a že jsou to zrovna dvojčata, protože si to Pochodeň a Ohníček moc přáli. Když jim tohle všechno Briketa přála, byli už u ní doma. Briketa otevřela dveře od svého baráčku a řekla Pochodni a Ohníčkovi, ať jdou s Hnědulkou a Uhlíkem dál. Když Briketa zavřela dveře od svého domku, ukázala Pochodni a Ohníčkovi, kde budou bydlet s Hnědulkou a Uhlíkem. 
Pokoj, který jim teta Briketa půjčila, byl moc hezký. V tom pokoji to vypadalo asi takhle: na zemi byl modrý koberec, v rohu pokoje byla rozložená postel, na té posteli byl modrý přehoz, v oknech byly bílé záclony a modré závěsy. Na bílých stěnách byly modré obrázky zimní krajiny, obrázky byly v bílých rámečkách. Pak Briketa řekla Pochodni a Ohníčkovi, že si mohou vybalit věci, které si vzali s sebou a zavřela za nimi dveře. Maminka Pochodeň položila obě děti na postel a vyndala z batůžku knížku „Jak rostou kytky“ a poprosila Ohníčka, aby Hnědulce a Uhlíkovi, zatím než vyndá věci z tašky a batohu, přečetl knížku. 
Ohníček si sedl na postel k dětem a otevřel knížku, nalistoval další kapitolu a začal Hnědulce a Uhlíkovi číst. Děti chvilku poslouchaly, ale protože byly unavené po dlouhé cestě, za chvilku usnuly. Když Ohníček viděl, že děti spinkají, zavřel knížku a uložil ji do pokoje na poličku, kterou tam měla teta Briketa. Pak se zeptal Pochodně, jestli nepotřebuje pomoci, protože viděl, že má ještě hodně věcí na vyndávání z tašky. Pochodeň mu podala hromádku šatiček Hnědulky a Uhlíka a poprosila ho, aby je dal do skříňky, kterou měla teta Briketa hned u dveří. Pochodeň zatím vyndala věci Ohníčka a její. Když měli všechny věci uklizené, Pochodeň řekla Ohníčkovi, aby pohlídal Hnědulku a Uhlíka, kteří spali, že se zatím podívá za Briketou a pomůže jí nachystat večeři. 
Pochodeň zavřela dveře od pokoje a šla nahoru po schodech za Briketou. Briketa byla zrovna v obýváku a přemýšlela, co by Pochodni a Ohníčkovi udělala k večeři. Pochodeň řekla Briketě, že si nemusí dělat s nimi starosti, že jim stačí jenom chleba se sýrem a máslo. Pak se teta Briketa zeptala, co chtějí udělat Hnědulce a Uhlíkovi. Pochodeň tetu Briketu ujistila, že dětem stačí buchta s jablky, kterou měla teta Briketa na stole připravenou jako zákusek a k pití stačí Hnědulce a Uhlíkovi mléko. Pak si Pochodeň s Briketou chvíli sedla do obýváku a společně si povídaly, jak to bylo hezké, když Pochodeň s Briketou byly malé. Pak maminka