Počítačové technologie ve výuce dětí

zobrazeno 1825×

Vložil(a): Dana Kantorová, 18. 9. 2018 8.52

Vymoženosti mobilní a digitální technologie nás obklopují dnes a denně, ať už v našich domácnostech, ve školách, v práci, na úřadě či v obchodech. Všude, kam se člověk podívá, je plno inovací a novinek, které ovlivňují a utvářejí náš život od nejútlejšího věku. Je to krok správným směrem?

V předškolním věku a posléze na základní škole se děti poprvé setkávají se svými vrstevníky v dětských kolektivech a učí se být součásti reálného světa dětí a dospělých. Toto  spojení je zapotřebí jim maximálně zpestřit, jednak pozitivním příkladem stran rodičů a pedagogů, ale též stylem vedení výuky a vzdělání. Se vším, co chceme dětem vštěpit, je potřeba začít od útlého dětství. A nejinak je tomu zřejmě i s digitální a počítačovou technologií – ikdyž názory na tuto problematiku budou velmi rozdílné.

Počítačová technologie jako alternativní učební pomůcka

Mobilní a chytré telefony, stolní počítače a notebooky, tablety, nebo herní konzole nepochybně ovlivňují chování dnešních dětí. Existují v této souvislosti dokonce teorie, že čím dříve se dítě naučí ovládat moderní technologie, tím méně bude později v budoucnu jimi ovládané. Nebudou je vnímat pouze jako prostředek zábavy a odpočinku, ale především jako nástroj pro vzdělání, vyhledávání informací, objevování, vytváření a sdílení znalostí. V této souvislosti se ovšem v naší mysli rodí otázka: Jak „naučit“ děti smysluplně komunikovat v rámci mobilních technologií a zdravě, bez jakékoliv závislosti na nich přežít, případně se později uplatnit? Pomůže jim, když budou s digitální technikou přicházet do styku již od raného dětství, tedy ve školce, anebo během výuky na prvním stupni základní školy? Zapomínat by se v tomto kontextu nemělo na to, že informace, znalosti a dovednosti by měla předávat zodpovědná osoba - rodič či učitel, přičemž moderní technika a technologie by měly být užívány pouze jako nástroj a učební pomůcka k zajištění vyšší atraktivnosti výuky, za účelem získat potřebné informace a znalosti.

Digitální technika v mateřské školce

Vzdělávání dětí pomoci internetu, počítače či tabletu je možno využívat již v předškolním zařízení. Umožňují to speciální didaktické (vzdělávací, výchovné, poučné) aplikace nebo interaktivní tabule, podporující formou hry například rozvoj řeči našich ratolestí. Pomocí různých obrázků se děti učí napodobovat zvuky zvířat, rozšiřují si slovní zásobu, poslouchají a opakují povídačky či pořekadla. Navíc toto vše je doladěno barevnými interaktivními obrázky, které reagují na dotyk dítěte. Vzdělávací počítačové hry pro předškoláky pomáhají ve výuce rozpoznávání barev, písmen, číslic, radí s pojmenováním zvířat, umožňují přiřadit k nim typické zvuky.

Své významné místo v tomto procesu má paní učitelka, která by měla umět rozhodnout, jaké didaktické počítačové programy a hry pro děti vybírat, aby odpovídaly jejich věku a obsahovaly vzdělávací a výchovný záměr. Musí rovněž zhodnotit jejich grafickou stránku, náročnost, srozumitelnost zadání, časovou náročnost, zvukový doprovod.

Digitální technika ve školní lavici

V současné době snad téměř v každé domácnosti a rodině zažíváme velký nárůst digitální techniky. Z toho lze usuzovat, že její využívání se bude stále častěji objevovat ve školní výuce. Pokud učitelé chtějí držet krok s novými technologiemi, musí se naučit je ovládat a začlenit je do procesu vzdělávání dnešních dětí. 

