Česká mše vánoční (Credo)

zobrazeno 660×

Vložil(a): Trixie, 15. 12. 2016 23.51

(Soprán, Alt, Tenor, Bas)

Pospíchejme k Betlému,
místu svatému,
k Dítěti nebeskému
Pánu věčnému!
Budem se mu klaněti,
zpěvy slavně chváliti
nejradostněj vítati Pána věčného,
Syna Božího.

(Bas)

Již se jen připravte,
hudby si upravte!
Budem Boha prostě chválit, ale upřímně,
budem Dítě božské slavit zpěvy úplně.
Jenom všichni za mnou pojďte,
píšťaly a trouby strojte!

(Soprán, alt, tenor, bas)

Copak s sebou máme do Betléma vzít?
Copak přece všecko máme s sebou mít?
Copak máme s sebou vzíti
aneb načpak máme hráti?
Jenom nám řekni!

(Tenor a bas)

Janku, Jožko, Kubo, Ferdo, ostatní všichni.

(Bas)

V pravé pobožnosti,
svaté nábožnosti vyhrávati budeme.
Bohu poděkujeme,
za nám dané spasení
skrz Ježíše zrození.
Pojďte, pojďte k Betlému,
k místu přeblaženému,
chválozpěvy začneme,
jak jen Betlém uzříme.

(Soprán, alt, tenor)

Kdopak dary ponese?

(Bas)

Ty nám Tomek poveze.

(Soprán, alt, tenor)

Kdopak dary ponese?

(Bas)

Ty nám Tomek poveze.

(Soprán a alt)

Tak již raděj půjdeme,
Pána chválit budeme,

(Soprán, alt, tenor, bas)

budem vroucně zpívati,
Mesiáše, Mesiáše
k nám vítati,
budeme vroucně zpívati,
Mesiáše, Mesiáše
k nám vítati.
Tak již pojďme v rychlosti,
dojdem velké milosti:
Mesiáše spatříme,
božské dítě uzříme,
budem líbat Ježíška dobrého,
laskavého, milostného.
„Aleluja“ Bohu pějme,
nebes Otci chválu vzdejme,
radujme se srdečně
u jesliček společně!
Sláva buď tobě,
Bože věčný, Bože velký, nekonečný,
ve své moci jsi jediný.
Budiž na věky od nás všech chválen,
vděčně oslaven, nejvýš veleben,
to až na věky, amen, amen
amen, amen, amen.

Zdroj: http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/vanocni-koledy/ceska-mse-vanocni-credo-428763

Máte i Vy oblíbenou písničku, o kterou se chcete podělit? Přidejte ji.

Sdílejte:   | 
0

© 2013 - 2024 ProMaminky.cz | design and code by Werner Dweight Solutions

Spravovat souhlas s nastavením osobních údajů