Povinná a nepovinná očkování

zobrazeno 4184×

Vložil(a): Lucie2, 15. 1. 2015 21.41

Nevíte, proti jakým nemocem a kdy naočkovat svoje dítě? Existuje očkovací kalendář, podle kterého se můžete řídit. Očkování se dělí na povinná, která vaše dítě bude muset ze zákona podstoupit, jinak vám bude hrozit pokuta, a očkování nepovinná, o kterých rozhodnete vy, jsou-li pro vaše dítě vhodná či ne. Nebo jste úplně proti očkování? Měli byste vědět, jakým rizikům vystavujete svoje dítě.

Co je to očkování

Očkováním se do lidského těla zavede mikroorganizmus, který byl předtím umrtven teplem nebo chemickou látkou, oslaben nebo jiným způsobem upraven, aby nevyvolal vlastní onemocnění, ale pouze tvorbu tzv. ochranných protilátek. Tvorbu protilátek vyvolá i toxin produkovaný mikroorganizmem. Jako vakcínu lze použít i oslabený živý mikroorganizmus (např. TBC) nebo virus (např. spalničky, dětská obrna).

Očkováním se docílí imunizace. Imunizace existuje aktivní, při které si organizmus vytvoří ochranné látky sám, a pasivní, kdy se člověku podávají protilátky vytvořené cizím organizmem, který danou infekci prodělal a vytvořil protilátky ve svém těle (např. žloutenka typu B).

Imunita proti chorobě nenastupuje ihned po vakcinaci, ale až po několika týdnech. Většinu očkovacích látek je třeba podávat několikrát, aby se vytvořila dlouhodobá ochrana. Hovoříme tak o základním očkování a přeočkování.

Očkování se dělí na povinné, které hradí plně stát, a nepovinné. Nepovinné očkování je v některých případech částečně nebo zcela hrazeno zdravotními pojišťovnami. V ostatních případech si očkovací vakcínu musíte uhradit sami. V rámci povinného očkování můžete použít i jinou očkovací látku, než zajistí ministerstvo zdravotnictví. Tato očkovací látka ale musí být v ČR registrována. Hradit ji budete vy.

Účelem očkování je zabránit rozvoji řady infekčních nemocí a propuknutí epidemií. Provádí se preventivně. V České republice je na rozdíl od většiny západoevropských států pro některé nemoci povinné.

Jaká pravidla byste měli dodržovat při očkování dítěte

Určitě nechávejte očkovat jen stoprocentně zdravé dítě, hlaste lékaři i malé zdravotní problémy, změny chování dítěte a psychickou nepohodu nebo onemocnění u sourozence. Raději se dopředu seznamte s možnými nežádoucími účinky aplikované vakcíny a po očkování dítě aspoň dva dny „šetřete“. Dále se snažte dodržet doporučené intervaly mezi jednotlivými dávkami. A pamatujte, že očkování nemusí poskytovat stoprocentní a doživotní imunitu.

Povinné očkování

Povinné očkování proti TBC se u dětí provádělo již v prvních dnech po narození. Toto očkování ale bylo v listopadu 2010 zrušeno. Nyní se začíná očkovat až tzv. hexavakcínou od 9. týdne a dál se očkování řídí očkovacím kalendářem, který stanovuje, kdy a proti čemu je třeba provést základní očkování a přeočkování.

V rámci povinného očkování bude vašemu dítěti aplikována hexavakcína, což je kombinovaná očkovací látka, která se skládá ze šesti složek. Po dokončeném očkování bude tedy vaše dítě chráněno proti šesti infekčním nemocem (záškrtu, tetanu, černému kašli, dětské obrně, žloutence typu B, onemocnění vyvolanému Haemophilem influenzae typu B). Hexavakcína obsahuje podstatně méně antigenů než dříve vyráběné vakcíny, proto je šetrná a děti ji velmi dobře snáší.

Dále bude vašemu ditěti v rámci povinného očkování aplikována kombinovaná vakcína Priorix, která bude vaše dítě chránit proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Vakcína je také obvykle dobře snášena, ale jelikož se jedná o vakcínu „živou“, je dobré počítat s reakcí na ni. Reakce se objevují, ale jen ve výjimečných případech. Výhodou obou kombinovaných vakcín je, že se sníží počet vpichů a tím i počet návštěv u lékaře.

Tuberkulóza (TBC)

TBC je bakteriální onemocnění, které se přenáší z člověka na člověka. Může napadat prakticky jakoukoli část lidského těla. Nejčastější formou TBC je tuberkulóza plic. Projevuje se jako zánět plicní tkáně. Postižené tkáně podléhají rozpadu a na jejich místech se tvoří dutiny.

