Péče duly má pozitivní vliv na zdraví matky a dítěte po porodu

sledováno 1× zobrazeno 983×

Vložil(a): Česká asociace dul, 22. 3. 2019 8.34

​22. až 28. března každoročně slavíme Světový týden dul a připomínáme si význam práce dul pro ženy a jejich rodiny. Ženy doprovázené u porodu dulou mají podle dlouhodobých studií větší pravděpodobnost, že porodí spontánně vaginálně, budou mít kratší porod, bez potřeby užití medikace a nižší pravděpodobnost, že porod bude ukončen operativně. Miminko bude po porodu s vyšší pravděpodobností v dobrém zdravotním stavu.

Duly České asociace dul (ČAD) na řadě míst ČR pořádají v rámci Světového týdne dul informativní setkání pod názvem Čaj s dulou.. Jejich výčet najdete na jejich facebookové stránce.

Kdo je dula?

Dula podporuje ženy v období těhotenství, porodu a šestinedělí. Poskytuje laskavou podporu, kvalitní informace, trpělivě ženě naslouchá a pomáhá v nelehkých situacích. Přistupuje k ženě s úctou a respektem k jejím potřebám, mateřským kompetencím a právům tak, aby tímto důležitým životním obdobím prošla posílena a s pocitem, že jej dobře zvládla. V těhotenství duly pomáhají s přípravou na porod a rodičovství. Při porodu rodičkám poskytují nepřetržitý doprovod, psychickou podporu a fyzickou pomoc – vytvářejí příjemnou atmosféru pro porod, ženy mohou povzbuzovat a pomáhají jim k lepšímu uvolnění a uklidnění, což porod usnadňuje. V šestinedělí duly podporují ženy v sebepéči, v kojení a v péči o dítě. V poslední době se rozvíjí nová profese poporodních dul, které se soustředí na pomoc ženám a jejich rodinám v šestinedělí.

Vliv duly na zdraví maminky a dítěte

Péče duly má podle dlouhodobých studií významný pozitivní vliv na fyzické a psychické zdraví matky a dítěte i na pohodu celé rodiny. Porodní výsledky s podporou duly a bez ní jsou ve světě dlouhodobě sledovány a srovnávány. Z výsledků metaanalýzy 27 studií zahrnující 15 858 žen ze 17 zemí se středním a vysokým příjmem (Cochrane Review o vlivu nepřerušované podpory během porodu, Continuous support for women during childbirth, Hodnett et al., 2017) vyplývá, že kontinuální podpora vyškolenou osobou, která je u porodu výhradně za účelem podpory rodící ženy – dulou – zdravotní výsledky porodu ovlivňuje lépe než kontinuální podpora jinými osobami – zdravotním personálem porodnice nebo blízkými osobami rodičky (partnerem, kamarádkou, maminkou ap.). V porovnání se ženami, které rodí bez kontinuální podpory, rodičky podporované dulou mají:

  • o 39 % vyšší pravděpodobnost, že porod nebude ukončen císařským řezem
  • o 15 % vyšší pravděpodobnost spontánního vaginálního porodu
  • o 31 % nižší pravděpodobnost užití syntetického oxytocinu ke stimulaci porodu
  • o 10 % nižší pravděpodobnost užití medikace na tlumení bolesti
  • o 14 % nižší pravděpodobnost výskytu poporodních komplikací u dítěte vyžadujících speciální zdravotní péči
  • o 10 % nižší pravděpodobnost instrumentálního porodu pomocí kleští nebo vakuum extraktoru
  • o 35 % vyšší pravděpodobnost spokojenosti ženy s porodem
  • o 38 % nižší pravděpodobnost nízkého APGAR skóre (APGAR<7) u dítěte v páté minutě po porodu, t.j. vyšší pravděpodobnost, že dítě bude po narození v dobrém zdravotním stavu

Ženy podporované dulou měly také v průměru o 41 minut kratší délku porodu.

Kontinuální podpora rodičky ze strany personálu porodnice, který není u porodu přítomen výhradně za účelem podpory rodičky, podle studie nemá srovnatelné přínosy. Neprokázal se vliv na snížení podílu porodů ukončených císařským řezem, snížení podílu novorozenců vyžadujících speciální péči po porodu, ani vliv na zvýšení spokojenosti žen s porodem. Naopak se mírně zvýšila pravděpodobnost užití syntetického oxytocinu. Podpora partnerem či jinou blízkou osobou podle studie pozitivně ovlivňuje spokojenost rodičky s porodem, vliv na snížení podílu císařských řezů a dalších lékařských zásahů během porodu však není tak významný jako u porodů s podporou duly. (Hodnett et al., 2017)

„Nižší četnost vaginálních porodů ukončených císařským řezem u žen s doprovodem duly je zřejmý také ze statistik České asociace dul“, říká certifikovaná dula a členka výboru ČAD Monika Kašparová. „V letech 2013 až 2018 bylo císařským řezem ukončeno 8,6 %  vaginálních porodů doprovázených dulami naší asociace. V České republice je přitom každoročně ukončeno císařským řezem kolem 12 – 13 % vaginálních porodů.“  Podle statistik bylo v roce 2013 ukončeno císařským řezem 13,1 % vaginálních porodů (Analýza dat o rodičkách z Registru NRC, Pavlíková).


