říkadla a básničky

O veselé mašince

Kdo mě nezná, ať se dívá, jsem veselá mašinka

mašinka - lokomotiva, až můj signál zacinká,

připravte se, přátelé, k naší cestě veselé

 

Šťastnou cestu, šťastnou cestu! Od hranic k hlavnímu městu

jede, jede vlak, husopaska, pasáček

Každý mává na vláček, dokud vidět obláček

 

Rychle, rychle - to mám ráda, letím už jak o závod,

telegrafních tyčí řada, běží jako jeden plot,

telegrafních drátů linky, z porcelánu konvalinky.

 

Kolejnice měly strach, naříkají ach, ach, ach.

Nebojte se, kolejnice, vždyť jste moje pomocnicem,

Nebojte se přece tak, přeletím vás jako pták.

 

Nad řekou železný most, ten měl taky strachu dost.

Mašinko, hej - volal k lesu, mám strach, že tě neunesu!

Jen se neboj, kampak s tím, jedna dvě tě přeletím.

 

U každého nádraží, jako voják na stráži

semafor však stál: Dokud nepozdvihnu paži,

ať se nikdo neodváží po kolejích dál!

Dvě průvodčí má náš vlakm, Mařenku a Aničku,

Mařenka je kterápak? Mařenka má důlek v líčku,

kleště nosí cvaky, cvak, Andulička taky tak.

 

Už je noc, už je tma, na trať svítí světýlka,

to zelené jest, pro vlak volný vjezd,

na červené pozor dát, ihned zastavit a stát!

O půlnoci do tmy tmoucí, topič a náš strojvedoucí

napínají zrak, a když v noci o půlnoci

tisíc jisker srší vlak, je to drak, je to drak!

 

Letí kola jako šipky, přeletěla přes výhybky,

každou výhybku to blaží, když vlak vede do nádraží

až k červené čepici, která řídí stanici.

Bude chvilka odpočinku, pro kola a pro mašinku?

Že jsi šťastně dojela, ty mašinko veselá

co si budeš přát? Kolečka dám spát.

říkadla a básničky

Paleček

Ze všech reků malý Paleček
byl nejšvarnější holeček.

List růžový za peřinku
mu daly víly do vínku.

Měl z broučích krovek přilbičku
a škorně z polních střevíčků.

A z pestrých křídel motýla
mu matka pláštík ušila.

Měl kamizolku brněnou
a za meč trávku zelenou.

Tou proklál každou obludu,
ač kryl se miskou žaludu:

neb oči jak dvě orlata,
a srdéčko měl ze zlata.

říkadla a básničky

Pohádka o chytrém Budulínkovi

Budulínek na okýnku sedí, čeká na maminku, z lesa liška ryšavá pod okýnkem postává, lichotí se, lichotí: ,,Proč bys, milý Budulínku, proč bys čekal na maminku, pojedem jí naproti, sedni si mi na ocásek, nezkřivím ti ani vlásek." ,,Liško, liško, ty jsi mluvka, nevěřím Ti ani slůvka." ,,I mlč! Žes tak hodný klouček, zavezu tě na palouček, celý rok tam slunce svítí, celý rok tam voní kvítí, tam si jistě Budulínku, nevzpomeneš na maminku!" Liška už se tlapkami o okýnko opírá. Budulínek bez mámy strachy, strachy umírá. Neví, jak se lišky zbaví. A tu dostal nápad. Praví: ,,Povezu se s tebou rád, chci však ještě ochutnat že zahrádky jablíčko. Přines mi je, lištičko!" ,,Pojedeš pak?" ,,Ano, liško, až budu mít plné bříško!" V zahrádce je liška hned: ,,Dej jablíčko, jabloni !" Jabloň samý bílý květ, k lišce větve nakloní: ,,Jestli liško čekat chceš, pak jablíčko dostaneš, Jen co květy na zem shodím, jen co zelenáčky zrodím, jen co svoje mladé plody na sluníčku vychovám, a pak jablíčko ti dám, čekej , rostou jako z vody!" ,,Dobrá, čekám , pospěš si!" Čeká hloupá liška ,čeká, čeká, slunce za lesy už se pomalounku smeká, hloupá liška čeká, čeká... Už se milá maminka těší na Budulínku, spěchá lesem, už je tady, Budulínek zakývá, maminka se do zahrady přes plot honem podívá. Šeptá: ,,Neboj se, můj kloučku!" Vezme koště, polehoučku za liškou jde - a co dál, všichni lehce uhádnete: nyní nastal pěkný bál, máma lišce kožich metě, s liškou celý svět se točí. Sotva už sem někdy vkročí. Budulínek pod jabloní vesele se prohání, jabloň kvete, jabloň voní, větve k němu naklání. ,,Jen co květy na zem shodím, jen co zelenáčky zrodím, jen co svoje mladé plody na sluníčku vychovám, budete mít dobré hody, nůši jablíček Vám dám." Dobře, milý Budulínku, že jsi čekal na maminku, vidíš, vyzráls na lišku, liška sem tam běhá v lese, ještě teď se strachy třese, kouří se jí z kožíšku.
říkadla a básničky

