Chcete adoptovat dítě, co vás čeká?

zobrazeno 6975×

Vložil(a): Jana N., 23. 11. 2015 22.41

O adopci v České republice nejčastěji žádají lidé kolem pětatřiceti let, kteří nemohou mít vlastní dítě. Nejsou to ale jediné případy, často by rádi adoptovali dítě páry, které již své děti mají, nebo i jednotlivci. Rozhodnutí adoptovat dítě patří k nejdůležitějším v životě, protože rozhodujete o životě druhého člověka. V tomto článku se dozvíte, co všechno je nezbytné absolvovat a podstoupit, kdo může o adopci žádat, jaké formuláře je třeba vyplnit, co je to rodičovská přípravka atd.

Kdo může dítě adoptovat?

Když žádáte o adopci, posuzují se poměrně důkladně vaše rodinné poměry. S partnerem můžete žádat o adopci společně jen v případě, že jste manželé. Pokud žijete na „psí knížku“, může dítě adoptovat pouze jeden z vás. Po svatbě může dítě s vaším souhlasem adoptovat i váš manžel nebo manželka.

Dítě si může osvojit i člověk, který je sám. Sociální pracovníci a psychologové ale pak budou ještě důkladněji posuzovat jeho zázemí. Automaticky nejsou vyřazeni ani adepti, kteří mají zdravotní potíže. Vše se posuzuje individuálně.

Překážkou v adopci není ani to, že už máte biologické děti. Sociální pracovníci a psychologové ale budou mimo jiné hodnotit, zda dokážou vaše děti nově příchozí ratolest přijmout.

Úředníci vybírají pro každé dítě ty nejvhodnější rodiče – nikoli naopak. V praxi však obvykle dostávají přednost páry, které vlastní děti mít nemohou. Samozřejmě pokud splňují všechna ostatní kritéria.

Jedním ze zákonem stanovených mantinelů adopce je, aby mezi vámi a dítětem byl přiměřený věkový rozdíl. Je lepší, když vás od dítěte dělí víc než dvacet a míň než čtyřicet let. Lidé kolem padesátky tak mají minimální šanci, že dostanou miminko, spíše to bude mnohem větší dítě. Soudy také neumožňují adopce v přímém pokolení a v sourozeneckém vztahu. Dítě tedy nemůžou adoptovat jeho prarodiče nebo dospělý bratr, ale je možné, aby si ho osvojil strýc s tetou.

Co udělat nejdříve, pokud jste rozhodnuti

Nejdříve byste měli navštívit sociální odbor úřadu práce s rozšířenou působností v místě trvalého bydliště. Žádáte na úřadě, kde máte (aspoň jeden z žadatelů) trvalé bydliště. Sociální pracovnice s vámi probere celý následující postup.

V zájmu společnosti je, aby děti vyrůstaly v rodině a ne v kojeneckých ústavech nebo dětských domovech. Nebylo tomu u nás tak ale vždycky. Postoj sociálních pracovnic se změnil výrazně k lepšímu, bývají vstřícné a pomohou vám se vším, co budete potřebovat. 

Formuláře

Připravte se na vyplňování několika formulářů a dodání řady podkladů, mezi které patří, kromě osobních dokladů, doklad o vaší finanční situaci, potvrzení o příjmech od zaměstnavatele nebo daňové přiznání. Potřebovat budete potvrzení od lékaře o vašem zdravotním stavu, opis z rejstříku trestů, doklad o státním občanství, kopii oddacího listu, svůj životopis.

Formuláře o vás jsou důležité, ale ještě důležitější jsou vyplněné formuláře požadavků na dítě. Jestli chcete holčičku nebo chlapečka, v jakém věku, zda byste přijali dítě jiného etnika, nebo s nějakým handicapem, jestli máte nějaké nároky na intelekt dítěte a na vzdělání jeho biologických rodičů. To vše ovlivní dobu vašeho čekání na dítě. Pokud budete chtít miminko do jednoho roku bílé pleti, vaše čekací doba se prodlouží třeba až na pět let. Pokud si vezmete například sourozence, doba čekání se zkrátí třeba na rok a půl. Na mentálně nebo fyzicky postižené dítě si troufne jen málokdo.