Pochodeň řekla Briketě, že se dojde podívat dolů, do jejich pokoje, jestli se už Hnědulka s Uhlíkem neprobudili. Pochodeň vstala z křesla, zavřela dveře od Briketina pokoje a pak od jejího bytu a šla po schodech dolů. Vzala za kliku, otevřela dveře od pokoje a viděla, jak Uhlík s Hnědulkou už jsou vzhůru a Ohníček sedí v křesle u lampičky a čte si noviny, které teta Briketa měla v pokoji na skříňce. 
Pochodeň vzala děti a podívala se jestli nejsou mokré a když nebyly, pochválila Hnědulku a Uhlíka, že jsou šikovní a že se už moc často nepočurávají. Poprosila Ohníčka aby vzal Hnědulku a ona že si vezme Uhlíka. Potom otevřela dveře od pokoje a šla po schodech nahoru, kde bydlela teta. Pochodeň otevřela dveře od bytu a teta Briketa řekla Ohníčkovi a Pochodni, ať jdou s dětmi dál, že už mají v kuchyni připravenou večeři. Pak zavřela dveře od svého bytu a šla za nimi do kuchyně. Ohníček s Pochodní dali dětem bryndáčky, sedli si ke stolu a počkali na Briketu, až si sedne také. Pak si všichni dospělí řekli „Dobrou chuť“. Teta Briketa pohladila Hnědulku a Uhlíka po vlasech a popřála jim, aby jim to chutnalo. Pak začali všichni společně jíst. Hnědulka a Uhlík jedli pomaleji než maminka, tatínek a teta. Tetě Briketě ani Pochodni a tatínkovi to vůbec nevadilo, protože si u večeře společně povídali. Když všichni dojedli večeři, maminka vzala děti na klín a řekla Briketě, ať se s nimi rozloučí a dá jim dobrou noc, že musejí jít po cestě brzy spát. Briketa jim popřála dobrou noc, dala jim pusinku a pohladila je po vláskách. 
Maminka zavřela dveře od Briketina bytu a šla po schodech dolů do pokoje tety, kde s dětmi bydleli. Převlékla děti do pyžama, podívala se na plenky a přikryla je dečkou. Dala Hnědulce a Uhlíkovi pusinku, popřála jim hezkou noc a zavřela dveře od pokoje. Pochodeň šla ještě k tetě Briketě a viděla Ohníčka, jak si s Briketou povídá, tak si k nim přisedla a chvilku si povídali. Když byli moc unavení, umyli se, Briketa popřála Pochodni a Ohníčkovi dobrou noc a oni to samé popřáli Briketě a odešli každý do svého pokoje. Když Pochodeň s Ohníčkem vstoupili do pokoje, rozsvítili lampičku a dali si dobrou noc a pusu na dobrou noc. Zhasli lampičku a Pochodeň s Ohníčkem si ještě řekli, jak byl ten dnešní den povedený. Byli moc unavení a tak Ohníček i Pochodeň usnuli hodně brzo. Měli u tety Brikety krásnou noc a do pokoje jim svítil ze tmy měsíček.

