Co vše je potřeba zařídit v zaměstnání a na úřadech před nástupem na MD?

sledováno 2× zobrazeno 27380×

Vložil(a): Markéta V., 3. 11. 2014 16.03  (aktualizováno 28. 8. 2017 16.03)

Jste těhotná a nevíte, na co máte nárok? Které dokumenty budete potřebovat a na koho se obrátit? Nebojte se, není to nic složitého, i když to tak třeba vypadá.

První věc, kterou hodně budoucích maminek řeší, je, kdy vzniká povinnost oznámit nastalou situaci zaměstnavateli. V současné době není stanovená žádná zákonná lhůta, do kdy jste zaměstnavateli změnu povinna nahlásit. Udělejte tak ale co nejdříve. Vhodná doba je ve chvíli, kdy vám váš gynekolog vystaví těhotenský průkaz a vy začnete pravidelně navštěvovat těhotenskou poradnu. V ideálním případě si tak zajistíte vstřícné chování ze strany zaměstnavatele, který by si dříve nebo později stejně všiml podezřele častých absencí kvůli návštěvě gynekologa, a zároveň tak dopřejete sobě i jemu dostatek času na hledání zástupu na vaše pracovní místo.

Mám na mateřskou dovolenou vůbec nárok?

Na peněžitou pomoc v mateřství, na rozdíl od rodičovského příspěvku, nemá nárok každý. Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) je vlastně náhrada mzdy. Nárok na ní tedy logicky vzniká ženě, která je zaměstnaná a za kterou zaměstnavatel odvádí nemocenské pojištění. Dále má na PPM nárok žena, která pracovala jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) a dobrovolně si platila nepovinné nemocenské pojištění.

V obou těchto případech musela účast na nemocenském pojištění trvat minimálně 270 dnů v průběhu posledních dvou let (i přerušovaně). OSVČ musí navíc splnit podmínku, že 180 dní z nemocenského pojištění bylo placeno v posledním roce.

Ženy, které byly před porodem dlouho bez práce nebo si neplatily nemocenské pojištění, nárok na PPM nemají. Nárok na PPM má i studentka, která na mateřskou dovolenou nastoupí do 180 dnů po úspěšném absolvování školy.

V přídě, že matka dítěte nemá nárok na mateřskou dovolenou nebo na ní nastoupit nechce, může o ní žádat i otec dítěte nebo manžel ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavře písemnou dohodu, že bude o dítě pečovat. I v tomto případě ale platí, že o PPM může žádat pouze osoba, která si stanovenou dobu platila nemocenské pojištění.

Od kdy můžu nastoupit na mateřskou dovolenou?

Na mateřskou dovolenou může nastoupit těhotná žena nejdříve od počátku osmého týdne před očekávaným dnem porodu, nejpozději může na mateřskou dovolenou nastoupit na počátku šestého týdne před tímto dnem. V případě, že žena porodí ještě před nástupem na mateřskou dovolenou, počítá se za začátek mateřské dovolené den porodu.

O poskytnutí mateřské dovolené nemusíte zaměstnavatele žádat, postačí, že oznámíte nástup této dovolené na předepsaném tiskopise potvrzeném gynekologem. Termín nástupu na mateřskou dovolenou si po dohodě se svým gynekologem určíte sama. Zaměstnavatel vám ho nesmí nařídit.

Jediné, co je tedy z vaší strany pro úspěšný nástup na mateřskou dovolenou potřeba udělat, je předat zaměstnavateli "Žádost o peněžitou pomoc v mateřství" potvrzenou vaším gynekologem. První část žádosti vyplní váš ošetřující lékař, do druhé části žádosti vypíšete název zaměstnavatele, datum nástupu na mateřskou dovolenou a číslo účtu, na který si přejete peněžitou pomoc dostávat.

Potvrzenou žádost spolu s patřičnou přílohou (Příloha k žádosti o peněžitou pomoc v mateřství) předá zaměstnavatel Státní správě sociálního zabezpečení, která rozhoduje o nároku na tyto dávky. Měla byste mít nárok na 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za každý kalendářní den.

V případě, že máte v těhotenství komplikace nebo se prostě jen necítíte dobře a v zaměstnání chcete skončit dříve, může vás gynekolog poslat na „rizikové těhotenství“, tedy vlastně nemocenskou. Na nemocenské setrváváte až do možného nástupu na mateřskou dovolenou.

Pokud jste se rozhodli, že na mateřskou dovolenou ve vašem případě nastoupí otec dítěte, předá on ve svém zaměstnání vyplněný tiskopis „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče“. K žádosti je pojištěnec povinen doložit doklady prokazující převzetí dítěte do péče.

Co když je moje práce pro těhotnou ženu nevhodná?

