Aktivní otcovství

sledováno 1× zobrazeno 1530×

Vložil(a): Dana Kantorová, 2. 2. 2018 16.07

Aktivní otcovství se pomalu dostává do podvědomí současné společnosti. Týká se současné generace mužů, kteří rodičovství považují za přirozený stav a chtějí se ho ve vlastním zájmu aktivně účastnit. Tím se odlišují od generace našich otců a dědečků, kteří k rodičovství měli pasivní vztah a výchovu dětí přenechávali plně ženám. Jak se kult otcovství vyvíjel napříč generacemi? Co je aktivní otcovství a jaké jsou trendy současné rodiny?

Aktivní otcovství tak trochu potlačuje kult mateřství, který je charakterizován jako oslava mateřské lásky, a který klade důraz na mateřské instinkty, jež mají zásadní význam pro zdravý vývoj dítěte. V tomto kontextu otec je v roli živitele rodiny, matce je pak připisován kladný vliv na psychický vývoj dítěte.

Zatímco role matky zůstává ve svém historickém vývoji prakticky nezměněna a nikdo o ní nepochybuje, protože je jasně a přesně vymezena, role otce se stala do jisté míry spornou a neustále se vyvíjí. Naštěstí ve prospěch dítěte, ženy i rodiny. Muži se ztotožnili s otcovstvím jakožto jedním ze základních životních projektů, který symbolizuje ochotu přijmout odpovědnost za dítě a spolu s matkou se podílet na jeho výchově. Ovšem v historickém průřezu tomu tak vždy nebylo.

Postavení otce v rodině napříč generacemi

Postavení otce v rodině, stejně tak jeho význam, se historicky vyvíjely v souvislosti s tím, jak se měnila společnost. V dávné minulosti byl otec v roli nadřazené osoby, která měla rozhodovací moc a autoritu, fungoval jako učitel a hlava rodiny. Postupem času se měnilo jak otcovství, tak i celá struktura rodiny. Otec byl najednou vzdálený, ponořen do pracovních povinnosti, a vedení domácnosti včetně péče o dítě se stalo doménou matky. Zde hovoříme o již zmíněném kultu mateřství. Společnost přijala názor, že matky dokážou lépe než muži uspokojovat potřeby dětí.

Dnes jsme svědky návratu otců k rodinám. Souvisí to s feministickým hnutím, kdy si ženy vynutily stejná práva v pracovním procesu jako muži, vysoké manažerské posty ve firmách a budování kariéry. Začíná se tedy objevovat aktivní otec se svými ideály a specifickým, ryze chlapským přístupem v péči o dítě. Nová generace otců se aktivně podílí nejen na výchově svých dětí, ale také na péči o ně, na domácích pracích a činnostech, které jsou s rodinou spojeny.

Fenomén nového otcovství

Muži se dnes zapojují do péče o dítě. Dalo by se říct, že již v prenatálním období, kdy je dítě v břiše matky, si muž v roli nasávajícího otce hledá k dítěti cestu. Láskyplnou péči o svoji těhotnou manželku v ní vyvolává příjemné a pozitivní pocity, které se přenášejí i na dítě. Samozřejmě, že otcův vztah k prozatím nenarozenému dítěti není asi stejně intenzivní jako vztah matky, která dítě nosí. Ovšem v souvislosti s možností absolvovat společně prenatální kontroly, předporodní kurzy a aktivně se připravovat na porod zcela mění úhel pohledu většiny dnešních mužů na otcovství a s tím související péči o dítě.

Vývoj otcovské role a její význam se od narození až po dospívání dítěte mění v důsledku společenských změn, kterým jsou dnešní muži vystaveni, čímž se postoj otců k rodičovství zajímavě mění. V čase se mění i rodina, která představuje strukturovaný systém, jehož smyslem je utvářet relativně bezpečný a stabilní prostor pro život jejich členů. Mění se i role ženy ve společnosti, která se v proměnách dějin stává více soběstačnou, nezávislou, vzdělanou, má potřebu se realizovat nejen doma v rámci rodiny a vedeni domácnosti, ale i co se týče profesní kariéry. Podnětů pro vývoj a podporu aktivního otcovství je více a souvisí se změnami, které prodělává současná rodina založená na rovnoprávném vztahu ženy a muže.

