Jednou si vezmu dítě z dětského domova

zobrazeno 1886×

Vložil(a): Mari96, 3. 9. 2018 10.41

Obecně prospěšná společnost DEJME DĚTEM ŠANCI byla založena v roce 2011. Pomáhá dětem a mladým lidem z dětských domovů na jejich cestě k samostatnosti. Proč a jak vznikla? Jak probíhá podpora dětí z příspěvků, které se vyberou od dárců? Nejen na to se ptala naše kolegyně Mája ředitelky a zakladatelky společnosti Michaely Chovancové.

Mája: Dovedla byste Vaši společnost popsat ve dvou větách tak, abyste nám představila její podstatu?

Michaela Chovancová: Dá se říct, že podpora prostřednictvím DEJME DĚTEM ŠANCI je obdobou tzv. adopcí na dálku, jen v rámci České republiky. Znamená to, že si každý jednotlivec či rodina může vybrat dítě nebo mladého člověka, který vyrůstá v dětském domově na území České republiky, a podpořit ho takovou formou, která je pro něj přijatelná jak po stránce lidské, tak po stránce finanční.

Mája: Co Vás přimělo k tomu, abyste DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. založila? A proč jste si vybrala právě děti z dětských domovů?

Michaela Chovancová: Od mala jsem měla díky mé mamince a prarodičům možnost setkávat se s dětmi s různými hendikepy a už tehdy mně bylo líto, že všechny děti nemají stejné možnosti. Ještě, než jsem měla vlastní děti, říkala jsem, že si jednou vezmu dítě z dětského domova.

Když u nás začaly být populární adopce na dálku, které se mi líbily právě tou možností vybrat si konkrétní dítě, kterému pomohu, uvědomila jsem si, že je u nás v republice plno dětí, které tu pomoc potřebují ne méně než ty z rozvojových zemí. O založení neziskovky jsem ale nepřemýšlela. Čekala jsem, až s touto formou pomoci někdo tady začne, že si vyberu nějakého kluka nebo holčinu, budu mu spořit nějaké peníze a občas si ho vezmu domů na víkend. Ale nedočkala jsem se… V době, kdy jsem porodila třetí dítě, jsem měla čas začít se o problematiku více zajímat, potkávat se s lidmi, kteří v této oblasti působí, i s mladými lidmi, kteří v dětských domovech vyrostli. Chtěla jsem si ověřit, jestli je vlastně o druh pomoci, kterou zvažuji, zájem. Všichni mi potvrdili, že ano, a naopak přicházeli s dalšími nápady, co těmto dětem chybí. Čím víc jsem se dozvídala, tím víc mě toto téma pohlcovalo, a nakonec to dopadlo tak, že jsem po 15 letech opustila prostředí zahraničních realitních společností a vrhla se po hlavě do tohoto velmi nejistého „podnikání“. To jsem si mohla dovolit pouze díky podpoře manžela a nadšení kamarádek, které do toho šly se mnou a vydržely až dodnes! Nakonec máme doma i tu holčičku z dětského domova.

A proč právě děti z dětských domovů? Děti nemohou za to, komu se narodily. Děti z dětských domovů na rozdíl od jiných dětí, které také trápí nějaký hendikep, nemají to hlavní – podporu blízkých lidí, se kterými mohou své radosti, starosti a bolesti sdílet, proto mi přijdou nejzranitelnější.

Mája: Je známo, že v České republice je několik organizací, které podporují děti a mládež z dětských domovů. Čím se Vaše společnost liší od ostatních?

Michaela Chovancová: Je dobře, že je nás víc, protože domnívat se, že jedna organizace dokáže pomoci všem, by bylo bláhové. S některými spolupracujeme, s několika máme podobné projekty, ale většina našich projektů je jedinečná a žádná jiná organizace je nenabízí. Například zmiňované spoření pro děti po dobu jejich pobytu v dětském domově, kdy jim naspořené peníze pomohou překonat období po jeho opuštění. Jsme jediní, kdo poskytuje mladým lidem odcházejícím z dětských domovů tzv. startovací balíčky se základním vybavením domácnosti - od kuchyňského a úklidového vybavení, přes lůžkoviny, až po vysavač, žehličku, žehlicí prkno a drogistické potřeby.