Těhotným ženám jsou zakázány práce uvedené ve vyhlášce č. 288/2003 Sb. Je-li náplní vaší práce činnost, která je těhotným ženám zakázána nebo která podle lékařského posudku ohrožuje vaše těhotenství, je zaměstnavatel povinen převést vás dočasně na práci, která je pro vás vhodná a při níž můžete dosahovat stejného výdělku jako při práci dosavadní. Máte-li po převedení na novou pracovní pozici nižší plat, je zaměstnavatel povinen vám mzdu dorovnat vyrovnávacím příspěvkem podle předpisů o nemocenském pojištění.

Pokud pro vás zaměstnavatel není schopný nalézt odpovídající pracovní zařazení, jedná se o překážku v práci ze strany zaměstnavatele. V tomto případě zůstanete až do nástupu na mateřskou dovolenou doma a budete pobírat náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku.

Jak je to s řádnou dovolenou?

Každý zaměstnanec má ze zákona nárok na minimálně čtyři týdny dovolené. Pokud neodpracuje celý rok, dovolená se poměrově krátí. Mateřská dovolená se ale pro účely výpočtu dovolené počítá jako odpracovaná doba. Jedinou podmínkou, kterou musíte splnit je, že v daném roce odpracujete u jednoho zaměstnavatele alespoň šedesát dní.

Termín čerpání řádné dovolené určuje zaměstnavatel. Pokud vám nařídí nástup na dovolenou ještě před začátkem mateřské dovolené, musíte si jí vybrat.

V případě, že si řádnou dovolenou před nástupem na mateřskou dovolenou vybrat nestihnete nebo nechcete a váš zaměstnavatel vás do toho nenutí, můžete dovolenou čerpat až po skončení mateřské dovolené. Čerpání této dovolené přitom nemá žádný vliv na poskytování rodičovského příspěvku. Tento postup je tedy pro nastávající maminku z finančního hlediska o něco výhodnější. Je ale potřeba si uvědomit, že v době čerpání dovolené po porodu už nejste v ochranné lhůtě a zaměstnavatel vás v této době může propustit.

Řádnou dovolenou lze čerpat i po skončení rodičovské dovolené. Záleží tedy hlavně na dohodě mezi vámi a vaším zaměstnavatelem.

Jak dlouho mateřská dovolená trvá?

Pokud žena porodí jedno dítě, má nárok na mateřskou dovolenou v délce 28 týdnů. Pokud žena porodí dvě a více dětí, přísluší jí mateřská dovolená po dobu 37 týdnů. V případě, že se dítě narodí mrtvé, má žena nárok na 14 týdnů mateřské dovolené.

Pozor ale na pozdní nástup na mateřskou dovolenou, do kterého vás může nutit zaměstnavatel. V případě, že vyčerpáte z mateřské dovolené před porodem méně než 6 týdnů z jiného důvodu, než že porod nastal dříve, než určil lékař, přísluší vám mateřská dovolená jen v délce 22 týdnů, popřípadě 31 týdnů (u dvou a více dětí).

Otec dítěte nastupuje na mateřskou dovolenou nejdříve 7 týdnů po porodu a má nárok na 22 týdnů podpory. Pokud muž pečuje o více než jedno dítě, má nárok na 31 týdnů podpory.

Mám na mateřskou dovolenou nárok i v případě druhého dítěte?

V případě, že čekáte druhé dítě, můžou nastat dvě situace:

1) Ještě stále jste na rodičovské dovolené a už očekáváte druhého potomka

Pro PPM je základní podmínkou to, že je žena stále zaměstnaná. Pokud jste v průběhu rodičovské dovolené podala výpověď, skončila vám smlouva uzavřená na dobu určitou nebo váš zaměstnavatel zkrachoval, na mateřskou dovolenou nárok nemáte. Pokud váš pracovní poměr stále trvá, vypočítává se mateřská stejně jako u prvního dítěte. Tedy z příjmů z doby, kdy jste ještě pracovala. Při žádání o dávky tedy postupujte stejně, jako v případě prvního dítěte.

Žena, která podnikala a měla u prvního dítěte nárok na PPM, má nárok i u druhého dítěte pouze tehdy, pokud si po celou dobu rodičovské dovolené platila nemocenské pojištění.

Nástupem na novou mateřskou dovolenou vám zaniká nárok na aktuální rodičovský příspěvek. Proto je potřeba tuto skutečnost hlásit i úřadu práce, který vás eviduje a rodičovský příspěvek vám vyplácí. Nezapomeňte si také ohlídat, kolik vám ještě zbývá z rodičovských dávek a případně včas požádat na zbývající dobu o jejich zvýšení.

2) Mezi prvním a druhým dítětem jste se na čas vrátila do práce

Nárok na mateřskou dovolenou máte i v případě, že jste pracovala jen pár dnů. Postup je stejný jako v případě prvního dítěte. Akorát se ve vašem případě může lišit výše dávky, která se vypočítává z aktuálních vyměřovacích základů (podle aktuální výše vaší mzdy).