Po odevzdání první várky dokumentů vás navštíví sociální pracovnice, která o vás sepíše posudek. Jakmile budou všechny materiály zkompletované, předá je sociální odbor na krajský úřad a dál budete jednat s ním.

Psychotesty

Dalším krokem celého procesu jsou psychotesty. Probíhají ve dvou kolech, nejprve písemně, pak ústně. Jsou podrobné a trvají několik hodin. Tyto testy zjišťují vaše osobnostní rysy, motivaci k rozhodnutí adoptovat dítě, stabilitu vašeho vztahu a další odpovědi na osobní otázky. 

Rodičovská přípravka

Po absolvování psychotestů budete muset projít přípravou k přijetí dítěte do rodiny. Zajišťuje ji krajský úřad. Probíhá formou kurzů. Potkáte se na ní s psychologem a jinými rodiči, kteří chtějí adoptovat dítě. Budete znovu probírat, proč jste se rozhodli adoptovat dítě a různá možná úskalí s tím spojená.

Až projdete rodičovskou přípravou, budete už jen čekat na výsledek, jestli jste byli zařazeni do evidence žadatelů o náhradní rodinnou péči. Když budete zařazeni do evidence, budete znovu čekat, až se vám ozvou, že se našlo dítě, pro které byste mohli být vhodnými rodiči. Čekací doby se liší v jednotlivých krajích, nejkratší bývá v Praze. Záleží na vašich požadavcích na dítě. Většinou se čeká jeden rok až pět let.

Našlo se dítě vhodné pro vás

Když vás krajský úřad kontaktuje s tím, že se našlo dítě, které byste mohli adoptovat, dostanete nejdřív k prostudování jeho dokumentaci. Potom se za ním vypravíte na návštěvu do kojeneckého ústavu nebo dětského domova. Pokud půjde vše dobře, budete si ho moci vzít po několika návštěvách domů třeba na víkend v rámci hostitelské péče.

Než vydá soud rozhodnutí o osvojení, musíte mít dítě minimálně tři měsíce v takzvané předadopční péči, během které se o dítě už plně staráte na vlastní náklady. Po přijetí dítěte do předadopční péče vám také vzniká nárok na peněžitou pomoc v mateřství, stejně jako při narození vlastního potomka. Mateřskou můžete pobírat 22 týdnů a je možné o ni žádat, pokud přijmete do péče dítě do sedmi let věku. Musíte splnit samozřejmě všechny ostatní podmínky vzniku nároku na mateřskou dovolenou, stejně jako u biologického dítěte. Stejně tak můžete žádat o porodné a rodičovský příspěvek.

Co je to nezrušitelná a zrušitelná adopce

Jakmile dítě adoptujete (jakmile soud rozhodne o osvojení), dítě nabývá stejného právního postavení jako vaše biologické dítě. Vzniká vám vzájemná vyživovací povinnost, můžete po sobě navzájem dědit atd. Jeho příbuzenský vztah s biologickými rodiči zaniká. Získává také vaše příjmení. Pokud vám to dovolí soud, tak můžete změnit i křestní jméno. V tomto ovšem hraje roli věk dítěte, aby to dítě nepoznamenalo.

Dítě, které ještě nemělo jeden rok, můžete adoptovat pouze zrušitelně. Teprve když oslaví první narozeniny, můžete požádat soud o jeho nezrušitelné osvojení. Pro zrušitelnou adopci ovšem zákony žádné věkové hranice nestanovují, takže může být i trvalým stavem, pokud o nezrušitelnou adopci nepožádáte. V případě zrušitelné adopce zůstávají v rodném listě dítěte i v matrice zapsáni jeho původní rodiče.