Paleček

Byl jednou jeden chlapeček,všichni mu říkali Paleček. Kde spal? V kapse u maminky. Proč? Protože byl malinký. Byl malinký, ale přičinlivý: Přebíral hrách, rovnal dříví a na poli u lesíka, holečku, sám orával s párem volečků. Jak je poháněl? Div se světě, bez biče, jen z ucha dobytčete. Tatínek Palečka stál opodál, ruce za zády a jenom se smál. Jednou kolem pole z městečka šel kupec : ,,Chci toho chlapečka!" Zaplatím za něj 4 dukáty.Husy bude pást, zalévat muškáty. Řekni, půjdeš se mnou chlapečku? Dám si tě k zlaťákům do ranečku." Jakmile Paleček brázdu dooral, k tatínkovi prosebně zašeptal : ,,Neboj se prodej mě, tatínečku, prokousám si otvor do ranečku. Potom uteču a cestou zpátky posbírám vyzkoušené zlatky." Co myslíte, jak to bylo dál? Lakomý kupec domů pospíchal. Když u chaloupky otevíral dvírka, v ranečku mu zůstala jen dírka. A Paleček? Ten u cesty pod akáty s tatínkem počítal zlaté dukáty.
říkadla a básničky

Křemílek a Vochomůrka

Pohádka už začíná, z kapradí a mechu.

Chaloupka, v ní skřítci dva, vlezli do pelechu.

V noci rachot, bouchání. "Ty Křemílku. Co to je?

Ruší mě to ze spaní a nedá to pokoje."

Pod domečkem hlodají, jí kořínky, hlínu hází.

Dvě samičky potkaní, nové cesty v zemi razí.

"Vochomůrko, to je hrůza, chaloupku nám zbourají

a až přijde na nás zima, umrzneme v kapradí."

"Kapradí nás nezahřeje," škytá strachy Vochomůrka.

Křemílečku, zle je, zle je." Strašidelná je to chvilka.

K domečku jde kocour Fousek, co mu dali smetanu.

Připravil na drápky brousek, "já ty mršky vyženu."

Fousek svoje drábky brousí, potkanům se dech už tají.

Když kocour ježí svoje fousy, s útěkem moc nemeškají.

Přes palouk a přes mýtinu, kocour žene potkany.

Skřítkové zas pod peřinu, konečně se dostali.

 

říkadla a básničky

Plachý drak

V hračkářském krámě, až vzadu v koutě,

stávalo divadlo s krabicí loutek.

V krabici král a princezna s princem

spali jak zakletí v kouzelné skříňce...

O půlnoci je napadlo

zahrát si loutkové divadlo….

Krabice s loutkami nazdvihla víko.

Kdeko se diví: to je ale výkon!

A už jde princezna, má bouli na čele,

směje se na prince, že budou manželé.

Starý král smutně pokývl hlavou:

To sis, můj milý, vybral tu pravou!

Z vody a ze vzduchu knedlíky uvaří,

že se z ní zblázní i královští kuchaři.

Jenomže marná řeč k zamilovaným –

Živí se láskou a hubičkováním….