Pokud pohlížíme na budoucnost dítěte, můžeme hovořit o tom, že se děti neobejdou bez dovednosti obsluhovat výpočetní i digitální techniku. Ač tomu chceme nebo ne, společnost a okolí nás k tomu nutí sama. Stačí se podívat již na první stupeň základní školy. Žákovské knížky pomalu mizí z lavic a na prospěch studenta je rodič nucen pohlížet elektronickou formou.

Mezi zařízení, která by měla být součástí interaktivní výuky ve školách, v současné době již nepatří pouze stolní počítače, ale i řada dalších technologií. Jedná se o notebooky, netbooky, tablety, chytré telefony, interaktivní tabule, dataprojektory, hlasovací zařízení, vizualizéry, skenery atd. Většina dnešních škol má kromě počítačových učeben též ostatní třídy vybaveny dataprojektorem či interaktivní tabulí. 

Dítě - kopie svých rodičů

Myslím si, že názory rodičů na využívání moderních technologii již v mateřské školce mohou vyplývat ze samotného vztahu, který k těmto vymoženostem mají právě matka a otec. Neříká se jen tak, že děti jsou věrnou kopií svých rodičů. Rodič je tím, od kterého se dítě učí, přejímá vzorce chování, prožívání a jednání, ale také samozřejmě i zájmy a koníčky. A pokud oba rodiče hojně využívají počítač ke své práci nebo i ve volném čase, nemůžeme se divit, že i dítě to k takovým technologiím táhne. Domnívám se, že tato skupina rodičů bude spíše podporovat využití digitálních technologií ve výuce již v mateřské školce.

Jistou roli v tom, zda rodiče preferují ranou zkušenost dětí s počítačem, hraje mezi jinými i lokalita, kde školka sídlí. Menší školky na vesnicích jsou spíše konzervativnější než školky ve velkých městech. Pokud se ovšem na tuto problematiku podíváme ze stránky zajištění perspektivní budoucnosti pro naše dítě, můžeme hovořit o tom, že se naše ratolesti dříve nebo později neobejdou bez dovednosti obsluhovat výpočetní i digitální techniku. Ač se nám to líbí nebo ne, společnost a okolí je k tomu donutí časem. Je třeba si rovněž uvědomit fakt, že naše generace se začala s počítačovou technikou a internetem seznamovat až v pozdějším věku, v mém případě na střední škole. Ovšem současná mladá generace (děti a mládež) se do společnosti internetu narodili a berou ho jako běžnou součást svého života.

Počítačové technologie u dětí s postižením

Rovněž speciální pedagogové vyjadřují v tomto kontextu názor, že tablet není jen moderní vyučovací pomůcka, ale představuje novou cestu komunikace s jedinci se speciálními vzdělávacími potřebami. Díky tabletu se často u těchto dětí objeví co v nich je, dokážou se jeho prostřednictvím lépe projevit a v některých případech je to často jediná možnost navázání bližšího kontaktu. U dětí s mentální retardací různého typu lze uplatnit aplikace, které mají za úkol uvolnit napětí, navodit relaxaci, odbourat agresi a stres.

Existují rovněž i aplikace pro děti s poruchou autistického spektra, které podporují jejich vzdělávatelnost. Jejich cílem je podpora a upevnění pevného denního řádu a režimu, s jehož dodržováním mají tyto děti velký problém. Mohou si pomocí tabletu vést jednoduchý deníček, kde si po svém, formou hry zapisují činnosti, které ve školičce již dnes udělaly. Děti s poruchou autistického spektra mají problém s navazováním kontaktů, s komunikací a s orientací. Jsou uzavřeny ve svém vlastním světě. Právě pomocí mobilního zařízení jim lze přiblížit okolní svět a nám to umožní otevřenější a bližší komunikaci s jejich křehkou duší. Práci s tabletem, zejména pokud si autistické děti samy mohou vybrat oblíbenou aplikaci, vnímají jako odměnu. Tento fakt je logicky platný i u zdravých dětí. Autisté jsou v našem světě ztraceni, ale právě technika a výše zmíněné technologie jsou pro ně přitažlivé, jelikož reaguji pořád stejně stereotypně. A právě pocit jistoty je pro ně důležitý a stěžejní. 