Jakmile dojde k nezrušitelnému osvojení, nelze ho už zrušit, jak vyplývá z názvu. To znamená, že v matrice i v rodném listě dítěte nahradíte původní rodiče. Pokud dítě adoptuje například pouze žena, je do rodného listu i matriky zapsána jako matka a údaj o otci se vypouští. Poznámka se zápisem o původních rodičích v matrice ale vždycky zůstává. A plnoleté dítě má právo do ní nahlédnout. Biologičtí rodiče se nedozvědí, kam jejich dítě půjde a je tedy vyloučeno obtěžování nové rodiny.

Pokud jste dítě nezrušitelně adoptovali a vaše situace se náhle změní natolik, že už se o dítě nemůžete nebo nechcete starat, máte stejné možnosti jako biologičtí rodiče. Můžete dítě svěřit do náhradní rodiny, do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, nebo v nejhorším případě do ústavní výchovy.

Přímá adopce

Existuje také přímá adopce. Může to být cesta pro ty, co nechtějí roky čekat. Zájemci si sami nebo prostřednictvím neziskových organizací najdou matku, která je ochotna se svého dítěte zříct. Se žádostí o adopci jdou přímo na soud. Je to časově kratší, dítě může jít do nové rodiny ihned po narození. Nevýhodou ale je ztráta anonymity. Navíc se takové neziskové organizace často pohybují na hraně zákona, protože k vyhledávání biologických či nových rodičů nemají přímo pověření.

Pěstounská péče

Další možností, jak získat dítě do péče, je pěstounská péče, kdy mezi dítětem a pěstounem není klasický rodičovský vztah. Pěstouni se starají především o jeho výchovu a hmotné zabezpečení. Na to jim přispívá i stát. Rozdíl mezi adopcí a pěstounskou péčí je i v tom, že dítě v pěstounské péči se může stýkat se svými biologickými rodiči. Tématu pěstounské péče se budeme věnovat v samostatném článku. Můžete se také obrátit na Mgr. Vlastu Neckařovou, která odpovídá na vaše dotazy v kategorii Poradny/Pěstounská péče.

 

Máte další otázky k adpoci? Neváhejte navštívit kategorii Užitečné odkazy a objevte v sekci Adopce, pěstounská péče odkazy na zajímavé stránky.

Máte nápad na téma, o kterém bychom měli napsat? Pošlete nám ho.

Sdílejte:   | 
0

Související informace a zdroje/

Diskuze k této stránce (9 příspěvků)

Pro přidání příspěvku je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.

maminky,které si dítko adoptují,mají můj velký obdiv ♥

Minnie, 16. 9. 2020, 16.58

My by jsme klidně k našim dětem přijali nějaké, co nemělo štěstí na rodinu. Ale bohužel ty zdlouhavé procesy nás odrazují. A pěstounství nechceme. Budeme vychovávat dítě, milovat ho a pak nám ho seberou? To není pro nás...

Minnie, 16. 9. 2020, 16.54

My by jsme klidně k našim dětem přijali nějaké, co nemělo štěstí na rodinu. Ale bohužel ty zdlouhavé procesy nás odrazují. A pěstounství nechceme. Budeme vychovávat dítě, milovat ho a pak nám ho seberou? To není pro nás...

Teryk92, 20. 12. 2019, 18.45

Zajímavé

Žofinka

Žofinka, 27. 6. 2018, 12.33

Obdivuji lidí, že to dokážou a podstoupí tu úžasnou mašinérii

Zdeňka S., 30. 5. 2018, 10.55

Mám v okolí pár známých, co mají adoptované děti nebo v pěstounské péči. Taky je moc obdivuju

Aliisha

Aliisha, 31. 12. 2017, 6.42

Tihle rodiče mají můj velký obdiv. Musí to být náročný proces. Nevím, jestli bych to zvládla.

Mygara

Mygara, 21. 3. 2017, 17.51

já bych na adobci nebyla, ale je otázka, jak bych se k tomu stavěla, kdybych neměla vlastní děti

Fuga

Fuga, 12. 2. 2017, 16.21

obdivuji všechny, kdo si adoptují dítě nebo jsou pěstouny

© 2013 - 2024 ProMaminky.cz | design and code by Werner Dweight Solutions

Spravovat souhlas s nastavením osobních údajů