„V roce 2017 jsme v České asociaci dul začaly evidovat také četnost doprovodů dul u vaginálních porodů po předchozím porodu císařským řezem,“ doplňuje Monika Kašparová. „Naše duly v letech 2017 a 2018 doprovázely celkem u 217 vaginálních porodů po předchozím císařském řezu. 170 těchto porodů, tedy čtyři z pěti, bylo úspěšně dokončeno vaginálně. Srovnáme-li to s celkovou statistikou, tak úspěšnost takového porodu v doprovodu našich dul je 78 %, za celou ČR vychází podle statistik ÚZIS z let 2014 a 2015 stejné číslo kolem 55 %.“

 Charakterem se práce duly řadí mezi pomáhající nezdravotnické profese. Duly procházejí speciálním vzděláváním pro duly. Duly České asociace dul prošly ročním kurzem pro duly, na který navazuje praxe pod vedením konzultantky a závěrečná certifikační zkouška. Duly doplňují činnost porodních asistentek, lékařů a zdravotních sester. „Je třeba rozlišovat mezi dulou a porodní asistentkou.“, říká certifikovaná dula a ředitelka České asociace dul Vlasta Jirásková. „Obě pracují se ženami v období přivádění dětí na svět, a přestože se v některých aspektech může jejich práce překrývat, mají odlišné kompetence. Zásadní rozdíl je v tom, že dula na rozdíl od porodní asistentky neposkytuje zdravotní péči. Zeně a jejímu partnerovi poskytuje informační, psychickou a praktickou podporu.“ Duly doprovázejí prvorodičky i vícerodičky jak při porodech normálních, tedy přirozených bez zdravotnických zásahů, tak medikovaných, včetně plánovaných císařských řezů. Na duly se obracejí ženy bez partnera i ženy žijící v partnerství. Dula bývá užitečnou oporou i pro otce dítěte.

V České republice duly působí od roku 2001, kdy byla založena Česká asociace dul (ČAD). Té se v ČR podařilo pro práci dul postupně vytvořit prostor. Česká asociace dul od počátku vzdělává a sdružuje duly a zájemkyním na ně předává kontakty. Od roku 2016 pořádá i kurzy pro poporodní duly. Při své práci duly České asociace dul vycházejí z doporučení podložených vědeckými důkazy. Ženám předávají kvalitní informace a podklady. „Klientky povzbuzujeme k samostatnému rozhodování. V žádném případě za ně nerozhodujeme“, říká Ivana Weissová, certifikovaná dula ČAD a členka výboru. „Respektujeme přání žen a jsme připraveny je doprovodit při jakémkoliv způsobu porodu.“ Profesionální duly jsou vázány etickým kodexem. „Pokud by klientka nebo zdravotníci měli nějaké výhrady k práci konkrétní duly, můžou se obrátit na asociaci a případem se bude zabývat naše etická komise“, dodává Ivana Weissová. „Je důležité, aby měly duly možnost procházet supervizí. Proto supervize i další rozšiřující vzdělávání pravidelně organizujeme“, doplňuje Vlasta Jirásková.

Máte nápad na téma, o kterém bychom měli napsat? Pošlete nám ho.

Sdílejte:   | 
1

Související informace a zdroje/

Diskuze k této stránce (9 příspěvků)

Pro přidání příspěvku je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.

Aneta Jiřičná Bendiková, 30. 12. 2020, 11.50

dulu jsem neměla ani u jednoho těhotenství.

Mygara

Mygara, 12. 8. 2019, 6.14

Osobně jsem spíše pro osobní porodní asistentku, i když jejich poslání je jiné

Fuga

Fuga, 21. 5. 2019, 8.20

Tak týden důl je pro mě novinka

jitka46

jitka46, 31. 3. 2019, 15.03

škoda, že to nebylo u nás běžné i dříve

Teryk92, 25. 3. 2019, 20.31

U druhého těhotenství o ní budu asi uvažovat. Při prvním porodu by se mi docela hodilo kdyby mě někdo informovat co se děje a proč - bohužel doktoři tu snahu neměli.

Ketris

Ketris, 25. 3. 2019, 16.42

Tohle vidim teda poprve

Eliška Kozlova, 23. 3. 2019, 11.19

Nedávno jsem sledovala pořad, ze dřív byl porod, taková společenská událost pro ženy z okolí, zkušené rodičky, dodávaly psychickou podporu, porodní báby u samotného porodu, mladé ženy jako devecky pro všechno kolem. Duly na tuto tradici navazují, líbí se mi hlavně ta péče před a po porodu, která mi u prvorozeneho chyběla. Bylo by fajn mít takovou službu standardně při porodu

Lenička, 22. 3. 2019, 14.17

Také jsem netušila že týden duly

patricia077

patricia077, 22. 3. 2019, 13.25

O tomto týdnu čtu snad prvně

© 2013 - 2023 ProMaminky.cz | design and code by Werner Dweight Solutions