Trendy současné rodiny

Nelze si nevšimnout, že rodinný život se v současné společnosti proměňuje a tím se mění i role rodičů v souvislosti s péčí o dítě. Pro dnešní postmoderní rodiny jsou typické tyto trendy: zvyšující se rozvodovost, rodina s jedním rodičem, soužití bez sňatku, snižování porodnosti, pozdní mateřství, dvoukariérová partnerství, homosexuální a lesbické rodiny, aktivní otcovství.

Velmi důležitou roli v tomto procesu hrají samotné ženy. Některé nechtějí ztratit kontakt s pracovním prostředním, mají ambice či možnost budovat si kariéru, a tak usilují o to, aby se do pracovního procesu opět zapojily dříve než až po několika letech strávených na rodičovské dovolené. Nezřídka se v této souvislosti také setkáváme s faktem, že ženy prostě vydělávají více než muži a pro rodinný rozpočet je pak výhodnější, aby zůstal doma otec. Ať už partneři zvolí jakoukoliv konfiguraci péče o dítě, je důležité, aby oba partneři s tímto rozdělením rolí souhlasili a byli s ním v pohodě.

Různé pohledy na aktivní otcovství

Aktivní otcovství není novinkou soudobé společnosti. Existovalo již dříve v podobě, kdy otec trávil se svými dětmi volný čas a matka doma vařila nebo uklízela. Má mnoho podob a tváří. Za aktivního otce se považuje ten, který je se svým dítětem na rodičovské dovolené, má ho v plné porozvodové péči, jakož i ten, který rodinu finančně zabezpečuje, i když fyzicky je v rodině téměř nepřítomen, neboť je pracovně vytížený. Je ovšem natolik vnitřně zralý a dospěly, že jen co má chvilku volna, tráví čas se svým dítětem.

Trendem současnosti se stává přeměna pasivních otců na otce aktivní a angažované. Jedná se o tatínky, kteří tlačí kočárek v rámci procházky, učí své děti jezdit na kole, lyžovat, bruslit, společně si hrají se svými dětí. Svým dětem naslouchají, komunikují s nimi, zajímají se o jejich školní prospěch, doprovázejí je na mimoškolní aktivity a kroužky. Aktivní otec je ten, který se dítěti věnuje, zatímco matka si může doma odpočinout, relaxovat, věnovat se sama sobě či svým zájmům.

Otcové na rodičovské dovolené

V současnosti přibývá stále více mužů, kteří chtějí větší mírou participovat v roli aktivního otce na rodičovské dovolené. Nejsou výjimkou ani situace, kdy matka a otec čerpají rodičovskou dovolenou střídavým způsobem. Ve většině případů si první půlku rodičovské dovolené vybere matka a poté nastupuje otec. Podmínky rodičovské dovolené u otce jsou stejné jako u matky. Platí rovněž i zásada, že otec může s dítětem zůstat doma od jeho narození až do dovršení věku tří let. Většinou tuto možnost čerpání rodičovské dovolené zvolí rodiny z ekonomických důvodů, kde má vyšší příjem žena.

Táta na plný úvazek

V naši republice platí, že děti po rozvodu zůstávají převážně v péči matky. Domnívám se, že je to samozřejmě naprosto v pořádku za předpokladu, že matka plní svoji mateřskou roli. Může ovšem nastat i situace, kdy matka souhlasí se svěření dítěte do péče otce anebo z různých důvodu není schopna děti zabezpečit a řádně se o dítě postarat.

Pokud se domníváte, že žádná matka se nevzdá svých děti jen tak, jste na omylu. Mám známé, kteří mají spolu dvě děti na nižším stupni základní školy a nedávno se rozvedli. Na přání matky, a po domluvě obou partnerů, byly děti svěřeny do péče otce. A to není jediný případ v mém okolí. I nepochopitelné se tak stává skutečností. Otcové jsou v porozvodových soudních řízeních opatrovnickými soudy mnohdy znevýhodňováni. Samozřejmě existují i otcové, kteří o dítě po rozvodu nemají zájem a neplatí výživné. Podle nich však rozhodně nelze poměřovat všechny otce. Domnívám se, že odpovědní a milující otcové jsou schopni se o děti starat v téměř srovnatelné kvalitě jako jejich matky a v dnešní době takových otců přibývá.