Jak pochodeň s rodinou strávila u sestry konec roku

Sotva se Pochodeň ráno probudila, probudil se i Ohníček a řekl jí „Dobré ráno přeji! “, ona Ohníčkovi odpověděla “Dobré ráno, Ohníčku!“, pak si dali navzájem pusu a těšili se na poslední den roku s tetou Briketou. Koukli se společně z okna, pak odešli z pokoje do koupelny, kde se nejdřív umyla Pochodeň, pak Ohníček. Než se Pochodeň umyla, Ohníček si ustlal postel a ustlal i Pochodni. Pak se Ohníček umyl a odešel do kuchyně za Pochodní, která už dávno vařila snídani. K té měli palačinky s marmeládou, jako na dobrý konec, oslavu starého roku. Pak si sedli oba ke stolu, řekli si „Dobrou chuť !“ a když dojídali, vzpomněli si na Hnědulku a Uhlíka, kteří byli ještě v postýlce. Dojedli a šli se podívat na svoje dvě děti, co dělají, jestli už jsou vzhůru. Pochodeň sáhla po klice a otevřela dveře pokoje, kde spali Hnědulka a Uhlík. Když děti viděly, že k nim přichází maminka a tatínek, začaly se hrozně smát a mrskat nožičkami a ručičkami. Maminka Pochodeň vzala Uhlíka, tatínek Ohníček Hnědulku a pak se společně podívali na obě děti, jestli nejsou mokré. Nebyly a proto je moc pochválili, dali dětem čisté dupačky a tričko na kterém byl obrázek pejska a dvou dětí. 
Maminka vzala obě děti a řekla Ohníčkovi ať jim převlékne postýlky do hnědých povláčků a dá jim hnědé prostěradlo. Odešla s dětmi do kuchyně, kde měly připravenou snídani. Posadila Uhlíka a Hnědulku do sedačky, a dala jim bryndáčky a dala jim palačinky s mlékem. Dětem to moc chutnalo a tak to měly rychle snědené. Když dojedly, utřela jim maminka pusinky a odvedla je k tetě Briketě, ta už se na ně moc těšila. Když se otevřely dveře od jejího bytu, vzala teta děti do náruče a Pochodeň jí poprosila, aby děti pohlídala než přijde Ohníček, aby Pochodeň mohla umýt nádobí. Pochodeň zavřela dveře od bytu tety Brikety. Ta zatím šla s dětmi do obýváku, sedla si na sedačku a vzala si děti na klín, každého z jedné strany a začala jim zpívat písničky a koledy. 
Za půl hodiny přišel Ohníček a Pochodeň k tetě Briketě nahoru do bytu a když otevřeli dveře od obýváku, maminka s tatínkem viděli, že je ani děti ani Briketa vůbec nepotřebují. Byli z toho tak překvapení a unavení, až si museli sednout. Teta se tvářila strašně spokojeně, že má Hnědulku a Uhlíka u sebe, usmívala se a měla je ráda. Když to maminka Pochodeň a tatínek Ohníček viděli, měli z toho hroznou radost, že si všichni tři takhle dobře rozumějí a bylo jim strašně líto, že už zítra, v pondělí, musejí odjet zpátky do Prahy. Maminka došla ještě Hnědulce a Uhlíkovi dolů pro hračky, které měli s sebou, aby Pochodeň ukázala, jaké Ohníček dělá hezké věci pro Hnědulku a Uhlíka. Když Pochodeň donesla Hnědulce a Uhlíkovi hračky, sedla si k tetě Briketě a řekla jí, ať to dá dětičkám do ruky, že tyhle hračky mají strašně rády. 
Teta Briketa vyndavala jednu hračku po druhé, nejdřív dala hračku Hnědulce, pak Uhlíkovi. Uhlík měl dřevěné autíčko a Hnědulka dřevěnou panenku. Když jim to teta dala tak obě děti z toho měly hroznou radost a strašně hezky se na tetu smály a teta Briketa byla moc ráda, že ji mají taky rády. Když si teta Briketa pochovala obě dvě děti, Hnědulku i Uhlíka, dala je Pochodni a Ohníčkovi. Ohníček začal mluvit na Hnědulku a maminka začala mluvit na Uhlíka. Byli všichni šťastní, těšili se na rok 2000, který právě druhý den začne. A těšili se na něj proto, že se těšili, že zase Hnědulka a Uhlík budou umět zase něco nového, co ještě neuměli. 
