Cvičení podle Ludmily Mojžíšové

zobrazeno 17143×

Vložil(a): Markéta V., 13. 5. 2015 11.32

Snad každá maminka nebo spíše snad každá žena se někdy setkala s pojmem "Cvičení podle Ludmily Mojžíšové". Že se jedná o cvičení, které má ženě pomoci s otěhotněním, vám tedy asi nemusím říkat. Víte ale, že vám může pomoci i s řadou dalších potíží? A kdy a jak podle ní začít cvičit?

Ludmila Mojžíšová byla terapeutka, která nejprve pracovala jako zdravotní sestra a později jako asistentka na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (FTVS UK). Zabývala se rehabilitací a zaměřovala se hlavně na funkční poruchy pohybového systému. Postupem času vyvinula vlastní metodu, kterou zprvu aplikovala na sportovce. Při tom zjistila, že její metoda má i řadu jiných pozitivních účinků. Řadě pacientek, které léčila pro pohybové obtíže, se podařilo otěhotnět, ačkoli předtím byly dlouze a bezvýsledně léčeny pro neplodnost. Nakonec se na tuto oblast úzce zaměřila a začala spolupracovat se známým gynekologem prof. Evženem Čechem, se kterým metodu ověřila.

Používání této metody se velmi rozšířilo a dnes se již běžně užívá v rehabilitačním lékařství. V roce 1991 uznal ministr zdravotnictví metodu Ludmily Mojžíšové jako metodu první volby k léčbě funkční ženské sterility. Cvičení má ale i řadu dalších pozitivních účinků.

Kdy začít cvičit

Podle Ludmily Mojžíšové začněte cvičit když:

 • máte bolesti zad,
 • máte skoliózu (u dětí do 15-ti let),
 • máte artrózu kyčlí,
 • máte bolesti kostrče,
 • máte bolesti zevních pohlavních orgánů,
 • máte bolest při pohlavním styku,
 • nemáte orgasmus,
 • máte nepravidelnou či bolestivou menstruaci,
 • máte malou, nevyvinutou dělohu, obrácenou polohu dělohy, neprůchodnost vejcovodů,
 • jste prodělala opakované potraty,
 • se vám nedaří otěhotnět,
 • máte zácpu,
 • máte problémy s únikem moči,
 • si chcete usnadnit porod.

Problémy s otěhotněním

Nejznámější cvičení podle Ludmily Mojžíšové, které napomáhá otěhotnění, se skládá z 22 cviků. Cviky kombinují uvolňování a posilování vybraných svalů. Jedná se především o svaly udržující správné postavení páteře a svaly pánevního dna. Cvičení celé sestavy mimo jiné zajistí komplexní procvičení celého těla.

Cviky nejsou nijak náročné a můžete je cvičit i sama doma. Pokud však chcete mít jistotu, že je správně provádíte, navštivte nejdříve pár lekcí pod vedením zkušeného fyzioterapeuta. Výhodou návštěvy fyzioterapeuta může být i individuální přístup, při kterém se zhodnotí váš aktuální fyzický stav. Na základě tohoto hodnocení může být kladen důraz na některé konkrétní cviky.

Aby byla metoda účinná, musí se cvičit pravidelně a poctivě. Doporučuje se cvičit 2x denně po dobu minimálně půl roku.

Úspěšnost metody se uvádí 30-33% a pomůže hlavně ženám, kterým se nedaří otěhotnět kvůli nedostatečné činnosti pohlavních orgánů, tzv. funkční sterilitě. Diagnózu vám musí stanovit gynekolog a je potřeba vyloučit všechny ostatní příčiny neplodnosti.

Jak to funguje

Zvýšené napětí ve svalovině pánevního dna se může přenášet i na vejcovody, dělohu a pochvu, které pak nefungují normálně. Poruchy funkce páteře zase negativně ovlivňují odtud vycházející nervy mířící k pohlavním orgánům. Sestava cviků podle Mojžíšová mobilizuje páteř a uvolňuje stažené svaly pánevního dna.

Zásady správného cvičení

 • Cvičte velmi pomalu,
 • necvičte švihem, ale pozvolným, plynulým zapojováním jednotlivých svalů,
 • cvičení vás nesmí bolet, cviky provádějte jen do příjemného pocitu tahu, tlaku nebo napětí svalů a okolních tkání,
 • mezi jednotlivými cviky nechávejte deseti až třicetivteřinové přestávky, podle obtížnosti cviků.

Cviky podle Mojžíšové

Pokud není uvedeno jinak, opakujte každý cvik alespoň 5x na každou stranu.

Cvik č. 1

Posaďte se na židli, narovnejte záda a vytáhněte hlavu vzhůru, ramena stáhněte dolů a dozadu. Hlavou pomalu kývejte. Uvolněte ji do maximálního předklonu a poté zase pomalu vzpřimte (hlavu nezaklánějte).

