Změny v předškolním vzdělávání. Týkají se i vás?

zobrazeno 2515×

Vložil(a): petrao, 14. 9. 2017 14.14

Září bývá v některých rodinách klíčovým a dlouho očekávaným měsícem – dítě jde poprvé o školy, přichází veliký zlom. V České republice byla povinná školní docházka pro děti od 6 let zavedena v roce 1869. A nyní, v roce 2017, se zavádí i povinná předškolní docházka. Také se vás to týká? Co tato změna s sebou přináší? A jaké změny se budou postupně zavádět až do roku 2020?

Od 1. ledna 2017 bylo stanoveno dětem, které dosáhnou pěti let do měsíce září, nastoupit v následujícím školním roce k povinnému předškolnímu vzdělávání. Týká se to také vás? Diskuze POVINNÁ ŠKOLKA proběhla na našem webu již v dubnu. Pojďme se na tuto novinku podívat trochu zblízka.

Novinky se netýkají pouze tohoto roku, ale až do roku 2020 se budou postupně zavádět další změny právě v předškolním vzdělávání. Novela školského zákona (č. 178/2016 Sb.) upravuje i individuální vzdělávání dětí, odklad povinné školní docházky, lesní školky a předškolní vzdělávání dvouletých dětí:

  • S účinností od 1. ledna 2017 bylo stanoveno dětem, které dosáhnou pěti let do měsíce září, nastoupit v následujícím školním roce k povinnému předškolnímu vzdělávání. Mateřské školky vypisují termín ve stanoveném časovém období (letos to bylo prvních 14 dní v květnu) a tyto děti jsou přijímány přednostně. Místně příslušný obecní úřad má povinnost mateřské škole poskytnout před termínem zápisu seznam dětí, které mají být přednostně přijaté ke vzdělávání v dané mateřské škole.
  • Od září 2017 se zavedlo přednostní přijímání čtyřletých dětí pocházejících ze spádového obvodu dané mateřské školy (týká se pouze obecních mateřských škol). Mateřská škola bude muset přijmout všechny děti starší čtyř let ze své spádové oblasti do naplnění kapacity (v případě nedostatečných kapacit budou mít přednost děti pětileté přijímané k povinnému předškolnímu vzdělávání).
  • Od září 2018 bude zavedeno přednostní přijímání dětí starších tří let. Kapacity jednotlivých mateřských škol tedy bude třeba optimálně posílit tak, aby byly schopné přijmout ke vzdělávání všechny tří až pětileté děti z jejich spádové oblasti.
  • Od září 2020 bude zavedeno přednostní přijímání dětí od dvou let.

Mateřská škola musí s těmito změnami do svého školního řádu zapracovat informace o podmínkách uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání absencí včetně způsobu dokládání jejich důvodů. Pokud si ředitel školy vyžádá doložení důvodů nepřítomnosti dítěte, musíte tak učinit do tří dnů od vyžádání. Názory maminek na tuto novinku si můžete přečíst v diskuzi ŠKOLKA.

Povinné předškolní vzdělávání ve státní mateřské škole zůstává dále bezplatné, zákon ale umožňuje tři další způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání – individuální vzdělávání, vzdělávání v přípravné třídě (přípravném stupni základní školy speciální) a v zahraniční škole. Pokud se rozhodnete pro některou z  těchto forem, musíte to oznámit mateřské škole, do které je vaše dítě zapsáno, nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat (tzn. do konce května).

Individuální vzdělávání

Individuální vzdělávání je jinou formou plnění povinného předškolního vzdělávání. Podmínkou individuálního vzdělávání v mateřské škole je absolvování zápisu do mateřské školy a následné přijetí. Tato možnost je vhodná pro rodiče dítěte, které v odůvodněných případech nechtějí nebo nemají možnost zajistit pro své dítě pravidelnou docházku do mateřské školy nebo chtějí pokračovat v docházce do předškolního zařízení, které není zapsané v rejstříku škol (např. dětské skupiny).