Když si takhle chvilku přemýšleli, řekla teta Briketa, že jim půjde udělat oběd, aby se dobře najedli, než se budou muset začít balit zpátky do Prahy. Teta Briketa na poslední den v roce uvařila pro všechny dospělé čočku s vejcem na tvrdo. Když to měla udělané, tak si vzpomněla, že má ještě uvařit Hnědulce a Uhlíkovi a vymyslela, že by jim mohla udělat bramborovou kaši a omáčku. Maminka Pochodeň s Ohníčkem to schválili, tak teta Briketa vzala hrnec, dva pytlíky bramborové kašičky, odměřila si mléko, pak to zamíchala a kaše mohla být dětem podávána. Briketa měla všechno nachystané, pozvala Ohníčka a svojí sestru Pochodeň ke stolu. Ohníček vzal Uhlíka do sedačky, dal ho ke stolu a začal jíst. Pochodeň také vstala, dala Hnědulku do sedačky, sedla si ke stolu, teta Briketa popřála všem dobrou chuť a mohli začít jíst. Nejdřív se najedli Hnědulka a Uhlík a pak teta Briketa dojedla, vzala si od Pochodně Hnědulku a Uhlíka na klín, oba najednou sama, ať se nají Pochodeň v klidu. Tak maminka pomalu jedla a děti už to měly dojedené a maminka byla teprve v půlce. Když Hnědulka a Uhlík, Pochodeň a Ohníček a Briketa dojedli, dali všechno nádobí na jednu hromadu, nechali to postavené v kuchyni na stole. Pochodeň se zeptala Brikety, jestli to nádobí nemá umýt a dala ho do dřezu. Teta odpověděla Pochodni, že ho umýt nemusí, že si ho umyje sama až odejdou. 
Když odešli všichni z kuchyně, zhasli světlo a sedli si všichni společně do obýváku a Ohníček si povídal ještě chvíli s Briketou. U nich na zemi ležely děti, Hnědulka a Uhlík a hrály si s hračkami, které jim přinesla Pochodeň a strašně se na to smály, měly totiž radost když viděly tetu Briketu, protože jí měly rády. Když už byly tři hodiny, Pochodeň a Ohníček řekli Briketě, že už budou muset jít dolů do svého pokoje se na zítřek sbalit na cestu, protože nesmí nic zapomenout. Když Hnědulka, Uhlík, Ohníček a Pochodeň odešly, začala teta Briketa uklízet. Vyluxovala, umyla podlahu i okna, protože měla zvyk, že na Nový rok musí být všechno čisté a neměla teď co dělat tak se do toho pustila. Ohníček s Pochodní vzali děti do pokoje, tam je položili na zem, dali jim hračky co měly s sebou a začali pakovat na cestu. Maminka vzala tašku, dala do ní všechno špinavé prádlo, pak vzala batoh, tam dala zbytek prádla Hnědulky a Uhlíka, čisté které bylo navíc. Na to dala knížku, pak batůžek zapnula a na tašce se špinavým prádlem udělala uzel a měli spakováno. Když to všechno Pochodeň s Ohníčkem dodělali, Hnědulka a Uhlík byli spokojení, protože byli na zemi. Pochodeň s Ohníčkem si lehli vedle nich, hráli si s nimi a těšili se až budou s tetou Briketou večer oslavovat příchod nového roku 2000. Ohníček Hnědulce ukazoval, jak se ukládá panenka, když přišla Briketa. Otevřela dveře a obě děti byly spokojené, protože Ohníček a Pochodeň leželi s dětmi na zemi a hráli si s nimi, aby jim uteklo odpoledne a mohli oslavovat Nový rok. Briketa donesla malým dětem piškoty s mlékem a maminka s tatínkem děti nakrmili, dali je do postýlek, maminka s tatínkem jim dali pusinky. Pak maminka Pochodeň s tatínkem Ohníčkem šli do pokoje. Teta Briketa se dívala zrovna na zprávy. Pochodeň s Ohníčkem si sedli a dívali se s ní. Když zprávy skončily, šla Briketa do kuchyně, nakrájela veku, dala na to sýr a vajíčko a pak byly chlebíčky hotové. Pak řekla Pochodni a Ohníčkovi, že je to nachystané, že si můžou brát. A oba si brali. Pak bylo dvanáct hodin a teta nachystala skleničky s přípitkem a tatínek šel pro děti do pokoje aby byly děti s nimi, když je příchod Nového roku. Všichni šli do obýváku, teta, maminka i tatínek, obě děti byly u rodičů. Všichni si připili do Nového roku, popřáli dětem, dali si pusu. Pak dali děti do postelí a říkali si, že ten nový rok už začíná. Pak se Ohníček, Pochodeň s tetou Briketou rozloučili, dali jí dobrou noc a šli taky spát.

