Co to je Montessori školka?

zobrazeno 33136×

Vložil(a): Jana N., 4. 1. 2015 20.55  (aktualizováno 27. 7. 2017 8.55)

Pedagogika Montessori je ucelený a propracovaný výchovně vzdělávací program, který je alternativou pro standardní pedagogické systémy. Čím se Montessori školka vyznačuje, jakými principy se řídí?

Montessori školka se řídí zásadami, které navrhla italská lékařka a pedagožka Maria Montessori. Maria Montessori byla první žena v Itálii, která absolvovala studium medicíny. Pak se věnovala výchově mentálně postižených dětí a roku 1907 otevřela pro děti z chudých rodin první Dům dětí. Při své práci si všímala, jak děti zcela přirozeně přijímají znalosti ze svého bezprostředního okolí. Viděla, jak se děti učí mezi sebou, což ji inspirovalo k jejímu celoživotnímu úsilí o reformu vzdělávání.

Montessori pedagogika

Pedagogika Montessori je ucelený a propracovaný výchovně vzdělávací program, který je alternativou pro standardní pedagogické systémy.

Koncept vzdělávání Montessori se od tradičního vzdělávání liší. Není založen na memomorování, ale zkušenostech. Dítě je respektováno a považováno za samostatně vyvíjející se bytost. Na učitele přitom nenahlíží jako na autoritu, ale jako na partnera, který tady je, aby dítěti pomohl, když to potřebuje. Hlavním motem Montessori je heslo "Pomoz mi, abych to zvládl sám".

První mateřské školy a kurzy

Tento druh alternativních škol se nejvíce rozšířil v Německu, v Itálii, v Nizozemí, v Rusku a v Číně. V České republice se zásadami Montessori aktuálně řídí více jak 130 zařízení.

V České republice Montessori pedagogika začala vzkvétat v 90. letech minulého století. První soukromá Montessori škola vznikla v Praze na Černém Mostě. První mateřské školy, které program Montessori začaly realizovat, byly v Kladně a v Jablonci nad Nisou. Psal se rok 1998. Postupně začaly vznikat další mateřské školky a vzdělávací centra i v dalších městech po celé České republice.

Principy montessori

Výuka v Montessori školce se řídí několika principy, mezi které patří například partnerský přístup, svobodná volba práce, věková různorodost, spolupráce, a další.

Partnerský přístup

Partnerský přístup a vzájemný respekt jsou v Montessori pedagogice zásadní. Základním principem při tom je nedovolit si k dětem nic, co nechceme, aby si dovolily ony k nám.

Učitel k dítěti chová respekt a jedná s ním jako by jednal s dospělým. Nemá právo s žákem manipulovat a zaměřovat se na jeho špatné vlastnosti, hledá negativní rysy sám v sobě. Učitel a žák jsou si rovnocennými partnery. Dítě si samo určuje tempo výuky. Pedagog dává dítěti možnost svobodné volby, ale zároveň pomáhá a radí tam, kde si dítě neví rady a je nerozhodné. Postupně v dítěti utváří vlastní zodpovědnost.

Učitel by měl podporovat nezávislost dítěte. Dítě se učí samostatnosti a odpovědnosti za svá rozhodnutí tím, že nad sebou nemá neustálý dohled. Učitel také připravuje vhodné prostředí, ve kterém se děti cítí bezpečně, a vybírá podněty odpovídající jejich potřebám. Respektuje individuální vývoj každého dítěte ve třídě. Žádnému dítěti nevnucuje nové činnosti či poznatky, neruší ho při práci, pomůže jen, když je o to požádán.

Svobodná volba práce

Základní charakteristikou montessori je, že vychází z potřeb dítěte. Dítě si na základě vlastního rozhodnutí může zvolit:

  • Co – jaký materiál / učební oblast si vybere, co se chce učit a o čem chce získat informace.
  • Kde – místo, kde bude ve třídě pracovat.
  • Kdy – každé dítě je na určitou věc „naladěno“ v jinou dobu.
  • S kým – může pracovat samo, ve dvojici, ve skupině.