Dalším jedinečným projektem je Stipendijní program, v jehož rámci podporujeme děti při studiu, aby si mohly vybrat obor, který je baví, bez ohledu na finanční náklady se studiem spojené. Mnoho dětských domovů leží v odlehlých oblastech a třeba jen náklady na cestovné do školy nebo ubytování na internátě jsou často nad možnostmi dětského domova.

Jsme také jediní, kdo již šest let pro děti připravuje internetový projekt Strom splněných přání, kdy mohou lidé během dvou minut, aniž by vstali od svého počítače, splnit dětem jejich vánoční přání.

Mája: Heslem Vaší společnosti je: „Pomůžete-li jednomu dítěti, nezměníte svět, tomu jednomu dítěti ale svět změnit můžete!“  Jak přesně probíhá podpora dětí z příspěvků, které se vyberou od dárců?

Michaela Chovancová: Podpora konkrétních dětí je vždy směrována přímo k danému dítěti. Podporovatel si vybere, komu a v jaké oblasti chce pomoci, a peníze již zasílá na účet daného projektu pod variabilním symbolem konkrétního dítěte, které si pro podporu zvolil. Každý si může vybrat koho a v čem chce podpořit. DEJME DĚTEM ŠANCI do dnešního dne nečerpala ani korunu ze státních dotací, takže dárci nám přispívají i na chod organizace. Provozní účet je ale veden samostatně, neponižujeme příspěvky pro děti. Peníze určené dětem jsou ze 100 % použity pro děti. Někdy se stane, že podporované dítě dětský domov opustí a odejde zpět do rodiny, nebo má výchovné problémy. Pak řešíme s podporovatelem převedení naspořených prostředků na jiné dítě. Lidé a společnosti přispívají také neadresně na určitý projekt. Tyto peníze využíváme k podpoře dětí, které zatím svého podporovatele nemají nebo mají nějakou akutní potřebu podpory. Od letošního roku jsme začali podporovat i mladé lidi, kteří již dětský domov opustili, ale stále studují.

Mája: Víme, že Vaše společnost nabízí několik druhů projektů. Dá se o některém z nich říct, že je mezi dětmi nejoblíbenější?

Michaela Chovancová: Mezi dětmi jsou určitě nejoblíbenější projekty, ze kterých mají nějaký okamžitý výstup. To znamená už jmenovaný Strom splněných přání, ale také projekt „Přál(a) bych si…“, kde dětem plníme tzv. opodstatněná přání celoročně. To znamená, že musí mít spojitost se studiem, se smysluplným trávením volného času nebo s nápravou zdravotního hendikepu, který nehradí zdravotní pojišťovna. Oblíbené jsou školní výlety, vzdělávací kurzy, počítače, autoškoly, sportovní a výtvarné potřeby a kurzy, kontaktní čočky, brýle, rovnátka, ale hradili jsme například i velmi nákladnou oční operaci dívce, která byla prakticky na hranici slepoty. Operace ji vrátila do plnohodnotného života.

Velmi oceňovaná je možnost pokrytí nákladů na studium, kdy nabízíme i úhradu nájmu v samostatném bydlení. Velkou popularitu mají startovací balíčky, které mladým lidem velmi usnadňují začátek samostatného života.

Mája: Spolupracujete se 40 dětskými domovy ve všech 14 krajích České republiky. Shledává vedení dětských domovů Vaši činnost jako prospěšnou? Vítají Vaše rozhodnutí, že chcete pomoci právě v jejich domově?

