Emília Balonová (Tenderka)

Tenderka, 6. 2. 2018, 15.07

skvele zhodnotenie situacie