Ochraňte své miminko před syndromem náhlého úmrtí kojence

zobrazeno 3147×

Vložil(a): Lucie2, 10. 10. 2014 20.23

Syndrom náhlého úmrtí kojence je pravděpodobně jedna z nejhorších věcí, která se vám, jako rodiči, může přihodit. Teorií o příčinách vzniku tohoto syndromu je celá řada, prakticky však věda úmrtí zatím nedokáže objasnit. Pojďme se podívat na nejčastější příčiny vzniku a jak jim můžeme předcházet.

Syndrom náhlého úmrtí kojence (Sudden Infant Death Syndrom, SIDS) znamená náhlé neočekávané úmrtí zdravého kojence během spánku. Jen u nás ročně podlehne SIDS až 25 jinak zdravých miminek do jednoho roku věku. Příčina tohoto úmrtí není nikdy objasněna ani po provedení pitvy a vyšetření okolností na místě úmrtí. Rodiče tak často pronásledují výčitky, zda v péči o dítě něco nezanedbali nebo nemohli tomuto úmrtí nějakým způsobem zabránit. Pozitivní zprávou je, že SIDS můžete částěčně předejít dodržováním určitých pravidel a respektováním rizikových faktorů SIDS, které byly při výzkumech objeveny.

Příčiny vzniku SIDS

Existuje řada teorií o příčinách vzniku SIDS. Například teorie o nezralosti centrální nervové soustavy, teorie o genetické predispozici pro SIDS a o spouštěcích faktorech jako je infekce nebo cigaretový kouř. Další teorie se zabývají kardiologickými poruchami, geneticky podmíněnými metabolickými onemocněními nebo bakteriálními toxiny. Jiné teorie se týkají změn ve vývoji placenty během nitroděložního vývoje nebo selhání bránice kojence. Jedná se však pořád jen o teorie, přičemž zatím nikdo neví, která z teorií je ta pravá. Jisté ovšem je, že SIDS vzniká spolupůsobením více faktorů. Je také známo, že většímu riziku SIDS podléhají kojenci mužského pohlaví (chlapci jsou postižení přibližně o 50% častěji než dívky), děti předčasně narozené, děti s nízkou porodní váhou, děti příliš mladých matek, děti, které měly před narozením nedostatek kyslíku. Dále je větší riziko SIDS při příliš krátkém intervalu mezi dvěma porody. K úmrtí dochází častěji v zimním období zejména mezi druhým a čtvrtým měsícem života dítěte. Pokud se v rodině vyskytne jeden případ SIDS, je přibližně padesátiprocentní riziko výskytu druhého SIDS.

Jak předcházet SIDS?

Nekuřte v těhotenství ani po narození dítěte v jeho blízkosti

Kouření zvyšuje vznik SIDS až třikrát! Pokud matka, otec nebo okolí dítěte kouří a vystavuje tak dítě během těhotenství nebo po porodu cigaretovému kouři, může to být spouštěcí faktor SIDS. O nikotinu je známo, že ve vyšší koncentraci má tlumivý účinek na dechové centrum člověka. Nikotin pronikne do organizmu dítěte a nepříznivě tam působí.

Dítě nepokládejte při spaní na bříško

Dříve matky běžně ukládaly své děti do této polohy, jelikož byla odborníky doporučována, aby se zamezilo vdechnutí potravy při eventuálním zvracení. Později se ale zjistilo, že děti spící v poloze na bříšku mají hlubší spánek, hůře se budí, je u nich vyšší riziko přehřátí a mají v krvi vyšší hladinu oxidu uhličitého. Celosvětová kampaň o vhodnosti ukládat dítě ke spánku na záda, která propukla po objevu tohoto rizikového faktoru, měla za následek snížení SIDS téměř na polovinu. Také poloha na boku je nevhodná, jelikož se dítě může snadno ve spánku překulit do polohy na bříško. Pokud ukládáte kojence k spánku na boku, vysuňte mu ruku, na které leží, dopředu, aby se zmenšila pravděpodobnost, že se otočí na bříško. Nejlepší poloha pro spánek dítěte je tedy poloha na zádech. Přičemž do polohy na bříšku, která je velmi důležitá pro správný motorický vývoj dítěte, můžete dítě pokládat v jeho bdělém stavu, kdy je pod dozorem dospělého.

Nedávejte kojenci do postýlky polštář ani plyšové hračky

Dávejte dítě do postýlky s pevnou a dostatečně tvrdou podložkou. Na měkkém podkladu s polštáři a plyšovými hračkami se spánek stává rizikovým. Tyto předměty by mohly zakrýt obličej kojence. Matraci pokryjte pouze napnutým prostěradlem (okraje prostěradla zastrčte pod matraci). Pokud používáte přikrývku, ukládejte dítě do dolní části postýlky a přikryjte ho do úrovně hrudníku. Přesahující části přikrývky zasuňte pod matraci v místě, kde má dítě nohy. Místo peřinky či deky ale můžete použít spací pytel, který nemůže překrýt obličej. Pokud chcete dítě uložit do sešikmené polohy (kvůli ublinkávání), podložte nohy postýlky.