 

Máte nápad na téma, o kterém bychom měli napsat? Pošlete nám ho.

Sdílejte:   | 
1

Diskuze k této stránce (8 příspěvků)

Pro přidání příspěvku je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.

manžel je super otec,ale na rodičovské si ho nedovedu představit

Zdeňka S., 30. 5. 2018, 14.38

Bratranec je na rodičovské dovolené už rok , no a má toho plné zuby , aspoň má konečně objektivní pohled , jak to doopravdy chodí

Žofinka

Žofinka, 28. 5. 2018, 19.57

Upřímně, toho svého si na MD představit nedokážu

Fuga

Fuga, 16. 4. 2018, 15.11

osobně si nedokážu představit chlapa, který by zastal ženu se všemi povinnostmi na 100%, ale co se týká péče o dítě, tak v tomto ano

L.janicka.l

L.janicka.l, 9. 4. 2018, 16.31

Tak to teda nevim, nasemu tatinkovy dela problem i chvilka hlidani a takovych znam spoustu co radeji jsou nekde pryc nez doma s ditetem....

LenkaKozlova

LenkaKozlova, 7. 4. 2018, 21.15

Z čeho je čerpáno info, že "V současnosti přibývá stále více mužů, kteří chtějí větší mírou participovat v roli aktivního otce na rodičovské dovolené. Nejsou výjimkou ani situace, kdy matka a otec čerpají rodičovskou dovolenou střídavým způsobem. Ve většině případů si první půlku rodičovské dovolené vybere matka a poté nastupuje otec." Podle všeho, co jsem na toto téma četla, je těch otců na RD stále velmi málo a mám pochybnosti i o tom, že by si dělili RD rovným dílem, když už se rozhodnou vystřídat. A jinač se nedomnívám, že odpovědní otcové jsou schopni se starat jenom v téměř srovnatelné kvalitě. Podle mě mohou být oba rodiče úplně stejně kompetentní. Taky si nemyslím, že je v pořádku, když jsou děti svěřovány převážně do péče matek i v případech, kdy mají o péči zájem oba rodiče a není tam objektivní důvod pro svěření do péče jen jednomu z nich.

darzanka, 4. 5. 2018, 8.43

No vidite. A ja zas nedavno cetla zajimavy clanek o tom, jak stridava pece je jen nastroj k tomu,aby meli oba rodice pocit,ze jim bylo vyhoveno,ale ze je absolutni nesmysl to schovavat za pojem zajmy ditete. Protoze kdyby to bylo v zajmu ditete,tak je dite svereno prevazne do pece matky. Otec matku nemuze nikdy nahradit. Kdyz pak ctu o matkach,ktere se snazi sve dite kojit co nejdele jen proto,ze jakmile kojit prestanou,tak ho budou muset mit ve stridave peci,tak je mi uplne ouzko.

LenkaKozlova

LenkaKozlova, 5. 5. 2018, 0.49

S tím názorem se neztotožňuju. Podle mě je zájmem dítěte, aby se oba rodiče podíleli na jeho výchově a péči, aby s oběma mohlo navázat blízký a kvalitní vztah a to dost dobře nejde, když k jednomu chodí jen sem tam na návštěvu. Ale netvrdím, že střídavá péče je univerzální model pro každého. Je to individuální. Jsou děti, které jsou rády, že jsou ve střídavce a jsou u obou rodičů doma a jsou jiné děti, kterým by to nevyhovovalo. Jsou odborníci, kteří jsou zastánci střídavé péče a jsou odborníci, kteří jsou odpůrci. Každá strana má své argumenty. Je to podle mě potřeba posoudit v každé rozpadající se rodině individuálně a bez předsudků ohledně toho, že jeden je lepší rodič než druhý.

© 2013 - 2023 ProMaminky.cz | design and code by Werner Dweight Solutions

Spravovat souhlas s nastavením osobních údajů