Celoplošné očkování na novorozeneckých odděleních proti tuberkulóze bylo v České republice zrušeno. Očkují se pouze děti zařazené do nějaké rizikové skupiny, tedy děti, které budou žít v domácnosti, v níž žije někdo, kdo měl nebo má TBC nebo pobýval déle než 3 měsíce v zemi s vyšším výskytem tuberkulózy. Dále se očkují děti, které byly v kontaktu s nemocným s tuberkulózou.

Tuberkulóza byla ve vyspělých zemích díky očkování, hygieně a účinným antibiotikům úspěšně potlačena na minimum. Velké problémy ale působí v rozvojových zemích. Tuberkulóza drží celosvětově druhou příčku mezi úmrtími na infekční nemoci (hned po HIV). U nás jsou k dostání vakcíny BCG VACCINE SSI INJ. SIC., BCG VACCINE 500 BEHRING a BCG VACCINE BEHRING.

Záškrt

Přenáší se vzdušnou cestou z člověka na člověka. Při záškrtu se vyvíjí v hrdle na sliznicích změny vedoucí k potížím s polykáním, nakonec se zužují dýchací cesty a dítě se může udusit. Silný toxin, který produkují bakterie záškrtu, se v těle šíří a může způsobit vážné komplikace jako např. poškození srdečního svalu a dokonce selhání srdce. Na záškrt umírá kolem 7% lidí, kteří s ním přišli do styku a nebyli očkováni.

Tetanus

Člověk se tetanem nemůže nakazit od druhého člověka. Tetanus je často smrtelné onemocnění, které je způsobeno toxinem bakterií přítomných v půdě a hnoji. Nákaza vnikne do těla i velmi malým otevřeným zraněním. Tetanus napadá nervový systém, způsobuje silné svalové stahy především v oblasti krku a čelistních svalů. Následují potíže s dýcháním a nenormální srdeční rytmus. V České republice je při současném rozšíření očkování tetanus u dětí nesmírně vzácný, ale stále se vyskytuje u dospělých, kteří nepodstoupili očkování nebo přeočkování.

Černý kašel

Černý kašel je vysoce infekční. Rozšiřuje se kašláním, napadá dýchací cesty a může způsobit potíže s dýcháním a opakované záchvaty kašle, mezi kterými dítě lapá po dechu. Po kašli mohou děti až zvracet. Černý kašel probíhá těžce především u dětí v prvním roce života. Často vyžaduje pobyt v nemocnici. Nezřídka se objevují i komplikace včetně trvalých následků, jako je dlouhodobé poškození plic a centrálního nervového systému. V době těhotenství protilátky proti černému kašli z těla matky do těla plodu přecházejí hůře než ostatní protilátky a proto jsou děti ohroženy již od narození.

Dětská obrna

Po zavedení očkování proti obrně se dramaticky snížil výskyt této obávané nemoci. Pokud ale divoká forma viru dětské obrny nebude na světě zcela vymýcena, je bohužel třeba v očkování pokračovat. I když se v ČR dětská obrna nevyskytuje už léta, očkuje se stále dál, protože tu je riziko, že bude nemoc zavlečena do České republiky z ostatních zemí a znovu se rozšíří mezi dětmi a dospělými, kteří nebyli očkováni.

Virus obrny se dostává do zažívacího systému, způsobuje horečky, zvracení a svalovou ztuhlost, napadá nervový systém a může způsobit trvalé ochrnutí svalstva. Mohou být postiženy i dýchací a polykací svaly, což je smrtící komplikace.

Žloutenka typu B

Následky tohoto vážného onemocnění jater mohou přetrvávat celý život a působit závažné pozdní komplikace. U kojenců a batolat, která onemocní touto chorobou, onemocnění probíhá většinou jen s lehkými příznaky. U mnoha těchto dětí ale zůstává virus v organizmu po mnoho let a ony mohou být infekční vůči svému okolí. Až u 25% těchto přenašečů žloutenky typu B se může později projevit závažné onemocnění jater, včetně nádorového postižení.

Virus žloutenky typu B se vyskytuje v infikovaných tělních tekutinách včetně krve, slin a spermatu. U matek, které jsou nosičkami viru žloutenky typu B, je reálné riziko, že tuto nemoc přenesou na plod. Další cesta, kterou se může žloutenka typu B šířit, je kontakt s infikovanou krví, společné používání stříkaček u drogově závislých, sexuální styk a použití kontaminovaných nástrojů - například těch, které se používají při tzv. piercingu. Ochranný efekt očkování trvá mnoho let a představuje efektivní prevenci této nemoci.