Dobrý sluha, ale zlý pán

Moderní technologie jako internet, počítač, notebook, tablet či chytrý mobilní telefon v procesu vzdělávání dětí v mateřských školkách a především ve školách, potažmo i doma, by měly sloužit jako alternativní učební pomůcka a doplňující prostředek umožňující lepší přístup k informacím a k edukaci (vzdělání). Měly by se ale využívat rozumně, ne jako základ výuky, ale jako užitečný doplněk.

Máte nápad na téma, o kterém bychom měli napsat? Pošlete nám ho.

Sdílejte:   | 
0

Diskuze k této stránce (20 příspěvků)

Pro přidání příspěvku je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.

Kamila Nová, 26. 6. 2023, 15.18

Já jsem si v poslední době všímala, že online hry zdarma na počítači z internetových stránek https://gamescenter.cz/, které můj syn hraje, jsou čím dál tím oblíbenější. Učí ho důležité dovednosti, jako je plánování, strategie, ale i historii a v neposlední řadě se zlepšuje v anglickém jazyce. Naučil se rozvrhnout si svůj čas, aby se mohl věnovat školním povinnostem, sportu a hraní her.

milujici.teticka36, 3. 5. 2022, 9.32

Za mě je tohle docela složité téma. Ono v poslední době se bez toho notebooku doma pro děti neobejdete. Ale na druhou stranu je to řešitelné. Nám pomohly repasovane notebooky HP od https://www.malicomputer.cz/notebooky-hp/ které jsou dostatečně výkonné na školu, ale jinak je to prostě spíš takový ten výkon repasovaného notebooku. Ale zase na druhou stranu jim to nechceme nějak zamítat. K dnešní době to patří.

vranovahan, 30. 6. 2023, 1.19

S těmi repasovanými notebooky mám taky zkušenost. Sama jsem si jeden před časem koupila do kanceláře na práci a na to, co potřebuji, tedy klasická kancelářská činnost je to super, ale nic moc víc to nezvládá. To už můj iPhone 12 z https://www.jabkolevne.cz/apple-iphone-12/ který jsem kupovala taky jako repasovaný má větší výkon, haha.

domik, 19. 4. 2022, 9.52

Tak to musím říct, že mi také přijde zbytečné. Myslím si, že dnešní děti tráví hodně času na různých digitálních zařízeních i doma, kde v jejich věku vedou hry online, moje děti například ujíždějí na https://www.hrajzdarma.cz/. Samozřejmě se to snažíme omezovat co to jde a hodně brát děti ven, ale zkrátka úplně se tomu nevyhnete. Každopádně si myslím, že přidávat jim čas na obrazovkách i ve školce není nejlepší řešení.

s posledním souhlasím,bohužel druhorozený syn je závislý a ani ven nechodí,musím ho vždy vyhodit a to je křiku

jitka46

jitka46, 2. 2. 2019, 22.32

Na počítači a mobilu jsou děti zatím minimálně. O to víc mají rády knihy.

Mygara

Mygara, 3. 11. 2018, 8.04

už ho má i každý učitel, promítá se na plátno, nevím, zda mají vůbec křídy

Fuga

Fuga, 10. 10. 2018, 16.19

Dnes je to všude vždyť v první třídě mají učebnice spojené s interaktivní tabuli

Makovicka8, 2. 10. 2018, 18.26

U nas v ms nepouzivaju a nic im nechyba

Žofinka

Žofinka, 1. 10. 2018, 5.38

ta poslední tučná věta shrnuje vše

Ketris

Ketris, 27. 9. 2018, 8.05

Taky jsem proti... a to dost

© 2013 - 2024 ProMaminky.cz | design and code by Werner Dweight Solutions

Spravovat souhlas s nastavením osobních údajů