Michaela Chovancová: V počátcích na naši činnost vedení dětských domovů často pohlíželo s nedůvěrou, protože již měli špatné zkušenosti právě s projekty dotovanými z různých grantů, kdy po jejich skončení nebyla žádná návaznost. Velmi brzy jsme je přesvědčili o tom, že pracujeme jinak. Dnes se někdy při jejich hodnocení až červenám. :-) Myslím, že spolupráce je v naprosté většině dětských domovů nastavena k oboustranné spokojenosti. Oceňují zejména to, že se věnujeme problematice jako takové, rozumíme problémům, které jsou s ní spojeny a dokážeme pochopit nejen situaci dětí, ale i pracovníků dětských domovů, kteří v poslední době často neprávem čelí kritice. Oni situaci těch dětí nezavinili…

Mája: Lze vyčíslit Vaši pomoc za téměř 8 let působení společnosti?

Michaela Chovancová: Lze, ale vlastně jenom částečně. Víme přesně, kolik peněz jsme vyplatili konkrétním dětem, a známe jejich přibližný počet. Přibližný proto, že stejné děti jsou zařazeny do více projektů najednou, do projektu „Přál(a) bych si…“ mohou být zařazeny opakovaně, evidence projektu Strom splněných přání probíhá jinou formou než u stálých projektů a zapojují se do něj všechny děti ze všech dětských domovů, se kterými spolupracujeme. Mnohé z nich se každoročně opakují, některé přibývají, jiné odcházejí, takže nelze určit přesný počet dětí, které jsme podpořili. Za těch 7,5 roku existence se jedná o více než 3 tisíce dětí a částku téměř 25,5 milionu korun.

Mimo peněz vyplacených konkrétním dětem pořádáme vzdělávací pobyty, poskytujeme dětem individuální konzultace, pomáháme jim s hledáním brigád, zaměstnání a ubytování po opuštění dětského domova. Tuto podporu nemáme nijak vyčíslenou.

Mája: Jak může veřejnost podpořit činnost organizace?

Michaela Chovancová: Těch možností je více. Pokud někoho osloví, co děláme, a nechce jít cestou podpory konkrétního dítěte, může nám poslat příspěvek na náš provozní účet nebo na účet veřejné sbírky. Další možností je koupě nějakého z reklamních předmětů, které nabízíme na e-shopu na našich webových stránkách. Podpořit nás lze rovněž účastí na akcích, které pořádáme právě proto, abychom si na naši činnost částečně vydělali sami, ale také proto, aby se jejich prostřednictvím o nás dozvědělo co nejvíce lidí, ze kterých se mohou stát noví podporovatelé „našich“ dětí!

Mája: Je tady září a s ním i projekt (nejen) Běháme s dětmi, který se uskuteční 9. září v parku Na Pankráci. Myslíte si, že bude větší návštěvnost než loni?

Michaela Chovancová: V to doufám a pevně tomu věřím. Jedná se již o 4. ročník tohoto sportovně-zábavného odpoledne, které jsme letos přesunuli z pražského Výstaviště do krásného parku Na Pankráci. Není to jediná změna. Na popud návštěvníků akce z minulých let budeme letos poprvé běhy měřit a vítěze slavnostně dekorovat. Po celé odpoledne je pro všechny připraveno spoustu sportovních atrakcí, vystoupení kapel MIXLE V PIKSLE a EMA, pro děti jsou připraveny dětské běhy, sportovní disciplíny, skákací hrad, malování na obličej, modelování balónků, v areálu také proběhne výtvarná show finalisty Česko Slovensko má talent – Malého Dejva. Na závěr dne proběhne slosování tomboly o opravdu hodnotné ceny. Podmínkou pro postup do slosování je právě registrace na jeden z hlavních běhů na 1 000 nebo 5 000 m. 1 000 m je jedno kolečko kolem parku, které se dá symbolicky obejít pomalou chůzí za 20 minut. Ceny registrací jsou příznivé, je to 250 Kč na 1 000 m běh a 350 Kč na běh na 5 000 m. Po celé odpoledne bude všem návštěvníkům k dispozici chutné občerstvení, jehož koupí rovněž přispějí na podporu dětí. Celý výtěžek akce je určen na podporu projektů DEJME DĚTEM ŠANCI.