Onemocnění způsobené Haemophilem influenzae typu B

Hemofilové nákazy jsou onemocnění, která se nejčastěji objevují u dětí do věku 5 let (děti mladší tří měsíců jsou chráněny mateřskými protilátkami) a jsou způsobená bakterií Haemophilus influenzae. Existuje několik typů této bakterie, ale pouze typ B (až 95%) způsobuje závažnější formy této infekční choroby.

Přirozeným zdrojem je výhradně člověk. K přenosu infekce dochází obvykle kapénkovou cestou. Nejčastěji dochází k zánětu mozkových blan a zánětu hrtanové příklopky, které tvoří zhruba 80% všech onemocnění z hemofilových nákaz typu B. Dále virus napadá klouby, srdce, oči, uši a jiné orgány.

Spalničky, příušnice a zarděnky

Jsou to kdysi velice běžná virová onemocnění. Ani jedno z těchto onemocnění není samo o sobě smrtelné. Problém je v komplikacích, která tato onemocnění provázejí.

Komplikace provázející spalničky mohou být velmi nebezpečné. Může se vyskytnout zápal plic nebo zánět mozku (encephalitida). Tento zánět mozku končí asi v 20% úmrtím dítěte, až 40% dětí může mít po encefalitidě trvalé následky.

Spalničky způsobily v uplynulých letech ve vyspělých zemích více úmrtí než záškrt, černý kašel a zarděnky dohromady. Komplikací příušnic může být trvalá hluchota a přibližně u jednoho z pěti mužů může vzniknout bolestivý zánět a otok varlat, který může v řídkých případech způsobit sterilitu.

A nakonec problém zarděnek spočívá v nebezpečí přenosu nákazy na plod těhotné neočkované ženy. Zarděnky prodělané během prvních 20 týdnů těhotenství mohou způsobit vážné poškození plodu. Objevují se poruchy sluchu, zraku, vrozené srdeční vady a poruchy duševního vývoje.

Nepovinné očkování

U nepovinného očkování jste v situaci, kdy se musíte rozhodnout, která vakcína má pro vaše dítě smysl. Musíte zvážit více faktorů: jak je vaše dítě staré, jak je zdravé, v jaké oblasti žijete a jaký životní styl vedete. Vakcíny vás také budou něco stát, i když některé zdravotní pojišťovny na nadstandardní očkování přispívají určitou finanční částkou.

V rámci nepovinného očkování můžete nechat svému dítěti aplikovat vakcíny proti rotavirovým infekcím, planým neštovicím, žloutence typu A, pneumokokovým onemocněním, lidským papilomavirům (způsobujících rakovinu děložního čípku) a chřipce.

Rotavirové infekce

Očkování proti rotavirovým infekcím je jedním z doporučovaných nepovinných očkování. Rotaviry se přenáší fekálně-orální cestou a způsobují velice nakažlivé průjmové onemocnění hlavně u dětí do 5 let věku, u nejmenších probíhá často se závažnou dehydratací vyžadující léčbu za hospitalizace. Ve vyspělých zemích má toto onemocnění většinou dobrou prognózu, v rozvojových zemí je častou příčinou smrti kojenců. V České republice jsou dostupné vakcíny s názvem Rota Teq a Rotarix.

Plané neštovice

Očkování dětí proti této nemoci je značně diskutabilní. Plané neštovice se přenášejí vzdušnou cestou a k přenosu není potřeba úzký kontakt s nemocným. Projevují se typickou vyrážkou provázenou horečkou. Mají obvykle mírný průběh a do dvou týdnů dochází ke spontánnímu vyhojení. Virus ale poté v těle zůstává a při jeho reaktivaci vzniká tzv. pásový opar.

Nechte vaše dítě očkovat, jestli ho chcete uchránit před nepříjemnou nemocí a v dospělosti před pásovým oparem. Kdo by se ale určitě očkovat měl, jsou dospělí lidé, kteří v dětství plané neštovice neprodělali. V dospělosti může být průběh planých neštovic velmi komplikovaný a může skončit až hospitalizací v nemocnici. Velmi nebezpečné jsou neštovice pro plod, pokud matka nemoc v dětství neprodělala. U nás jsou dostupné vakcíny s názvem Priorix-Tetra, Proquad, Varilrix, Zostavax.