Už zástup příbuzných na svatbu kráčí,

za nimi tříhlavá obluda dračí!

Všichni se lekli. I princ ztratil řeč,

kouká, že v předsíni zapomněl meč.

Drak se však uklání: Jen žádné strachy,

umím jíst příborem, jsem zcela plachý.

Času dost! Jen ať se princezna vdává!

(Olízla se první, druhá i ta třetí hlava.)

A tak bude svatba. Konec zná

už jen princ, drak a princezna.

říkadla a básničky

Povídám, povídám, pohádku

Povídám, povídám, pohádku,
že pes přeskočil hromádku.
Povídám, povídám, druhou,
že voda teče struhou.
Povídám, povídám, třetí,
že na peci spaly děti.
A když se vyspaly,
po kusu chleba dostaly.

říkadla a básničky

Pěkné předsevzení

Sedí vrabec na javoru,
kmotr strnad s ním.
Pod nimi se bělí dole
dálné luhy, širá pole
v šatě svátečním.

„Věřte, kmotře,“ vrabec mluví,
„už mě přešel smích!
Cestu kryjí ledné kory,
stodola je na závory
a po dvoře sníh.

S obědem i se snídaní
smutná věru věc;
v nepohodě, zimní slotě
dům od domu po žebrotě
musí našinec.

Však až z jara slunko boží
usměje se v lán,
potom bude, kmotře, já řku,
konec bídy, konec nářku,
ze mne bude pán!

Koupím sobě statek v kraji, l
pěkný jako hrad,
že se přijdou, kmotře, ke mně
kamarádi z celé země
na něj podívat.

Vrané koně na oprátku
a k nim zlatý pluh;
zorám já si žírná pole,
by mně rostl bez koukole
zrna každý druh.

Chřástal bude věrně hlídat,
kam až sahá mez;
napadne-li škůdce pšenky,
bude soud u křepelenky:
Zaplať pět peněz!

Až pak pole zavolá mě,
že již lupe klas,
z blízka, z dáli sezvu žence,
pospíšíme k zlaté pšence:
Pšenko, už je čas!

A ty, slunko nad oblaky,
hřej a pěkně suš!
Od zory až do klekání
na poli se k dílu sklaní
všechna ptačí druž:

S kosou špaček vykračuje,
za ním hejl a číž,
kosy zvoní, pšenka padá,
po poli se v řady skládá
zlatá klasů tíž.

Koroptvičky se sýkorkou
v patách sekáči,
budou sbírat po souvrati,
že jim střízlík prostírati
sotva postačí.

Jikavec mi v snopy sváže
hojnou úrodu,
červenka si vezme džbánky,
půjde s nimi do studánky
žencům pro vodu.

Stehlík podá chocholouši
na vůz mandele,
čermáček ty dary boží
do stodůlky mojí složí
hezky uměle.

Až pak přijde nová zima
a s ní nový hlad,
pozvu já si na hostinu
všechnu ptačí drobotinu
z lesů, ze zahrad.

Stodola i sýpka bude
otevřena všem;
budou u mne z blízka, z dáli
všichni ptáci osiřalí
sedat za stolem.

Nikdo sobě nezastýská,
konec bude běd,
o hladu jen při pohádce
budou sobě na zahrádce
ptáci vyprávět.“

říkadla a básničky

Kupovali pohádku

Na zahrádce drobotina
před babičkou ruce spíná:
Prodejte nám pohádku
za million dukátků.

Za zlato a za dukátky
kupte sobě jiné statky;
pohádku já zaprodám
za kalíšek medu Vám.

Jdeme, jdeme na koledu,
dej nám, včelko, kalich medu,
až ty s medem přiletíš,
pohádkou se potěšíš.

Letí včelka na potulku,
usedla si na medulku:
Jetelíčku, jetýlku,
otevři mi na chvilku.

Otevři mi bílé číše,
zotvírej mi svoje skrýše,
medu dětem navážím,
srdéčka jim oblažím.

Kývá jetel hlavou bílou,
hovoří se včelkou milou:
Ber si, včelko, med je tvůj,
dětičky mi pozdravuj.

S medem včela domů letí,
radují se drobné děti:
jetel, včelku chválily,
pohádku si koupily.