Takže všechny srdečně zvu v neděli 9. září ve 13 hodin do parku Na Pankráci! Odpolednem nás bez nároku na honorář provede Vláďa Hron, který je jedním z patronů naší organizace.

Mája: Čekají Vás na podzim nějaké nové projekty nebo akce?

Michaela Chovancová: Letos nechystáme nic nového, přesto bude podzimní období, jako každý rok, velmi nabité pracovními aktivitami. Již nyní připravujeme internetový projekt Strom splněných přání, který je velmi administrativně náročný, loni jsme navázali spolupráci s nákupním centrem Novodvorská Plaza, kde budeme opět mít ještě „fyzický“ Strom splněných přání pro lidi, kteří se chtějí do koupě dárku dětem osobně zapojit. Tam strávíme skoro celý měsíc od 19. listopadu. Také již chystáme nabídku firemních novoročenek a adventních kalendářů. Ty budeme nabízet nejen na našem e-shopu, ale také na adventních prodejních akcích. V říjnu strávíme opět prodloužený víkend s dětmi, v listopadu nás čeká tradiční Vánoční aukce, připravujeme exklusivní večeři s menu připraveným držitelem michellinské hvězdy a šéfkuchařem restaurace La Degustation Boheme Bourgeois Oldřichem Sahajdákem. Pokud nám ještě zbyde energie, možná uspořádáme další talk show se známými osobnostmi. Pro ty, které naše činnost zaujme, doporučuji sledovat naše webové stránky www.dejmedetemsanci.cz a Facebook, kde o všech novinkách a akcích pravidelně informujeme.

Máte nápad na téma, o kterém bychom měli napsat? Pošlete nám ho.

Sdílejte:   | 
1

Diskuze k této stránce (21 příspěvků)

Pro přidání příspěvku je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.

je krásné,jak se takto umí maminky rozdat a pomoct dítku z domovu ♥

Mygara

Mygara, 3. 11. 2018, 8.17

obdivuji všechny, co se dokážou takto rozdat

Žofinka

Žofinka, 1. 10. 2018, 6.00

asi si ani přesně opravdu nedokážu představit, co vše to obnáší, protože spoustu věcí dělají automaticky, obdivuji

Gustawka, 27. 9. 2018, 22.04

velice užitečné,obdivuji

L.janicka.l

L.janicka.l, 9. 9. 2018, 12.24

Konecne organizace co opravdu pomaha, a netaha jenom penize ktery skonci neznamo kde. Vybaveni bytu, podpora pri studiu, kurzy atd je moc fajn, urcite lepsi jak hracky. Hlavne je to neco co jim pomuze zapojit se normalne do zivota a neskonci nekde na ulici treba jako jejich rodice. Nedavno jsem tam cetla pribeh jedne divky, o kterou se matka prestala zajimat po nejake dobe na ulici sla do domova dobrovolne, fakt me to dojalo jak nekdo muze mit takovou matku.

Aliisha

Aliisha, 7. 9. 2018, 21.28

Super, že se na děti z dětských domovů myslí

Zdeňka S., 6. 9. 2018, 9.02

Moc hezký rozhovor, je fajn že taková společnost existuje a zapojuje lidi

Fuga

Fuga, 6. 9. 2018, 6.31

je to dobrý nápad, když jde pomoc na konkrétní věc a která je smysluplná

Ketris

Ketris, 5. 9. 2018, 9.04

Krasny clanek! Hned mi zase otevrel oci..

LucieS

LucieS, 4. 9. 2018, 8.28

Nápad platit dětem z DD různé kurzy, kroužky či poté startovací balíček mi přijde opravdu smysluplný. Naopak moc nefandím těm sbírkám, kdy se pro děti kupují hračky atd., toho mají v DD mraky.

© 2013 - 2023 ProMaminky.cz | design and code by Werner Dweight Solutions

Spravovat souhlas s nastavením osobních údajů