Jak pochodeň a Ohníček jeli od tety zpět do Prahy

V pondělí ráno se Pochodeň a Ohníček probudili oba najednou když děti ještě spaly. Ohníček vstal a šel se umýt a maminka už taky pomalu vstávala, sedla si na postel a přemýšlela jestli si sbalili všechno co měli s sebou, aby u tety nic nezapomněli. Vstala z postele, šla se umýt a z pokoje sestry Brikety vynesla jejich věci, aby teta Briketa už měla pokoj volný. Když se Ohníček umyl tak Pochodeň uvařila k snídani čaj pro Hnědulku a Uhlíka, vzbudila obě děti a začala je oblékat. Dala jim čisté teplé oblečení na cestu, aby jim nebyla zima a pak vynesla Hnědulku a Uhlíka do kuchyně, posadila je do sedačky, dala jim bryndáčky, vzala oba talířky a postavila je před děti na stůl. Nakrmila Hnědulku a Uhlíka i sebe. Dětem to moc nechutnalo, měly zrovna jablko a mrkev a tu Uhlík s Hnědulkou neměli rádi, ale protože by měli ve vlaku hlad, tak to všechno spapali. Když Uhlík s Hnědulkou snědli snídani, maminka je za to moc pochválila a pohladila je za to po vláskách. Pak si sedla Pochodeň ke stolu naproti dětem, přišel Ohníček, sedl si k nim a oba se také najedli. Měli k snídani chleba s máslem a k pití měli čaj. Oba rodiče jedli a dívali se přitom na Hnědulku a Uhlíka, kteří se celou dobu smáli. Když to viděla maminka Pochodeň, musela se smát taky, protože měla radost, že má tak veselé děti, když začal ten Nový rok. 
Ohníček a Pochodeň dojedli, Pochodeň řekla Ohníčkovi, že se chce jít s dětmi rozloučit s tetou, ať umyje nádobí a pak se tam za nimi staví rozloučit se osobně. Maminka vyšla z pokoje kde snídali, vyšla po schodech nahoru, otevřela dveře a vstoupila do nich. Teta seděla v obýváku na křesle a četla si knížku. Když viděla, že Pochodeň přišla s Hnědulkou a Uhlíkem se rozloučit, bylo jí to moc líto, že musejí odjet zpátky domů. Pochodeň podala Briketě Hnědulku a ta řekla Hnědulce “Hodná holka!“ a dala jí pusinku. Hnědulka se na tetu usmála a Briketa podala Hnědulku zpátky Pochodni. Pochodeň podala Briketě do náruče Uhlíka. Teta řekla Uhlíkovi ať zase brzy přijedou, že se jí bude stýskat a dala mu pusinku na rozloučenou. Vrátila Uhlíka mamince Pochodni, Pochodeň si ještě na chvilku sedla k Briketě na sedačku, než přijde Ohníček nahoru. Ten za chvilku otevřel dveře od obýváku, rozloučil se s Briketou a řekl jí, že to s ní bylo moc fajn a že určitě brzo zase přijedou za ní. Tak se rozloučili všichni společně, dali si pusu, teta Briketa pohladila svojí setru Pochodeň a řekla „Mějte se všichni hezky a šťastnou cestu do Prahy!“. 
Když Ohníček, Pochodeň, Hnědulka a Uhlík odešli, teta viděla z dálky jak jí Hnědulka a Uhlík mává, usmála se a zamávala jim taky. Když už neviděla ani Pochodeň ani Ohníčka, zavřela dveře od svého bytu. Když děti vyšly ze zahrady tety Brikety, zavřely vrátka. Šli asi půl hodiny až došli na Břízovské nádraží. Ohníček si s dětmi sedl na lavičku a čekali až jim pojede vlak. Pochodeň a Ohníček asi za deset minut, když dojel vlak, nastoupili, sedli si, vzali si děti každý jedno na klín, Pochodeň měla Hnědulku, tatínek si vzal Uhlíka. Vlak se rozjel z Břízovského nádraží a za chvíli Pochodeň viděla s Hnědulkou hezkou krajinu, která byla celá zelená, v dálce byly kopce a byla krásná růžovožlutá obloha. Moc se to Pochodni i Hnědulce líbilo. Tatínek Ohníček s Uhlíkem si četli ve vlaku knížku. Ohníček ukazoval Uhlíkovi obrázky v knížce které ještě neviděl. Uhlíkovi se to moc líbilo, vydržel to celou cestu ve vlaku do Prahy. 