Volná volba práce však neznamená, že dítě střídá činnosti bez ukončení nebo nedělá nic. Svoboda nespočívá v tom, že je dítě ponecháno samo sobě, nebo že učitel vůbec nezasahuje do jeho vzdělávání a učebních procesů. Nějakou činnost si dítě zvolit musí. Učitel se snaží využít své pedagogické dovednosti, aby bez příkazů pomohl najít dítěti činnost, která ho zaujme. Snaží se koordinovat jeho činnost. Pokud se dítě pro něco rozhodne, je jeho povinností práci dokončit.

Věková různorodost, spolupráce

Pojem věková různorodost znamená dávat dohromady věkově smíšené ročníky. Smyslem věkově různorodých tříd je vytvořit dětem ve třídě větší prostor pro spolupráci. Ve věkově smíšeném prostředí může dítě, které je v nějaké oblasti oproti svým vrstevníkům napřed či pozadu, najít partnery mezi staršími či mladšími dětmi. Starší děti si rozvíjí pečovatelské schopnosti prostřednictvím pomoci mladším. Dalšími výhodami věkově různorodých tříd je vzájemné ovlivňování různě starých dětí, čerpání inspirace a rozvoj sociálních dovedností, ohleduplnosti, trpělivosti a tolerance.

Prostředí

Ideálním prostředím je myšleno prostředí, které dítě motivuje, nabádá a láká k učení. Jedná se o prostředí, kde se děti mohou svobodně pohybovat a realizovat se. Součástí třídy jsou didaktické pomůcky. Tedy učební materiál, který je velmi názorný, umožňuje dítěti poznávat svět a v postupných krocích zajišťuje pochopení látky. Každá pomůcka v Montessori třídě představuje jednu vlastnost. Je vyrobená tak, aby dítě samo objevilo případnou chybu bez potřeby dospělého. Dítě je schopno řešit problémy samostatně, díky čemuž dochází k rozvoji analytického myšlení.

Chyba

V Montessori prostředí je chyba chápána jako naprosto přirozená věc, ke které při učení dochází. Je třeba ji vnímat jako užitečnou součást řešení problémů a hlavně jako zdroj nových poznatků. Chyby nám ukazují, v jaké míře zvládáme určité věci. Dítě, které dokáže poznat a kontrolovat vlastní chyby, získává větší míru nezávislosti a jistoty.

Máte nápad na téma, o kterém bychom měli napsat? Pošlete nám ho.

Sdílejte:   | 
6

Diskuze k této stránce (26 příspěvků)

Pro přidání příspěvku je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.

Minnie, 15. 1. 2022, 18.26

Tahle metoda mi nic neříká.

dám zase kluky do klasické školky.

Teryk92, 18. 12. 2019, 18.01

Hezky napsané

Žofinka

Žofinka, 2. 6. 2018, 18.30

Vše je o přístupu jednotlivých učitelek

Marusk

Marusk, 26. 2. 2018, 9.15

v principu dobré, ale je to hlavně o učitelkách ve školce a o jejich přístupu.

vendy.z, 18. 12. 2017, 13.18

často to bývá už na státních školkách

Aliisha

Aliisha, 1. 8. 2017, 20.30

Za rok mě čeká rozhodnutí, jakou školku vybrat. Sama ještě nevím

jitka46

jitka46, 1. 8. 2017, 16.21

zatím jsem spokojená s klasickou školou

baru86

baru86, 30. 7. 2017, 15.38

Pěkně shrnuté

LucieS

LucieS, 30. 7. 2017, 10.36

Zajímavé

© 2013 - 2024 ProMaminky.cz | design and code by Werner Dweight Solutions

Spravovat souhlas s nastavením osobních údajů