Žloutenka typu A

Je to virové infekční onemocnění jater. V České republice byla v roce 2008 epidemie žloutenky typu A, po které virus neustále cirkuluje v populaci. Žloutenka typu A se vyskytuje na celém světě i v průmyslově vyspělých zemích a riziko je vyšší v zemích s nižším hygienickým standardem, protože se onemocnění šíří nejvíce fekálně-orální cestou, znečistěnýma rukama, kontaminovanou vodou a potravinami. Prevencí proti tomuto typu žloutenky je hygiena a očkování. V České republice jsou dostupné vakcíny s názvem Avaxim 160 U, Havrix 1440 (pro dospělé), Havrix 720 (pro děti), Twinrix Adult (pro dospělé).

Pneumokoková onemocnění

Světová zdravotnická organizace (WHO) řadí pneumokokové infekce mezi nejzávažnější bakteriální onemocnění u dětí. Rizikovou skupinou jsou především kojenci a batolata. Pneumokoky často vyvolávají zánět středního ucha, zápal plic nebo zánět mozkových blan. Běžně se šíří blízkým kontaktem kapénkovou infekcí, zdrojem mohou být zdravi jedinci – nosiči. Vyšší výskyt nosičství je v dětských kolektivech. V České republice jsou dostupné vakcíny s názvem Prevenar 13 a Synflorix.

Rakovina děložního čípku

Další doporučenou nepovinnou vakcínou je vakcína proti lidským papilomavirům (HPV). HPV jsou sexuálně přenosné viry a způsobují změny na sliznici děložního čípku, pochvy na zevních pohlavních orgánech žen i mužů. To může vést až k nádorovému bujení. Očkování se doporučuje dívkám před zahájením pohlavního života. Na českém trhu jsou v současnosti dva druhy vakcíny s názvem Silgard a Cervarix. Měli byste také vědět, že zatím není jasné, jak dlouho vakcína chrání.

Očkování v České republice

Dětský očkovací kalendář v ČR platný k 1. 1. 2014:

Termín
věk dítěte

Povinné očkování

Nepovinné očkování

 

Nemoc

Očkovací látka

Nemoc

Očkovací látka

od 4. dne – 6. týdne

Tuberkulóza (pouze u rizikových dětí s indikací)

BCG vaccine SSI

 

 

od 6. týdne

 

 

Rotavirové nákazy

Rotarix, Rotateq (1. dávka)

od 9. týdne (2. měsíc)

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B

Infanrix hexa
Hexacima (1. dávka)

Pneumokoková onemocnění*

Synflorix, Prevenar 13 (1. dávka)

 

 

 

Rotavirové nákazy

Rotarix, Rotateq (2. dávka-za měsíc po 1. dávce)

3. měsíc

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B

Infanrix hexa
Hexacima (2. dávka-za měsíc po 1. dávce)

Pneumokoková onemocnění*

Synflorix, Prevenar 13 (2. dávka-za měsíc po 1. dávce)

 

 

 

Rotavirové nákazy

Rotateq (3. dávka-za měsíc po 2. dávce)

4. měsíc

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B

Infanrix hexa
Hexacima (3. dávka-za měsíc po 2. dávce)

Pneumokoková onemocnění*

Synflorix, Prevenar 13 (3. dávka-za měsíc po 2. dávce)

11.-15. měsíc

 

 

Pneumokoková onemocnění*

Synflorix, Prevenar 13 (přeočkování)

15. měsíc

Spalničky, zarděnky, příušnice

Priorix (1. dávka)

Plané neštovice, spalničky, zarděnky, příušnice

Priorix-Tetra (1. dávka)

do 18. měsíce

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B

Infanrix hexa
Hexacima (4. dávka)

 

 

21. až 25. měsíc

Spalničky, zarděnky, příušnice

Priorix (2. dávka-za 6-10 měsíců po 1. dávce)

Plané neštovice, spalničky, zarděnky, příušnice

Priorix-Tetra (2. dávka)

5. - 6. rok

Záškrt, tetanus, černý kašel

Infanrix (přeočkování)

 

 

10. - 11. rok

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna

Boostrix polio (přeočkování)

 

 

13. rok (jen dívky)

 

 

Onemocnění lidským papilomavirem (karcinom děložního čípku)*

Cervarix, Silgard (celkem 3 dávky)

14. rok (u neočkovaných v 10-11 letech)

Tetanus

Tetavax, Tetanol Pur (přeočkování)

Záškrt, tetanus, černý kašel

Boostrix, Adacel (přeočkování)

*hrazeno ze zdravotního pojištění (povinné očkování je plně hrazené)

Vedlejší účinky očkování

Po aplikaci vakcíny se mohou objevit vedlejší účinky jako zvýšená teplota, zarudnutí v míste vpichu, pálení, svědění, otok, bolesti kloubů, hlavy, svalů, pocit nevolnosti, lehký průjem. Ve většině případů jsou vedlejší účinky očkování minimální a brzy samy odezní. Lehké zvýšení teploty se dokonce považuje za pozitivní. Organizmus reaguje na novou látku. Pokud se u dítěte tyto účinky dostaví, je třeba mu zajistit klid. V případě příznaků, které nejsou po očkování obvyklé (kopřivka, vysoká teplota, třesavka, porucha vědomí), neprodleně informujte lékaře a přesně popište průběh vedlejší reakce.

