říkadla a básničky

Koleda

My malí koledníci
jsme z dálky přišli k vám
a noviny vám nesem,
co udály se tam.

Je pravda každé slovo
a žádné slovo lež;
my zazpíváme rádi,
vy poslouchejte též:

Až z Betlema jsme přišli,
tam všecko plesá dnes,
jen jeden tam se mračí,
to král je Herodes.

Tam zrodilo se děcko,
jak neviděl ho svět,
to zrovna jako v zimě
by májový byl květ.

Žeť bylo, jako kvítek
se v poli rozvije:
byl pěstoun jeho Josef
a matka Marie.

A zrodilo se v chlévě,
když noci bylo půl,
a hřáli jsou je v jeslích
jen oslátko a vůl.

Však jak se narodilo,
hned o tom vyšla zvěst,
neb nad Betlemem svitla
ta nejkrásnější z hvězd.

A celý svět ji spatřil
a dary své tam nes',
a v paláci se mračil
jen ten král Herodes.

Jakž neměl by se mračit,
a jak pak by se smál,
když na tisíckrát větší
než on se zrodil král.

Ba, v jeslích král byl větší,
než na trůnu kdy žil,
a dary, které dostal,
hned chudým rozdělil.

A ovečku kdo přines',
jich pět si hnal i víc
a dukátek měl v kapse,
kdo dříve neměl nic.

Ba, od počátku země
tak šťasten nebyl svět. —
Jak Herodes to slyšel,
hned hněvem celý zbled'.

Tak rozlítil se velmi;
a krutý rozkaz dal,
by zavražděn v té chvíli
byl chudých lidí král.

Však anděl Boží ve snách
to Panně Marii řek'; —
té noci s Jezulátkem
se dali na útěk.

A na oslátko sedli
a měli velký spěch; —
tu potkali jsou teprv
nás koledníky z Čech.

Neb spatřili jsme také
tu nejkrásnější z hvězd
a do Betlema vyšli; —
však daleko tam jest.

Jak Ježíšek nás viděl,
hned řek': „Тy Čechy znám,
těm dát bych měl tak mnoho,
však nic už nemám sám.

Já zlato, myrrhu rozdal
už těm, kdo přišli v čas,
vy, Češi, jako vždycky,
jste přišli pozdě zas.

Leč přece, dítky, domů
chci aspoñ vzkaz vám dát:
že milým Jesulátku
jen ten, kdo vás má rád.

A těm, kdo jsou tak chudí
a duší nevinní,
co dobrého kdo dělá
že mně to učiní." —

A Panna Maria libě
se pousmála hned,
a jeli do Egypta,
a my šli do Čech zpět.

My malí koledníci
jsme z dálky přišli k vám
a povídáme jenom,
co Ježíšek řek' sám.

Ať po jablíčku dáte,
neb co kdo může dát, —
vám splatí Jesulátko
to v nebi tisíckrát.

říkadla a básničky

Veselé vánoce

Co kaprovi vadí?
když se plácá v kádi.
Najde s lidmi příměří?
Dnes se má stát večeří.
Chtěl by štěstí trochu,
„Halóóó, pojď sem hochu.
Jsem jen ryba, ty máš moc“,
kapr prosí o pomoc.
 

"Kapře kapře kapříku,
dobře ti bylo v rybníku.
Ještě v létě v čisté vodě,
plaval jsi si na svobodě."
 

"Rybáři sítě rozhodili,
a všechny nás ulovili.
Kapři nejsou rádi,
když si plavou v kádi.
Pomoz prosím Petříčku."

"Jen se neboj kapříčku."
Péťa podal peněženku.
Kapr už je z kádě venku.
kapra opatrně vzal,
cestou k rybníku se dal.
Péťa však nešťastně zírá,
samý led a žádná díra.
Když v led změnila se voda,
kdo pomocnou ruku podá?
Péťa opět spěchá v šeru,
zpátky domů pro sekeru.
Vydrž milý kapříčku,
ještě malou chviličku.
Péťa jako o život,
kapříkovi seká vchod,
aby mohl do vodičky,
pod ledem malé rybičky,
čekají už na strýce,
kapříci a kapřice.
Velký kapr děkuje,
ve vodě si libuje,
s rodinou se raduje.

Táta chtěl by kapra lovit,
a máma se bude zlobit.
Svobodou kapra obdaroval
a nakonec nelitoval.

Rybník mezi mokřady,
ukrývá vzácné poklady.
Petříkovi za zády,
se vynořily rybičky
a nesou pravé perličky.
Jedna po druhé z vody vykukují
a za záchranu kapra štědře poděkují.
Že se někdy dobré skutky nevyplácí?
Však zázraky se dějí, hlavně o vánocích.

Kapr dlouho pod hladinou byl
a pak se náhle vynořil.
Péťovi nese starou rybí záhadu.
Dřevěnou mapu s klíčem k pokladu.
Ten je jen o vánocích k mání,
od soumraku, do kohoutího kokrhání.
Kousek odsud v lese.
Péťa mapu nese.
Na jeskyni zaťuká,
a praví - pokladě, nesu ti rybí šupinu,
prosím, dej mi pár mincí pro hladovou rodinu.
pak udiveně zamrká.
Zírá na třpytící se parádu.
Tisíce zlatých mincí z pokladu.
Deset rybích šupin dal,
deset zlatých mincí vzal.
Naplnil svou peněženku,
za chvíli je opět venku.
A sotva vyšel, zavírá se vchod.
Běží domů, utíká jako o život.

Rodičové milí,
co stalo se mi,
tomu byste nevěřili,
tati, mami,
dnes si kapra těžko dáte,
zatoulal jsem se k rybníku a lesu,
však přece něco nesu,
nesu perly a mince zlaté.
A aby štěstí provázelo naši rodinu,
mám pro každého malou rybí šupinu.
Táta s mámou podiví se,
a raději neptají se.
Možná zažili si dávno před roky,
že na vánoce dít se mohou zázraky.
Kouzelný oslík otřásl se drobátko?
Hele,
za oknem nám chrochtá zlaté prasátko.

říkadla a básničky

Koleda koleda Štěpáne

Koleda, koleda, Štěpáne,
co to neseš ve džbáně?
Nesu, nesu koledu,
upad jsem s ní na ledu.
Psi se na mě sběhli,
koledu mi snědli.

Podle abecedy

A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž

Nejprve klikněte na písmeno v seznamu výše. Obsah se poté načte zde.

Naši partneři

© 2013 - 2016 ProMaminky.cz | design and code by Werner Dweight