Spěte s kojencem v jedné místnosti

Postýlka by měla být umístěna v ložnici rodičů. Riziko SIDS se totiž snižuje, pokud dítě spí ve stejné místnosti jako matka. Podle jedné teorie dítě upravuje svůj dech podle matčina dechu.

Nespěte s miminkem v jedné posteli

Kromě zvýšeného rizika udušení zvyšuje společné spaní kojenců s rodiči i riziko SIDS. Důvodem jsou zřejmě pedevším měkké přikrývky a polštáře, měkký povrch postelí rodičů a častějši přetočení kojence na bříško.

Nevystavujte dítě tepelnému stresu

Aby nedocházelo k přehřátí dítěte, udržujte v místnosti, ve které dítě spí, přiměřenou teplotu (do 22°C), dítě vhodně oblečte a přikryjte. Teplotu těla poznáte položením ruky na krk dítěte – studené ruce nejsou známkou podchlazení! Dejte pozor, aby dítě nemělo postýlku u radiátoru. Nedávejte na postel gumový nebo plastový potah pro ochranu matrace, může snížit ventilaci a způsobit přehřátí dítěte. Vhodnější je rošt postýlky z pevného plátna než ze dřeva, protože dřevo udržuje a pohlcuje teplo. To by také mohlo způsobit přehřátí. Přehřátí dítěte je rizikovější u dětí pokládaných při spánku na bříško. Krátce a opakovaně větrejte. Podle jedné teorie by při přehřátí mělo dojít k větší aktivaci mikrobiální flóry a následně některých imunitně aktivních látek, které by rovněž mohly nepříznivě zapůsobit na dechové centrum dítěte.

Na spaní dítěti nabízejte dudlík

Rodiče jsou varováni před používáním dudlíku u svých dětí s ohledem na správný vývoj zubů, čelistí a řeči, nebo že dudlík může kazit techniku kojení. Pokud je dudlík používán od doby, kdy se dítě naučí být kojeno a je používán maximálně do dvou let věku dítěte, neměl by do budoucna nastat v souvislosti s používáním dudlíku žádný problém. Právě naopak. Podle australských vědců se ukazuje, že dudlík prospívá srdci a chrání miminka před SIDS. Podle této teorie je SIDS zůsoben tím, že se srdeční systém dítěte nedovede přizpůsobit změnám v srdeční frekvenci a v krevním tlaku a zároveň dítě není schopno probudit se ze spánku, když mu selže dýchání nebo náhle poklesne tlak. Dudlík tak pomůže dítěti regulovat srdeční činnost. Funguje dokonce i tehdy, když dudlík dítěti ve spánku vypadne z pusy. Pomáhá totiž regulovat srdeční činnost a výkyvy krevního tlaku. Ukazuje se, že miminka s dudlíkem vykazují zvýšenou variabilitu srdeční frekvence v závislosti na změnách krevního tlaku. Podle jiné teorie dudlík změlčuje spánek a dítě je tak schopno se v rizikové situaci mnohdy končící jako SIDS probudit. Dudlík však kojenci nevnucujte nebo během spánku opět nedáveje do pusinky. Dudlík udržujte v čistotě, pravidelně ho měnte, nedávejte na něj žádná sladidla a už vůbec ho neupevňujte ke kojenci šňůrkou nebo řetízkem kvůli riziku uškrcení.

Pokud to jde, kojte

Pokud to příroda umožní, měla by matka své dítě kojit. U kojených dětí se snižuje riziko SIDS. Kojení dítěti zajišťuje větší imunitu, která ho chrání před infekcemi. Ty mohou také hrát roli při SIDS. Kojené děti mají také pravděpodobně lepší probouzecí reakce.

Pokud máte předčasně narozené miminko, pořiďte si monitor dechu a naučte se zásady resuscitace!

Certifikovaný elektrický monitor dechu sice SIDS nezabrání, ale včas upozorní na případné nebezpečí a rodiče tak mají větší šanci včas zasáhnout a miminko zachránit. Pokud se dítě narodí předčasně, ohrožují ho různé komplikace a mezi nimi především výskyt apnoických pauz (dítě se opětně nenadechne v intervalu do dvaceti vteřin). Opakované apnoické pauzy vedou u nedonošeného dítěte k poruchám srdečního rytmu, současně dochází ke změně okysličování tkáně, což se projeví zmodráním až zfialověním dítěte. U nedonošených dětí je zazanamenám vyšší počet případů SIDS také v pozdějším kojeneckém věku. U těchto dětí by mělo být používání monitoru dechu samozřejmostí. Velmi důležité také je, abyste dokázali správně a rychle reagovat, pokud už nějaký problém nastane. Naučte se tedy zásady první pomoci! Pevně stanovit lhůtu, do kdy musí být dítě vzkříšeno, určit nelze. Někdy se uvádí, že k nezvratným změnám mozku dochází již za tři až čtyři minuty, jindy jsou popsány případy, kdy je dítě vzkříšeno po dvaceti minutách i déle a nemá neurologické následky.