 

Máte nápad na téma, o kterém bychom měli napsat? Pošlete nám ho.

Sdílejte:   | 
5

Synflorix vaccine

Pojmy použité v článku:

 • antigen

  látka, která navozuje produkci jedné nebo více protilátek

 • encefalitida

  souhrnné označení pro zánětlivé onemocnění mozku (většinou infekční povahy), projevující se bolestmi hlavy, zvýšenou tělesnou teplotou, únavností, často ztuhlostí šíje; v pokročilých případech příznaky zahrnují i křeče, poruchy chování, třes, poruchy hybnosti a paměti, poruchy vědomí (delirium, somnolence, až kóma), halucinace, či afázii

 • HIV

  (human imunodeficiency virus) - původce nemoci AIDS (Syndrom získaného selhání imunity), je v podstatě virové onemocnění, které poškozuje imunitní systém tak, že postupně dochází ke ztrátě obranyschopnosti organismu; jeho příznaky se mohou projevit až za několik let, a následně může mít na svědomí řadu dalších infekčních a nádorových onemocnění

 • imunizace

  odolnost organizmu vůči dané chorobě

 • lidský papilomavirus (HPV)

  jeden z více než 100 různých typů papilomaviru, který napadá lidské buňky; určité typy HPV jsou původci bradavic na rukou a chodidlech, asi 30 typů HPV je známo jako genitální HPV, protože tyto typy postihují oblast genitálií a mohou vyvolat změny buněk sliznice děložního hrdla; bez léčby se tyto abnormální buňky mohou někdy změnit v rakovinné buňky; jiné typy HPV mohou způsobit genitální bradavice a benigní změny děložního hrdla

 • TBC

  zkratka pro tuberkulózu

 • toxin

  jed

Diskuze k této stránce (23 příspěvků)

Pro přidání příspěvku je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.

Teryk92, 26. 2. 2019, 13.40

Z těch nemocí má člověk respekt

Žofinka

Žofinka, 3. 7. 2018, 12.32

Brrrr, to je nemocí

Delizzka, 13. 7. 2017, 10.38

Na vedlejší účinky dnes už jsou sirupy třeba jako ted ten Vakcinal

Pampelajda88, 19. 7. 2017, 9.19

Vakcinal? To je toto? http://vakcinal.cz/ Máš s tím zkušenosti?

Delizzka, 2. 8. 2017, 13.29

Ano to je ono. Mám. Dříve se prodával provakcinal nebo tak nějak se to jmenovalo a toto je letos na trhu místo toho. Mám ho doma, zatím teda vyzkoušeno 1x ale bez jakýhkoli vedlejších účinků po očkování

Pampelajda88, 9. 8. 2017, 9.38

Tak to děkuji za informaci, na to se zeptám určitě doktorky nebo v lékárně.

dadinkamaminka, 5. 7. 2017, 17.59

Dekuji za informace. To mi pripomelo, ze musim jit na preockovani proti tetanu. Mam panickou poruchu, takze po precteni si rikam, ze mam vsechny priznaky... ;-(

Mygara

Mygara, 30. 3. 2017, 21.01

díky za přehled a máme i některá nepovinná

Fuga

Fuga, 6. 2. 2017, 17.45

já jsem nechala naočkovat i ta nepovinná kromě rotavirů a planých neštovic

jkubeso, 30. 12. 2016, 10.46

Výborný přehled, syna určitě necháme naočkovat na pneumokoky z nepovinných, povinna vsechna, jiné me moc neoslovilo.

Petra Önder (petrao)

petrao, 14. 9. 2016, 1.39

Máme v plánu hodně cestovat a trávit delší čas v zahraničí, takže budeme dávat i nějaká Nepovinná... Po letošní žloutenkové epidemii v Brně zvažuji i žloutenku A..ale až ve vyšším věku

lazna, 12. 6. 2016, 13.30

Povinné očkování ano. V nepovinných akorát ta žloutenka

Zuzka Čtvrtečková, 18. 11. 2015, 23.27

Sama doktorka nám doporučila jen ta nepovinná

© 2013 - 2019 ProMaminky.cz | design and code by Werner Dweight Solutions

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. v pořádku více informací