Cvik č. 2

Zůstaňte v sedu na židli s rovnými zády a vzpřímenou hlavou. Pomalu dělejte co největší úklony hlavy vpravo a vlevo.

Cvik č. 3

Nyní hlavu volně předkloňte a pomalu jí otáčejte vpravo a vlevo. Hlavou vlastně opisujete půlkruh od středu k pravému rameni, opět do středu a k levému rameni. Stále si hlídejte správný sed se vzpřímenými zády a staženými rameny.

Cvik č. 4

V sedu na židli a s rovnými zády dělejte kroužky rameny nejdříve vpřed a pak vzad.

Cvik č. 5

Posaďte se na zem do tureckého sedu a vzpažte ruce (ruce jakoby vytvoří písmeno V). Poté ruce skrčte upažmo dolů, lopatky při tom tlačte vzad a dolů (při pohledu ze zadu tvoří paže spolu s trupem a hlavou písmeno W). Hlídejte si rovná záda a správné dýchání. Při vzpažení se nadechujte, při skrčení dolů upažmo vydechujte.

Cvik č. 6

Posaďte se na židli, narovnejte záda a vytáhněte hlavu vzhůru, ramena stáhněte dolů a dozadu. Zvedněte ruce a spojte je v úrovni očí dlaněmi, předloktí směřuje dovnitř. Dlaněmi tlačte k sobě a napínejte prsní svaly. Totéž opakujte s rukama v úrovni prsou, břicha, pravé podpažní jamky a levé podpažní jamky. Poloha paží určuje napětí v různých místech žeber.

Cvik č. 7

Zvýšený vzpor klečmo - klekněte si do polohy "kočky" s rukama opřenýma o stoličku ve výši cca 30 centimetrů. Stoličku lze nahradit hrncem obráceným dnem vzhůru. Zvolna s výdechem vyhrbte bederní páteř a s nádechem ji prohněte. Při tomto cviku dbáme, abychom procvičovali převážně dolní oblast páteře.

Cvik č. 8

Zvýšený vzpor klečmo (stejně jako u cviku č. 7). Pomalu otáčejte trup směrem vzhůru a střídavě upažujte pravou a levou ruku. Pokud možno tak, aby upažená ruka tvořila jednu linii s rukou opřenou o zem. Důležité je provedení cviku, neotáčejte se pouze v rameni, ale otáčejte celý trup v jedné ose vzhůru. Ruce zůstávají po celou dobu cviku natažené.

Cvik č. 9

Zvýšený vzpor klečmo (stejně jako u cviku č. 7). Dělejte úklony vpravo a vlevo v oblasti bederní páteře. Oba bérce vytočte ke shodné straně a ukloňte trup. Hlavu vytáčejte na stejnou stranu jako bérce. Kolena zůstávají nehnutě na původním místě. V této poloze se opakovaně zhluboka nadechujte a vydechujte.

Cvik č. 10

Vzpor klečmo - klekněte si do polohy "kočky" bez stoličky. S výdechem zvolna vyhrbujte hrudní a bederní páteř, s nádechem ji lehce prohýbejte. Důležitý je rovněž pohyb hlavou, při vyhrbení jde hlava dolů, díváte se na své břicho, které vtahujete a hýždě se snažte tisknout k sobě.

Cvik č. 11

Vzpor klečmo. Stejně jako u cviku č. 8 otáčejte trupem a střídavě upažujete pravou a levou ruku.

Cvik č. 12

Vzpor klečmo. Stejně jako u cviku č. 9 dělejte úklony stranou a pohybujte bérci proti hlavě.

Cvik č. 13

Podpor klečmo na předloktích - klekněte si do polohy "kočky" a poté se snižte na předloktí. Lokty jsou opřeny o zem v místě přesně pod rameny. Stejně jako u cviku č. 10. střídavě vyhrbujte a prohýbejte horní část hrudní páteře. Hlavu ale příliš nezaklánějte, mohla by se vám točit hlava, stačí, pokud uvidíte na své dlaně. Ve vyhrbení dbejte na vtažené břicho a stisknuté hýždě.

Cvik č. 14

Podpor klečmo na předloktích. Stejně jako u cviku č. 8 otáčejte trupem a střídavě upažujete pravou a levou ruku.

Cvik č. 15

Podpor klečmo na předloktích a úklony stranou v oblasti horní části hrudní páteře. Stejně jako u cviku č. 9 pohybujete bérci proti hlavě.

Cvik č. 16

Lehněte si na záda na cvičící podložku nebo na koberec. Nohy skrčte a přitáhněte si je k tělu, rukama uchopte kolena. S nádechem tlačte kolena do dlaní a s výdechem je přitahujte co nejvíce k hrudníku. Hlavu nezvedejte, naopak pokuste se přitáhnout bradu ke krku a dotýkat se týlem podložky.

