Česká mše vánoční (Graduale)

zobrazeno 701×

Vložil(a): Trixie, 15. 12. 2016 23.53

(Tenor)

Vzhůru bratři, jenom čerstvě vstávejte!
K Betlému se se mnou honem vydejte!
Pospíchám teď zvěstovat velikou radost,
nelenujte jen vstávat, spatříte jasnost,
která Betlém osvěcuje, celé nebe okrášluje,
vstaňte s rychlostí, pojďte k Betlému,
k Neviňátkovi dnes zrozenému.

(Soprán a Alt)

Kdopak se narodil? Pověz nám!

(Tenor)

Mesiáš dnes přišel k nám.
Mesiáš dnes přišel k nám.

(Soprán a Alt)

Kdepak je?

(Tenor)

V Betlémě.

(Soprán a Alt)

Kdopak je?

(Tenor)

Pán země.

(Tenor)

Vstaňte, pojďte se mnou tam, kde se zjevil nám
světa všeho Mesiáš, Vykupitel náš.

(Soprán a Alt)

Vstaňme, běžme tam, kde se zjevil nám
světa Mesiáš, Vykupitel náš.

(Bas)

Jste všichni připraveni?

Soprán, Alt, Tenor:

Jsme, jsme!

Bas:
Na cestu přistrojeni?

Soprán, Alt, Tenor:

Jděme!

(Soprán, Alt, Tenor, Bas)

Jděme stáda spraviti,
potom půjdem k Betlému,
s přivítáním poběhnem
k Ježíškovi milému.

(Bas)

Jeden svolá všechnu chasu a jí vyřídí,
aby vzala housle, basu, to jí nařídí.
Ty pak, Ferdo, běž hned za háj,
vzbudiž celý Záleský kraj,
a ty, Jožko, jdi za horu,
Janku svolej lidi v boru.
Pozvi všecky dobré hudce,
zpěváky a hodné trubce,
a tak půjdem k Betlému s hlučnou muzikou,
k místu právě šťastnému s chutí velikou,
s chutí velikou.

(Soprán, Alt, Tenor, Bas)

Budem Boha ctít srdcem pobožným,
jeho velebit duchem pokorným.
Všecko všudy svoláme,
na cestu se vydáme
Všecko všudy svoláme,
na cestu se vydáme
K Betlému teď půjdeme,
Boha slavit budeme
Boha slavit budeme
Boha slavit budem

Autor: http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/vanocni-koledy/ceska-mse-vanocni-graduale-428761

Máte i Vy oblíbenou písničku, o kterou se chcete podělit? Přidejte ji.

Sdílejte:   | 
0

© 2013 - 2024 ProMaminky.cz | design and code by Werner Dweight Solutions

Spravovat souhlas s nastavením osobních údajů