říkadla a básničky

Krakonošův dar

Mistr Šídlo robil boty, do tance i do roboty

Dratev míval jako strunky, cvoky jako do korunky,

kůži jako z ocele, inu věřte prátelé,

každá bota z jeho skladu byla jako ze zlata,

že v ní mohli na parádu králové i knížata

Ale při vší dovednosti bídu míval v domácnosti

hlad byl jeho denní host, neboť v roji bot a koží,

chybělo mu jedno zboží a to byla zdvořilost.

Hromy, blesky, váda, klení byla pocta každodenní,

kdyby přišel třeba král, a tak stálý hněv a křiky

zahnaly mu zákazníky k jiným ševcům, o dům dál.

U mě bída, jinde pýcha, pravil mistr jednou zticha,

potom pravil pohněván. Hoj to ševci v celém kraji

kouzla na mě posílají, aby do nich tísíc vran.

Počkejte však, příštipkáři, čáry se vám nepodaří,

na to vsadím celý svět. Potom vzal si nový fráček,

na hůl párek shrnovaček a jel do hor na výlet.

Když se vracel domů zpátky, usmíval se mezi vrátky

a když přišel do světnice usmíval se ještě více.

Za pár pěkných shrnovaček, kouzelný jsem dostal sáček,

jen se ženo podívej, tuhle mošnu divné moci,

daroval mi ku pomoci Krakonoš, ten čaroděj.

Na koho má zloba padne, pomoci mu není žádné,

ať je chuďas nebo král, komu řeknu děti mílé,

jenom slůvko nezdvořilé, bude v mošně pochován.

Děti v koutě poslouchají, sotva otce poznávají,

jindy brouká na verpánku, od rána až do červánků,

a teď výská, poskakuje s verpánkem div netancuje,

hoj to jistě marcipán, už je v mošně nasypán.

A hned s chutí tisícerou o mošnu se všichni derou,

vadí, rve se bujná cháska, až jim mošna v rukou praská.

Zahromoval mistr Šídlo: "Aby do vás motovidlo,

všechny vás tu, jak jsem táta, ďasu prodám, cikáňata"

A jak slova nezdvořilá, mistru z hrdla vyskočila,

šupy šup a milé děti, padly mošně do zajetí.

Mistr kouká udiveně, potom zlostně mluví k ženě:

"Proč jen pozor nedáš na ně? aby si tě vzalo káně"

A jak slova nezdvořilá, mistru z hrdla vyskočila,

šupy, šup a milá žena, v mošně byla polapena.

"Jsem to lotr" mistr vzdychá, ale pozdě honí bycha,

šupy, šup a mošna milá rázem i jej pohltila.

Padl mistr na kolena, běduje a nahlas sténá:

"Krakonoši, milostpane, nechť se se mnou zázrak stane,

nedej ty nám zahynouti, s nevinnými robátky."

Tu slyš, kdesi ze zákoutí mluví hlas jak z pohádky:

"S čarodějnou svojí mocí, chvátám tobě ku pomoci,

polez, mistře, z mošny ven. Promluvíš-li, ale znova,

nezdvořilá jenom slova, navždy budeš polapen."

Ráz na ráz je mistr venku, žena děti kolem něj,

mošna visí na přístěnku, ten tam je pan čaroděj.

Mistr Šídlo o té doby, na dukát se nerozzlobí,

z domu vyhnal vádu, křiky, vlídně vítá zákazníky.

Staří, mladí, zblízka, zdáli. pro boty se proudem valí,

zlato prší ze všech stran. Mistr neví, co je bída,

holoubátka denně jídá, jeho děti - marcipán.

A když přece někdy cítí na jazyku hromobití,

usměje se ještě včas, ohlédne se po přístěnku,

kde je mošna na výměnku a dál klidně šije zas.

říkadla a básničky

Koblížek veršovaně

V jedné malé chaloupce na okraji lesíčka, 
žili spolu spokojeně,dědeček a babička. 
Seděli a povídali, na vše dobré vzpomínali.