Za tři hodiny byli na Masarykově nádraží, tam vystoupili a když vyšli z Masarykova nádraží zdálo se jim, že je po vánocích a Ohníček řekl Pochodni „Ach jo, to je škoda, že už zítra musím do práce !“ a když jí to dořekl, už byli doma, před svým domem kde bydleli v přízemí. Maminka Pochodeň odemkla dveře od bytu, Ohníček šel s Uhlíkem dál do obýváku kde už čekala Hnědulka. Tatínek vypakoval věci, které přivezli a dal všechno špinavé prádlo do pračky. Když viděl že už je dost hodin, šel uvařit nudlovou polévku k obědu a k ní chleba. Zavolal maminku aby šla ke stolu, že už má hotový oběd. Maminka Pochodeň mu to nechtěla věřit, že tak rychle uvařil pro ni i pro sebe. Šla do kuchyně a viděla, že opravdu už má hotový oběd a pochválila Ohníčka. Sedla si do kuchyně na židli, popřála „Dobrou chuť!“ a začala jíst. Než to Ohníček a Pochodeň dojedli, seděly děti v obýváku na sedačce protože měly radost, že už jsou doma. Když to Pochodeň dojedla, dala nádobí do dřezu a udělal něco pro Hnědulku a Uhlíka, udělala jim buchtu s bílou čokoládou. To dětem moc chutnalo. A k tomu čisté bílé mléko. Ohníček zatím umyl nádobí, než Pochodeň nakrmila Hnědulku a Uhlíka. 
Když měli snědeno, maminka jim utřela pusy, převlékla je do domácího a přebalila je, složila jim šaty na ven a dala je do postýlky. Když viděla, že Hnědulka a Uhlík skoro spinkají, tak je přikryla dečkou a nechala je být. Potichu zavřela dveře a šla za tatínkem do obýváku. Ten si četl noviny, které jim přinesla pošťačka za tu dobu co tam nebyli. Pochodeň si sedla do křesla a četla si, co je ve světě nového. Četli si celou dobu co Hnědulka a Uhlík spali. Hnědulka a Uhlík spali asi tři hodiny, jak byli unavení z té cesty. Když se asi ve čtyři hodiny Uhlík a Hnědulka vzbudili, maminka je slyšela a šla se na ně podívat do pokoje. Viděla že už jsou odpočatí. Vzala dupačky ze skříňky, oblékla děti a pak zavolala Ohníčka aby si vzal Uhlíka, že ona si vezme Hnědulku. Vzali je do obýváku k sobě, dali jim hračky, které s sebou neměli a děti si krásně hrály a rodiče byli spokojení, jak si krásně hrají a měli z nich radost. V šest hodin večer se domluvili, že dají Hnědulce a Uhlíkovi k večeři jenom mléko, aby jim nebylo špatně než půjdou spinkat. Tatínek Ohníček tedy uvařil mléko, pak si vzal Hnědulku a dal jí ho vypít. Maminka si vzala Uhlíka dala mu ho také vypít. Pak děti chvilku pochovali a když viděli, že jsou unavené, odnesli je do pokoje, tam je uložili do postýlky, pohladili je po ručičkách a Hnědulka a Uhlík už spali a zdálo se jim něco hezkého. Maminka Pochodeň uvařila čaj, namazala rohlíky s máslem, pak se koukli Ohníček a Pochodeň na Zprávy. Když Zprávy skončily, Ohníček a Pochodeň se umyli a šli také do postele. Dali si pusu a řekli si „Dobrou noc“ a lehli si a spali až do rána.

Máte i Vy oblíbenou pohádku, o kterou se chcete podělit? Přidejte ji.

Sdílejte:   | 
0

Diskuze k této stránce (0 příspěvků)

Pro přidání příspěvku je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.

Zatím zde není žádný příspěvek.

Naši partneři

© 2013 - 2017 ProMaminky.cz | design and code by Werner Dweight

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. v pořádku více informací