Cvik č. 17

Zůstaňte v lehu na zádech a vzpažte. Snažte se vytahovat trup co nejvíce do délky (paže a nohy opačným směrem) a to tak, že se vyrovnají všechna zakřivení páteře. Nejprve s nádechem napínejte všechny končetiny a s výdechem je uvolňujte. Potom napínejte končetiny pouze pravostranné, levostranné a nakonec křížem (pravá horní a levá dolní končetina a naopak). S nádechem jde vždy protažení a s výdechem uvolnění.

Cvik č. 18

V lehu s pokrčenými dolními končetinami maximálně rozkročenými střídavě pokládejte kolena dovnitř. Paže můžete mít upažené ve výši ramen nebo mohou tvořit svícen. Ramena se stále dotýkají země.

Cvik č. 19

V lehu na levém boku unožujte (zvedejte vzhůru) pravou nohu. Levou ruku mějte skrčenou pod hlavou, pravou rukou se opírejte před tělem o podlahu a udržujte tak rovnováhu. V lehu na pravém boku unožujete levou nohu. Špičky obou nohou mějte protažené.

Cvik č. 20

V lehu na břiše pokrčte pravou nohu tak, aby stehno svíralo pravý úhel s trupem. Pokuste se uvolnit pánev a kyčelní kloub a co nejvíce se snížit k podložce. Příjemně prodýchejte a následně dotáhněte koleno co nejvýše směrem k rameni. Nohu přitahujte tahem nikoli švihem a nezvedejte ji z podložky (koleno suňte po podlaze). Poté nohu uvolněte a snižte do počáteční pozice, následně ji opět přitáhněte. Po ukončení cviku nohy vyměňte.

Cvik č. 21

Ve vzporu klečmo (v kočce) zanožte levou nohu a zvedněte jí do úrovně zad. Hlavu nezaklánějte, krk je v prodloužení trupu (tvoří rovinu s páteří). Vydržte asi 6 vteřin. Opakujte s pravou nohou.

Cvik č. 22

V lehu na zádech zvedněte snožmo obě nohy směrem ke stropu. Špičky jsou propnuté. Nohama kmitejte nahoru a dolů v rozsahu asi 15 stupňů po dobu asi 10 vteřin.

 

Máte nápad na téma, o kterém bychom měli napsat? Pošlete nám ho.

Sdílejte:   | 
5

Pojmy použité v článku:

 • artróza

  onemocnění kloubů; také osteoartróza či osteoartritida

 • skolióza

  jeden z typů deformace páteře; skoliózu můžeme charakterizovat jako trojrozměrnou deformitu se sklonem a posunem obratlů ve frontální (stranové zakřivení), sagitální (změny fyziologické lordózy a kyfózy) a transverzální (rotace páteřního sloupce) rovině

 • sterilita

  nepřítomnost životaschopných mikroorganismů; neplodnost

Diskuze k této stránce (18 příspěvků)

Pro přidání příspěvku je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.

Jana Novotná, 27. 7. 2022, 16.19

S otěhotněním jsem naštěstí neměla žádné problémy, a tak nemám s tímto cvičením žádnou zkušenost. Po porodu jsem, ale přibrala patnáct kilogramů, tak jsem si koupila dámské legíny na https://www.uncs.eu/c/leginy/51 a začala cvičit. Docela se mi daří, již mám o šest kilogramů méně a budu pokračovat dále dokud se nevrátím na svou váhu.

slyšela jsem o tomto cvičení,ale nepoužívala jsem ho.

Žofinka

Žofinka, 2. 7. 2018, 14.42

Naštěstí nebyly a nejsou potřeba

Mygara

Mygara, 28. 3. 2017, 16.59

slyšela jsem o nich, ale nikdy necvičila

Fuga

Fuga, 9. 2. 2017, 18.10

cvičila jsem také, ale je otázka jestli správně

Rulficka48

Rulficka48, 30. 10. 2016, 12.54

Za mě super

lazna, 1. 8. 2016, 14.20

Taky bych brala obrázky:-) Cviky jsou fajn.

Katka

Katka, 9. 4. 2016, 10.34

Bez obrázků jsem ztracená A vadí něčemu obrácená děloha? Podle mě ne, mám ji já i kamarádka a otěhotnění bylo často hned na poprvé ;o)

Minnie, 19. 2. 2016, 10.01

Zajímala jsem se o cviky když nám nešlo otěhotnět, ale četla jsem že je nejlepší začít s terapeutem který dohlédne na správné provedení cviku a u nás jsem nikoho nesehnala takže z toho sešlo.

Kristy Sim

Kristy Sim, 17. 12. 2015, 10.49

mám skoliózu, takže určitě zkusím =)

© 2013 - 2024 ProMaminky.cz | design and code by Werner Dweight Solutions

Spravovat souhlas s nastavením osobních údajů