Tatínek na mateřské dovolené

Od roku 2017 tatínkové zřejmě získají novou možnost, jak pomoci matce svého dítěte během šestinedělí. Vláda už totiž schválila návrh na zavedení nové dávky ze systému nemocenského pojištění – otcovské poporodní péče. Pokud ji podpoří i Parlament, mohla by novinka začít fungovat v průběhu roku 2017.

"Otcovská" má trvat sedm dnů a muži si ji budou moci vybrat v prvních šesti týdnech po porodu. Stát by jim během tohoto týdne vyplatil dávku, která se bude počítat stejně jako peněžitá pomoc v mateřství (mateřská). Na tuto dávku by měli nárok zaměstnanci a také podnikatelé, kteří si platí dobrovolné nemocenské pojištění.

Otcovská dovolená

Vláda schválila novelu zákona, podle které budou mít muži nárok na tkz. otcovskou dovolenou. Jedná se o placenou týdenní dovolenou do šesti týdnů po narození dítěte. Nárok na otcovskou budou mít muži, kteří jsou v matrice uvedeni jako otcové nebo které jako náhradní rodiče určil soud. A stejně jako žena budou v tomto případě dostávat 70% vyměřovacího základu svého příjmu.

Podle posledních informací tuto novelu zákona podepsal už i prezident a mohla by začít platit od ledna 2018.

 

Použité zdroje: www.mpsv.cz, www.penize.cz, www.cssz.cz, portal.gov.cz, www.ceskatelevize.cz

Máte nápad na téma, o kterém bychom měli napsat? Pošlete nám ho.

Sdílejte:   | 
9

Diskuze k této stránce (37 příspěvků)

Pro přidání příspěvku je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.

ninaricci, 27. 1. 2022, 13.06

Úřady jsou hrozné peklo. Já byla ale hlavně překvapená kdysi z reakce mého zaměstnavatele, který řekl, že mi místo asi držet nebude, nehledě na zákon. Že se to dá vždycky nějak udělat. Takže jsem celou mateřskou přemýšlela co s tím a místo užívání si mateřství jsem na https://cz.jobimi.com pročítala nabídky práce. Nakonec jsem něco našla a do bývalé práce prakticky přinesla jen výpověď, čímž jsem bývalého šéfa hodně překvapila.

Minnie, 15. 1. 2022, 19.50

Jo jo, ty úřady jsou děs.

nárok na ppm,jsem měla jen u třetího syna a to jsem pracovala i na RD u všech kluků,bohužel.

mikjana, 31. 5. 2020, 6.47

Tak tady mi je vše jasné.

Žofinka

Žofinka, 4. 6. 2018, 15.00

Naštěstí mám nárok na PPM i u druhého dítěte

Zdeňka S., 25. 5. 2018, 18.06

No já jsem dostala mateřskou jen u první dcery , pak jsem byla jen na brigádě, takže jsem neměla nárok..

insloanoffer, 23. 5. 2018, 14.46

Financna rezerva len pre podnikatelov ČR! Platí pre OSVČ, s.r.o., a.s. Najvýhodnejšie a najrychlejšie peniaze len u nas! Do 60 000 000 Kč – aj bez príjmu – bližšie po tel. Neskúmame register, soc., poist, zdravot. posit. Tolerujeme nedoplatky. – bez spoludlz.- minimum dokladov – bez poplatkov – možnost splatit uver predčasne – schválené do 10min Odklad splatok – vy si určujete na ako dlho a kolko budete splácat. Pokial uprednostnujete ferovy a neformálny prístup, sme tu pre vás aj cez víkend. insloanoffer@gmail.com

LenkaKozlova

LenkaKozlova, 19. 11. 2017, 15.47

Chtěla bych upozornit na chybnou informaci v článku. Není pravda, že "Nárok na PPM má i studentka, která na mateřskou dovolenou nastoupí do 180 dnů po úspěšném absolvování školy". Úspěšné ukončené studium se sice započítá do potřebných 270 dnů nemocenského pojištění, ale i pak je potřeba nastoupit do práce, ze které bude placeno nemocenské nebo platit nemocenské jako OSVČ. Je potřeba totiž splnit nejen podmínku 270 dnů pojištění, ale taky druhou podmínku, že na PPM žena nastoupí z pojištěné činnosti nebo v ochranné lhůtě a ochranná lhůta ze studia neplyne.

AllaŠvecová, 2. 9. 2017, 19.14

Paradne a jasne napsane

Kikinka30, 2. 9. 2017, 10.11

Prakticke rady,ty se hodi vždy

© 2013 - 2023 ProMaminky.cz | design and code by Werner Dweight Solutions