Jak postupovat při resuscitaci?

Resuscitaci zahajte, když dítě nedýchá, je bledé nebo zmodralo. Když se hrudník a bříško nezvedají. Pověřte další osobu voláním na linku 155, pokud jste sám/sama, zahajte nejprve resuscitaci, volejte až po oživení. Uvolněte dýchací cesty, vyčistěte ústní dutinu, mírně zakloňte hlavičku. Jemně předsuňte nadzvednutou bradu. Pomůže podložení ramínek. Při podezření na vdechnutí předmětu či tekutiny položte kojence bříškem na své předloktí s hlavou mírně skloněnou dolů. Poté proveďte tři až pět úderů mezi lopatky směrem z dýchacích cest. Když neuspějete, uchopte dítě za kotníky hlavou dolů a vše zopakujte. Když nezačne dítě po odstranění předmětu z dýchacích cest opět dýchat, zahajte resuscitaci. Položte dítě na rovnou a pevnou podložku. Důležitý je udržet mírný záklon, jednou rukou kojenci přidržujete hlavičku, druhou přizvedněte bradu, vaše ústa obemknou nos i pusu. Pak následuje pět úvodních vdechů, vdechujte přibližně obsah vaší ústní dutiny, velký objem vdechovaného vzduchu by mohl poškodit plíce. Pohyby hrudníku by měly být jasně patrné. Frekvence je třicet vdechů za minutu u novorozence (jeden vdech každé dvě sekundy) a dvacet vdechů za minutu u kojence (jeden vdech každé tři sekundy). Zahajte srdeční masáž. Miminko musí ležet na pevné podložce, místo stlačení je dolní třetina hrudní kosti, asi jeden a půl centimetru pod spojnicí mezi bradavkami. Stlačujeme ukazovákem a prostředníkem nebo překříženými palci při obejmutí hrudníčku. Prsty neodtahujte, po dobu masírování jsou stále v kontaktu s pokožkou. Hloubka stlačení je asi dva až tři centimetry.

Poučte o všech rizicích SIDS i všechny osoby, které se o dítě starají

Mnoho případů SIDS se stane v době, kdy se o dítě stará někdo jiný než rodiče. Často je příčinou to, že pečující osoba uloží kojence, který je zvyklý spát na zádech, ke spánku na bříško.

Tento článek vás neměl zbytečně vystrašit, pouze upozornit na to, že SIDS existuje, a že lze alespoň částečně předejít jeho vzniku. I když je riziko SIDS statisticky velmi nízké, je dobré nezapomenout učinit opatření proti SIDS, která vás nijak při běžné péči neomezí.

 

Máte nápad na téma, o kterém bychom měli napsat? Pošlete nám ho.

Sdílejte:   | 
0

Pojmy použité v článku:

 • apnoická pauza

  Syndrom spánkové apnoe je chorobný stav, při kterém dochází k opakovanému, nekontrolovanému zadržení dechu (apnoické pauze) po určitý časo

 • frekvence

  fyzikální veličina, která udává počet opakování periodického děje za daný časový úsek; dříve kmitočet

 • Imunitně aktivní látky

  Látky, které produkuje imunitní neboli obranný systém organizmu a které usmrcují některé mikroorganismy nebo brání jejich růstu.

 • mikrobiální flóry

  mikroorganismy, které žijí v trávicí soustavě živočichů včetně člověka

 • resuscitace

  oživování nebo kříšení; soubor úkonů, prováděných v rámci první pomoci v případě, že postižená osoba je v bezvědomí, nedýchá a má zastavenou srdeční

 • SIDS

  (Sudden Infant Death Syndrom), syndrom náhlého úmrtí kojence

 • variabilita

  proměnivost, odchylka od normálu

Diskuze k této stránce (7 příspěvků)

Pro přidání příspěvku je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.

Aliisha

Aliisha, 23. 8. 2017, 6.02

Snažili jsme se tomu předejít. V uvedených bodech jsme vše dodrželi. I přesto jsem měla velké obavy. Občas rodiče udělají maximum a i přesto se to stane.

Mygara

Mygara, 27. 3. 2017, 15.26

také jsem se toho bála

Fuga

Fuga, 4. 2. 2017, 19.10

já z toho byla taky vyplašená, a proto jsem měla monitor dechu

jitka46

jitka46, 30. 7. 2016, 23.05

Také mě to děsí, nemělo by se to stávat.

Zuzka Čtvrtečková, 18. 11. 2015, 23.26

Tohle mě děsilo

lazna

lazna, 3. 11. 2015, 20.57

Je to hrůza

mckvak, 24. 6. 2015, 6.15

Z tohohle mam hruzu od te doby co se mala narodila. Snazime se delat maximum aby se to nestalo.

Naši partneři

© 2013 - 2017 ProMaminky.cz | design and code by Werner Dweight

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. v pořádku více informací