„Babičko, mám velký hlad, koblížky mám tuze rád.“ 
Babička jde do komůrky, smutná přijde nazpátek. 
„Nemáme již žádnou mouku, z čeho upéct koblížek?“ 
„Zkus babičko,“ radí děda, „vymést metlou truhličku„, 
a tak znovu do komůrky pošle milou babičku. 
Babička mouku vymetla a koblížek upekla. 
Cukrem ho posypala a na okno vychladit dala.

Jak si ten koblížek na okénku seděl sám, 
napadl ho skvělý plán: 
„Na cestu do světa se dám!“ 
Co vymyslel to udělal, seskočil a na cestu se dal. 
Skotačil a poskakoval, vesele si prozpěvoval: 
„Já koblížek, koblížek na másle smažený, 
na okénku chlazený, já od babičky utekl, 
já od dědečka utekl.“

Na pasece potkal ušatého zajíčka.

„Kam běžíš koblížku, počkej malou chvilku. 
Já Tě stejně dohoním a pak si Tě s chutí sním.“

„I nesníš, poslouchej, jak umím zpívat:

Já koblížek, koblížek na másle smažený, 
na okénku chlazený, já od babičky a dědečka utekl 
a Tobě, zajíčku, také uteču.“

Na okraji lesa potkal šedého vlka. 
„Kam běžíš koblížku, počkej malou chvilku. 
Já Tě stejně dohoním a pak si Tě s chutí sním.“

„I nesníš, poslouchej, jak umím zpívat:

Já koblížek, koblížek na másle smažený, 
na okénku chlazený, já od babičky, dědečka 
a zajíčka jsem utekl a Tobě, vlku, také uteču.“

Kutálí se koblížek lesem a potká medvěda. 
Ten snědl by koblížek hned, 
bude sladký jako med.

Koblížek na medvěda se podívá a hned písničku zazpívá:

„Já koblížek, koblížek na másle smažený, 
na okénku chlazený, já od babičky a dědečka jsem utekl, 
zajíčka a vlka jsem vypekl a Tobě, medvěde, také uteču.“

Liška, jedna chytračka, doběhla však panáčka. 
„Koblížku, jsem už stará a hluchá, 
vyskoč na parízek a zazpívej mi do ucha.“

„Já koblížek, koblížek na másle smažený, 
na okénku chlazený, já od babičky a dědečka jsem utekl, 
zajíčka, vlka, medvěda jsem vypekl a Tobě, liško, také ..... .“

Liška hlavou pohodí a kobližka s chutí sní.

V chaloupce je pozdvižení, 
kam ztratil se koblížek, 
že na okénku není?

Byl zvědavý a pyšný, že do světa se podívá, 
neznal jaké nebezpečí ve světě se ukrývá.

Dědeček koblížky má tuze rád, 
do mlýna pro mouku musí pospíchat. 
Když se zpět vrátil, babička milá, 
mísu koblížků usmažila.

A tak zas v malé chaloupce na okraji lesíčka, 
žijí spolu spokojeně dědeček a babička.

říkadla a básničky

Šípková Růženka

1. Na zámku žila dívenka- Šípková Růženka,
na zámku žila dívenka – Růženka.

2. Na pozoru se dívenko – Šípková Růženko,
na pozoru se dívenko v zámku měj.

3. Zlá víla jehlou dívenku – Šípkovou Růženku,
zlá víla jehlou dívenku popíchá.

4. Od těch dob spala dívenka – Šípková Růženka,
od těch dob spala dívenka na sto let.

5. S ní ustal život na zámku i venku v altánku
a celý zámek zarostl do houští.

6. Princ nebojácný přispěchal, trním se prosekal
a sto let spící Růženku políbil.

7. Jak na čelo jí políbil, život v ní probudil
a celý zámek ze spánku rázem vstal.

8. I byla svatba veliká, spustila muzika
a jídla pití každý měl, co jen chtěl.

9. Princ dosud žije s dívenkou –Šípkovou Růženkou
a bude jí mít jistě rád napořád.

Podle abecedy

A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž

Nejprve klikněte na písmeno v seznamu výše. Obsah se poté načte zde.

Naši partneři

© 2013 - 2016 ProMaminky.cz | design and code by Werner Dweight