V případě realizace individuálního vzdělávání dítěte vám ředitel/ka školy doporučí vzdělávací oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno, stanoví termíny, kdy se musíte dostavit s dítětem do MŠ k ověření úrovně dosahování očekávaných výstupů z jednotlivých oblastí, a na základě pedagogické diagnostiky škola stanoví další postup vzdělávání, případně může doporučit návštěvu školského poradenského zařízení pro ověření školní zralosti či připravenosti.

Pozor, pokud se  nedostavíte v řádném ani náhradním termínu k tomuto přezkoušení, není možné v individuálním vzdělávání pokračovat a dítě musí nastoupit do mateřské školy.                     

Odklad povinné školní docházky

Novelou školského zákona se dále mění termín, do kterého může zákonný zástupce podat žádost o odklad povinné školní docházky. Do školního roku 2015/2016 bylo možné doručit žádost o odklad povinné školní řediteli základní školy, do které bylo dítě zapsáno, do 31. května. Od školního roku 2016/2017 je to již v době zápisu (termín zápisu škola stanovuje v dubnu). Pokud nad odkladem uvažujete, doporučuji přečíst si náš článek Máme požádat odklad povinné školní docházky?

Lesní mateřské školy

K naší radosti se lesní mateřské školy od 1. 9. 2016 staly mateřskými školami podle školského zákona. Týká se jich tedy nejen zapsání do rejstříku škol, ale také zahrnutí do normativního financování (na vzdělávání dětí v lesní mateřské škole bude přispívat stát). V diskuzi Lesní školka si můžete přečíst zkušenosti maminek a přidat svůj názor. Také doporučujeme přečíst článek Lesní školka v kostce.

Společně s lesními školkami existují také lesní kluby, což jsou ty z původních lesních MŠ, které se rozhodly, že z jakéhokoliv důvodu nevstoupí do Rejstříku škol a školských zařízení.

Vzdělávání dvouletých dětí

Od školního roku 2017/2018 mateřské školy mohou přijímat dvouleté děti, pokud k tomu mají vhodné podmínky, od školního roku 2020/2021 budou již všechny obecní mateřské školy muset mít vytvořené podmínky pro vzdělávání dvouletých dětí a garantovat přednostní přijetí dvouletých dětí z jejich spádové oblasti.

Chystáte se v budoucnu využít možnost přijetí již 2 letého dítěte do školky? Jaký je váš názor na novelu školského zákona?

 

Zdroj: webové stránky Ministerstva školství

Máte nápad na téma, o kterém bychom měli napsat? Pošlete nám ho.

Sdílejte:   | 
1

Diskuze k této stránce (4 příspěvků)

Pro přidání příspěvku je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.

milujici.teticka36, 25. 7. 2022, 11.12

Těch změn je v poslední době nějak moc. Jako nic proti, ale když to člověk vidí, tak to vzdělávání fakt jako trochu upadá. Holt se nedá svítit. Já teda u našich dětí razím to, aby byly fakt cílevědomé. Na přijímačky se učí pečlivě a berou to jako investici do dalšího studia. Děláme třeba i testy na přijímačky online od https://nanecisto.online/testy-na-prijimacky-cermat-online/ a tu přípravu nepodceňujeme. Ale Covid v tom teď udělal strašný čurbes, co si budeme povídat.

Minnie, 15. 1. 2022, 20.03

Za mě dvouleté do školky ne. Dcery šly jedna ve 3 letech a 10 měsících, druhá ve 4 letech a 1 měsíci a syn postupně zkouší teď, ve 3 letech a 9 měsících.

třetího syna jsem dala poprvé do školky ve 2 a půl letech a vůbec jsem toho nelitovala

Žofinka

Žofinka, 1. 6. 2018, 18.37

Já toho třeba využít chtít budu, ale dám jí tam tak v 2,75 roku a to je velký rozdíl jestli má jen 2

© 2013 - 2023 ProMaminky.cz | design and code by Werner Dweight Solutions

Spravovat souhlas s nastavením osobních údajů